Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο, αποτελεί αναμφίβολα τον ταχύτερο, οικονομικότερο και με τις λιγότερες συναισθηματικές εντάσεις τρόπο, να λυθεί ο γάμος ενός ζεύγους και να ρυθμιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τα τέκνα του. Οι δικηγόροι οφείλουμε πάντα να προτείνουμε στο ζεύγος, να λυθεί ο γάμος τους με συναινετικό διαζύγιο και μόνο αν αυτό είναι ανέφικτο λόγω σοβαρών διαφωνιών που αφορούν τα ανήλικα τέκνα τους, να ακολουθείται η διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία.

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο – Ποιες είναι;

Πολλοί ωστόσο είναι οι εντολείς, που σκέφτονται μήπως υπάρχουν παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο. Παγίδες ωστόσο στο συναινετικό διαζύγιο δεν υπάρχουν, καθώς είναι μια δικαιοπραξία που γίνεται με τη βούληση και τη συμφωνία και των δύο συζύγων, με τη συμμετοχή δύο δικηγόρων, ένας για κάθε μέρος και ενός συμβολαιογράφου. Ας εξετάσουμε αναλυτικότερα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και έπειτα θα αναφερθούν τρία συχνά λάθη, που ωστόσο δε συνιστούν παγίδες.

καμουζης δικηγορος διαζυγιων

Στη πράξη το συναινετικό διαζύγιο, αποτελεί μια έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, για να λύσουν τον θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο τους. Οι σύζυγοι με το συναινετικό διαζύγιο, αφενός συμφωνούν στη λύση του γάμου τους, αφετέρου ρυθμίζουν μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού που εντάσσεται στη συμβολαιογραφική πράξη, τα θέματα που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους, για περιουσιακά ζητήματα αν ανακύπτουν, καθώς και για τυχόν μετοίκηση του ενός συζύγου από την οικογενειακή στέγη. Οι σύζυγοι λοιπόν έχουν τις αξιώσεις τους κατά τη κρίση τους, για τα αναφερθέντα ζητήματα και επικοινωνούν με τους δικηγόρους τους. Οι δικηγόροι προβαίνουν σε σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού, που θα πρέπει να εμπεριέχει απαραιτήτως, οτιδήποτε αφορά τις σχέσεις που θα έχουν με τα τέκνα τους, μετά από τη λύση του γάμου (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία).

Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο

Έπειτα, οι δικηγόροι δείχνουν το ιδιωτικό συμφωνητικό, ο καθένας στον εντολέα του και σε περίπτωση έγκρισης και από τα δύο μέρη, ακολουθεί η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στα ΚΕΠ από τους συζύγους, όπου γίνεται από τη δημόσια αρχή η πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής τους. Μετά από 10 τουλάχιστον ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της λύσης τους γάμου και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συμβαλλόμενων μερών, σειρά έχει η διαδικασία της συμβολαιογραφικής πράξης από τον συμβολαιογράφο, όπου το κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχουν υπογράψει τα μέρη, αποκτά συμβολαιογραφική μορφή και υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη, από όλα τα μέρη. Το επόμενο στάδιο είναι η πνευματική λύση του γάμου στη μητρόπολη, που ανήκει η ενορία που έγινε ο γάμος και τέλος η κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, που είχε καταχωρηθεί ο γάμος, αποτελεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Σημαντικό είναι οι σύζυγοι πριν επισκεφθούν τους δικηγόρους τους, να είναι εφοδιασμένοι με το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης του γάμου τους, με πρόσφατη ημερομηνία και το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης (πάλι επίκαιρο), ώστε να διευκολύνουν το έργο των δικηγόρων και του συμβολαιογράφου. Επίσης, καλό θα ήταν να μην έχουν ανάμεσα τους μεγάλες διαφωνίες, αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου τους, αφού αν δεν υπάρχουν κοινά σημεία σχετικής έστω συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, η πράξη έχει αποδείξει πως η συναινετική λύση του γάμου δε μπορεί να επιτευχθεί εύκολα.

Διαβάστε Επίσης  Η προστασία της οικογενειακής στέγης

Ποιες είναι όμως οι τρεις <<αβλεψίες>>, που συχνά γίνονται κυρίως εκ παραδρομής και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον;

Η πρώτη περίπτωση είναι να μην έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δε διαμένει με το τέκνο, αλλά να έχει οριστεί πως ο γονέας, θα έχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία με αυτό. Καλό θα ήταν να υπάρχει ακριβής οριοθέτηση των χρονικών διαστημάτων επικοινωνίας του γονέα που δε διαμένει με το τέκνο και όταν λέμε επακριβώς, εννοούμε ακριβή περιγραφή του χρονικού διαστήματος (πχ. κάθε Τετάρτη 5-9). Ακόμη, θα πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα για ψηφιακή επικοινωνία με το τέκνο μέσω skype, καθώς και η επικοινωνία κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τις διακοπές του καλοκαιριού. Αν η επικοινωνία δεν είναι με ακρίβεια ορισμένη, δε μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς να δεχτεί αντίκρουση, η παραβίαση της από τον άλλο γονέα.

Η δεύτερη περίπτωση είναι, στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου να μη γίνει η παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (γνωστή και ως μαχητό τεκμήριο του 1/3). Αν και πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη νομική θεωρία και νομολογία, σχετικά με το αν όντως είναι ισχυρή μια τέτοια παραίτηση στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου, καλό θα ήταν να γίνει στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου. Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε το ραντεβού σας με τον δικηγόρο διαζυγίων Κωνσταντίνο Καμουζή.

Διαζύγιο ποιος φεύγει από το σπίτι;

Η τρίτη περίπτωση, είναι να μην αναγραφούν οι διατάξεις της εκτελεστότητας του τίτλου, των άρθρων 950 και 951 ΚΠολΔ στο συμφωνητικό. Αυτή είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική παράλειψη,  ειδικότερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ρυθμίσεις, για τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους.

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο απο τράπεζα

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το συναινετικό διαζύγιο είναι μια επίσημη και ασφαλής διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα τη λύση του γάμου γρήγορα, οικονομικά και με τη λιγότερη συναισθηματική φόρτιση. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο το συμφωνητικό να αναγράφει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, για τον γονέα που δε διαμένει μαζί του, να αναγραφεί στο συμφωνητικό και από τα δύο μέρη η παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (το γνωστό μαχητό τεκμήριο του 1/3) και να επισημανθούν οι διατάξεις περί εκτελεστού τίτλου των άρθρων 950 και 951 ΚΠολδ, ειδικότερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων-τέκνων όπως είναι, το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δε διαμένει με αυτά και η διατροφή των ανήλικων τέκνων.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα