Κατοχύρωση εμπορικού Σήματος

Το εμπορικό σήμα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο γνώρισμα μιας επιχείρησης καθώς τη διακρίνει από οποιαδήποτε άλλη με συναφές αντικείμενο και ως εκ τούτου τη καταξιώνει στις συναλλαγές.

Στο εμπορικό σήμα περιλαμβάνεται κάθε σημείο δεκτικό γραφικής παράστασης που διακρίνει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα που εμπορεύονται επιχειρήσεις με αντίστοιχο αντικείμενο. Ειδικότερα, στην έννοια του εμπορικού σήματος συμπεριλαμβάνονται το λογότυπο, τα ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχήματα προϊόντων ή συσκευασιών και φυσικά η επωνυμία μιας επιχείρησης και τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων.

 Χωρίς αμφιβολία το εμπορικό σήμα αποτελεί για μια επιχείρηση ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια, αν όχι το σημαντικότερο καθώς αποτελεί το μέσο με το οποίο καθιερώνεται στις συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις αλλά και με τους πελάτες της. Πέρα όμως από τη καταξίωση που ενσωματώνει το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης, επιτελεί και άλλη μια καθοριστική λειτουργία για μια επιχείρηση. 

Τη λειτουργία της διάκρισης από τους ανταγωνιστές. Το καταναλωτικό κοινό συνδέει μια γραφική παράσταση της επιχείρησης με εγγυήσεις ποιότητας, αξιοπιστίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Έτσι, ξεχωρίζει την επιχείρηση σας από τους ανταγωνιστές σας και αποκτάται οντότητα και αυθυπαρξία στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

δικηγορος οικογενειακου δικαιου

Όπως αναφέρθηκε, η σημασία της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος είναι τεράστια και είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στα αρχικά στάδια δημιουργίας της επιχείρησης σας. 

Αναλογιστείτε, τον κόπο που καταβάλετε για τη δημιουργία ξεχωριστών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το πελατολόγιο που με τόσο κόπο έχετε δημιουργήσει. Δε συμφωνείτε πως είναι επικίνδυνο να τα αφήσετε απροστάτευτα στο έλεος κάθε ανταγωνιστικής επιχείρησης με κακές προθέσεις; Eίναι σημαντικό να γνωρίζετε πως αν μια ένδειξη της επιχείρησης σας δεν έχει κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα δε θα τύχει της ειδικότερης προστασίας που προβλέπεται για τα σήματα που έχουν κατοχυρωθεί αμετάκλητα στο μητρώο σημάτων αλλά η προστασία που θα έχετε θα προέρχεται από τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού στις οποίες εντάσσονται τα διακριτικά γνωρίσματα κατά τις οποίες θα πρέπει εξ’ αρχής να αποδειχθεί η φήμη της επιχείρησης σας στις συναλλαγές γεγονός αντικειμενικά δυσαπόδεικτο.

 Σε περίπτωση όμως που κατοχυρώσετε το εμπορικό σήμα που ανήκει στην επιχείρηση σας, αν οι ανταγωνιστές ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δική σας καταχωρημένη γραφική παράσταση θα έχετε τη δυνατότητα να προβείτε δικαστηριακώς δια συνηγόρου στη σύντομη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και να αξιώσετε άρση της προσβολής, παράλειψη της στο μέλλον και αποζημίωση. 

Πέραν τούτων θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε και έγκληση σε βάρος του παραβάτη ώστε να τιμωρηθεί και από τα ποινικά δικαστήρια. Συνοψίζοντας, η καταχώρηση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης σας από δικηγόρο αποτελεί την εγγύηση για τη διασφάλιση τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος της εταιρίας σας στο σύγχρονο και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας.