Τροχαία Ατυχήματα

Αναμφίβολα η μάστιγα των ημερών μας. Αναλογιστείτε πως κατά μέσο όρο 800 άνθρωποι τον χρόνο στη χώρα μας κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αν προσθέσετε σε αυτή την εξίσωση και τους εκατοντάδες συνανθρώπους μας που μένουν μόνιμα ανάπηροι και το νεαρό της ηλικίας αυτών αμέσως καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ζητήματος για τη κοινωνία μας.

Η νομική αντιμετώπιση ενός τροχαίου περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος όσο και το αστικό σκέλος δηλαδή την αποζημίωση των υλικών ζημιών από ένα τροχαίο ατύχημα καθώς και της ηθικής βλάβης σε περίπτωση ατυχήματος ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση δυστυχήματος.

Ο δικηγόρος που ασχολείται με υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων θα πρέπει να γνωρίζει έννοιες όπως η υπαιτιότητα, το συντρέχον πταίσμα, η μέθη καθώς και να μπορεί να συντάσσει δικόγραφο με ακρίβεια και πληρότητα για τη ζημία τόσο τη θετική όσο και την αποθετική αλλά και την ηθική βλάβη σε περίπτωση ατυχήματος ή τη ψυχική οδύνη σε περίπτωση δυστυχήματος.

Άριστη γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και των νομοθετημάτων ΓΠΝ/1911 και 489/1976(περί επικουρικού κεφαλαίου και γραφείου διεθνούς ασφάλισης), καθώς και της διάταξης του 937 Ακ για το βραχυχρόνιο (5 και όχι 20 έτη ) της παραγραφής από αδικοπραξίες.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;

Προγγραματίστε μια ενημερωτική συνεδρία με έναν από τους ειδικούς συμβούλους μας.