Δικηγόρος Οικογενειακού Αθήνα

Σε περίπτωση που είστε αντιμέτωποι με έναν δυσλειτουργικό γάμο, είναι αναγκαίο και χρήσιμο να επισκεφτείτε έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, καθώς τα ζητήματα της οικογένειας χρειάζονται εξειδικευμένη νομική αντιμετώπιση. Αναμφίβολα, η επίσκεψη σε έναν δικηγόρο δεν είναι και η πιο ευχάριστη διαδικασία. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να λάβετε σωστές συμβουλές και ορθή κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο νωρίς, καθώς τα ζητήματα που είναι πιθανόν εκ της συνήθους πορείας μιας διαδικασίας διαζυγίου είναι πολλά και θα επηρεάσουν το μέλλον σας καταλυτικά. Ως εκ τούτου, όλες οι ενέργειες σας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατόπιν νομικής ενημέρωσης σας από δικηγόρο οικογενειακού δικαίου.

Τα ζητήματα που θα ανακύψουν είναι αρκετά και χρειάζονται επαγγελματικό χειρισμό, με επιστημονικότητα και νηφαλιότητα. Ενδεικτικά, θα προκύψουν θέματα που θα αφορούν οικονομικά ζητήματα όπως είναι η διατροφή των τέκνων, περιουσιακά ζητήματα, ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα καθώς και ενδεχόμενα προβλήματα μετοίκησης. 

Δικηγόρος Οικογενειακού Δικαίου για κάθευΥπόθεση

 

Με το να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, θα περιορίσετε τις λανθασμένες ενέργειες στο ελάχιστο, διαμορφώνοντας το μέλλον σας μετά τη λύση του γάμου πολύ καλύτερα, τόσο αναφορικά με τα οικονομικά σας, όσο και αναφορικά με τη σχέση σας με τα τέκνα σας. Ο πρώτος στόχος ενός δικηγόρου που ασχολείται με το οικογενειακό δίκαιο, είναι να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ζεύγος, προκρίνοντας τη συναινετική οδό λύσης του γάμου.

 

Αν αυτό είναι ανέφικτο, βασικό του μέλημα είναι να προβεί στους κατάλληλους χειρισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να βελτιώσει τη θέση του εντολέα του. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία στο οικογενειακό δίκαιο τηλεφωνήστε μας στο 2106993886. Ο δικηγόρος Οικογενειακού Δικαίου Καμουζής είναι δίπλα σας.

 

Είναι πλέον ανέφικτο να συνεχίσετε να είστε σε γάμο; Θέλετε να λάβετε πλέον το διαζύγιο σας; Το διαζύγιο είναι η μόνη οδός για να συνεχίσετε τη ζωή σας. Οι επιλογές που σας παρέχει η νομοθεσία του οικογενειακού δικαίου είναι οι ακόλουθες: α) το συναινετικό διαζύγιο, β) το διαζύγιο με αντιδικία και γ) το αυτόματο διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο είναι χωρίς αμφιβολία η ταχύτερη, οικονομικότερη και με λιγότερες εντάσεις διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται, όταν οι σύζυγοι δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις στον τρόπο που θέλουν να λύσουν το γάμο τους και να λάβουν διαζύγιο.

Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα
Αίτηση διαζυγίου

Στάδια Συναινετικού Διαζυγίου

 

Τα στάδια του συναινετικού διαζυγίου είναι, η κοινή απόφαση των συζύγων για συναινετικό διαζύγιο, η ανεύρεση δικηγόρων (ένας για κάθε μέρος), η σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού από τους δικηγόρους που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τα ζητήματα των τέκνων αν υπάρχουν, βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συζύγων από δημόσια αρχή, ακολουθεί η συμβολαιογραφική πράξη από τον συμβολαιογράφο, η πνευματική λύση του γάμου (αν είναι θρησκευτικός) και η καταχώρηση της συμβολαιογραφικής πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

 

Σε περίπτωση που η συναινετική λύση του γάμου είναι ανέφικτη, τότε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι το διαζύγιο με αντιδικία. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη και χρειάζεται χειρισμό, από δικηγόρο οικογενειακού δικαίου. Θα πρέπει να αναλυθεί δικογραφικά, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν κλονίσει τόσο ισχυρά τον γάμο και καθιστούν τη συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης αδύνατη, καθώς και να ρυθμιστούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων – τέκνων.

 

Ο νόμος παρέχει 5 μαχητά τεκμήρια κλονισμού του γάμου τα οποία είναι η διγαμία, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του ενός συζύγου από τον άλλον, η εγκατάλειψη του συζύγου και η ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, στην έννοια του ισχυρού κλονισμού του γάμου εντάσσεται, οτιδήποτε καθιστά για τον ενάγοντα ανυπόφορη τη συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης και την ανάγκη για λύση του γάμου επιβεβλημένη.

 

Αν ο έτερος σύζυγος δε συναινεί στο να κάνει δεκτή τη συναινετική λύση του γάμου, υπάρχει η τρίτη εκδοχή διαζυγίου, που δεν είναι άλλη από το αυτόματο διαζύγιο. Βασική προϋπόθεση του συγκεκριμένου διαζυγίου, είναι να υπάρχει ανάμεσα στο ζεύγος υπερδιετής διάσταση.

 

Ωστόσο, το γεγονός πως το διαζύγιο αυτό αποκαλείται αυτόματο δε θα πρέπει να σας καθησυχάσει, καθώς δεν είναι απλά μια διεκπεραιωτική διαδικασία αλλά ακολουθεί κανονικότατα τη δικαστική οδό, ήτοι απαιτείται κατάθεση δικογράφου, προσδιορισμός δικασίμου, επίδοση στον αντίδικο και παράσταση δικηγόρου στο ακροατήριο. Θα λέγαμε πως το αυτόματο διαζύγιο, σε επίπεδο δυσκολίας βρίσκεται στη μέση με το διαζύγιο με αντιδικία να είναι η πιο σύνθετη διαδικασία και το συναινετικό διαζύγιο η απλούστερη.

Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου και Επίλυση από Ειδικό Δικηγόρο

 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα όπως η γονική μέριμνα, η συνεπιμέλεια, η επιμέλεια τέκνων, η επικοινωνία με τα τέκνα, η μετοίκιση του συζύγου και περιουσιακά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της εγγάμου συμβιώσεως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μη ξεχνάτε πως ο πρωταρχικός στόχος του οικογενειακού δικαίου, είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των τέκνων, ώστε αυτά να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ζωής μετά από το διαζύγιο των γονιών τους. Η σημασία λοιπόν του χειρισμού μιας υπόθεσης διαζυγίου από έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, είναι υψίστης σημασίας, ώστε κάθε πρόβλεψη του νόμου να εφαρμοστεί στη πράξη.

merch 831merch 831
11:49 03 Dec 21
Πολύ κατατοπιστικός σε ότι τον ρώτησα και πολύ ευγενικός. Μου έλυσε κάθε απορίαΚαι δεν δίστασε να μου πει ότι μπορώ να τον ξανά καλέσω οποιαδήποτε ώρα
Unique PerspectiveUnique Perspective
21:16 02 Dec 21
Ελπίζω να μην ξαναχρειαστώ εργατολόγο αλλά αν χρειαστώ πλέον ξέρω που να πάω. Ο κος Καμουζής είναι πρώτα από όλα καταπληκτικός άνθρωπος αλλά και καταπληκτικός δηκηγόρος. Άκουσε με πάρα πολύ υπομονή το πρόβλημά μου και με βοήθησε πάρα πολύ με τις συμβουλές του. Σε σημείο που πλέον βλέπω διαφορετικά την εργασία. Αξίζει πολύ περισσότερο από όσο χρεώνει. Η κλίμακα των 5 αστεριών είναι πραγματικά μικρή για αυτόν τον άνθρωπο.
Aikaterini MaritsaAikaterini Maritsa
20:45 25 Nov 21
Κύριε Καμουζή ειλικρινά ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας για την υπόθεσή μου και για τις χρήσιμες συμβουλές σας. Με τη βοήθειά σας μπόρεσα να πάρω με σιγουριά την πιο σωστή απόφαση για την υπογραφή της σύμβασής μου.
Ο κ.Καμούζης είναι ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Αφιέρωσε πολύ χρόνο για την υπόθεση μου και με τρομερό επαγγελματισμό και κατάρτιση έδωσε την καλύτερη λύση. Κάτι που ξεχώρισα είναι η ανθρώπινη πτυχή του που με έκανε να τον εμπιστευτώ με κλειστά μάτια!
Must HaveMust Have
17:34 17 Nov 21
Άμεσος και εξαιρετικός χειρισμός της υπόθεσής μου, σωστός επαγγελματίας και εκτιμώ επίσης το ότι με καθησύχασε για τις οποίες ανησυχίες είχα. Σας ευχαριστώ πολύ!
js_loader

Έχει διαπιστωθεί πως είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στα διαζύγια κυρίως με αντιδικία, να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των συζύγων σε ότι αφορά περιουσιακά θέματα, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη κατανομή των κινητών πραγμάτων που υπήρξαν στη κατοχή του ζεύγους. Τέτοια ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο καθορίζει τους τρόπους διευθέτησης τους.

 

Τα κυριότερα ζητήματα που διευθετεί το οικογενειακό δίκαιο είναι τα ακόλουθα:

 

 • Η ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη μνηστεία.
 • Ο θεσμός του γάμου, τα είδη του, οι προϋποθέσεις εγκυρότητας του καθώς και οι λόγοι ακυρότητας του.
 • Οι συνέπειες από την έλλειψη των προϋποθέσεων για τη σύναψη έγκυρου γάμου.
 • Οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων.
 • Η λύση του γάμου με διαζύγιο.
 • Τα είδη των διαζυγίων, η διαδικασία και οι λόγοι για κάθε διαζύγιο.
 • Η πνευματική λύση του γάμου σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου.
 • Τι ισχύει μετά τέκνα γεννημένα από γάμο και χωρίς γάμο των γονέων τους.
 • Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί υιοθεσία τέκνου.
 • Τα είδη και οι κατηγορίες της διατροφής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η διατροφή των τέκνων.
 • Το δικαίωμα της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, ο γάμος είναι ένας θεσμός που έχει βοηθήσει σημαντικά στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Έχει δράσει ρυθμιστικά, ως προς τη κοινωνική συνοχή των ανθρώπων αλλά και την αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Ωστόσο, όσο υπέροχος μπορεί να είναι ένας γάμος ο οποίος χαρακτηρίζεται από αρμονική συμβίωση μεταξύ των συζύγων, τόσο δυσλειτουργικός μπορεί να καταστεί αν οι σύζυγοι μεταξύ τους βιώνουν τραγικές καταστάσεις, που δε συνάδουν με το σκοπό του θεσμού, που δεν είναι άλλος από την ανθρώπινη συνύπαρξη και τη δημιουργία απογόνων.

 

Σε περίπτωση που το διαζύγιο αποτελεί διέξοδο διαφυγής για μια καλύτερη ζωή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε το ταχύτερο δυνατό με έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, ώστε να έχετε ένα ποιοτικότερο μέλλον στη μετά του γάμου ζωή σας και να μη καταστεί το διαζύγιο που λάβατε ένας ατέρμονας βρόγχος προβλημάτων και αντιδικιών.