Διαζύγιο

Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός. Με το διαζύγιο τα συνήθη προβλήματα που έρχονται στην επιφάνεια και πρέπει να επιλύσει ο δικηγόρος διαζυγίων είναι τα ακόλουθα:

  • η διατροφή των παιδιών,
  • η επιμέλεια των τέκνων,
  • η διατροφή του/της συζύγου,
  • η επικοινωνία του γονέα που θα χάσει την επιμέλεια με το τέκνο,
  • η κατοικία των παιδιών,
  • ενδεχόμενες περιουσιακές διαφορές

 

Τα είδη Διαζυγίου

Τα είδη διαζυγίων που προβλέπονται από τον νόμο είναι το συναινετικό και το κατ’ αντιδικία ως ειπώθηκε, υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο αυτόματο διαζύγιο αλλά πρακτικά αυτό συνιστά υποκατηγορία του κατ’ αντιδικία διαζυγίου. Αυτόματο διαζύγιο έχουμε όταν υπάρχει υπερδιετής διάσταση μεταξύ των συζύγων. Ως διάσταση νοείται η απουσία σωματικής ή ψυχικής επαφής μεταξύ των συζύγων, το λεγόμενο στη λατινική νομική ορολογία corpus (σώμα) και animus (ψυχή).

Στο συναινετικό διαζύγιο οι πρώην σύζυγοι έχουν κοινή θέση αναφορικά με το πως θα λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από το διαζύγιο. Συναινούν λοιπόν επιλύοντας ειρηνικά τις όποιες εκκρεμότητες, με την αρωγή των δικηγόρων τους. Ωστόσο πολλές φορές ένα διαζύγιο προκαλεί έριδες καθώς υπάρχουν δυστυχώς αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μερών. Όταν δεν υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης το διαζύγιο με αντιδικία είναι μονόδρομος ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται δικηγόρος διαζυγίων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες και να προστατέψετε τα δικαιώματα σας.

Σίγουρα ένα διαζύγιο δεν αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία καθώς υφίσταται μια ματαίωση προσδοκιών της κοινής συμπόρευσης στη ζωή. Η πλειονότητα των ανθρώπων όταν προβαίνει σε γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό, ελπίζει πως με τον άνθρωπο που επέλεξαν θα ζήσουν βίον ανθόσπαρτων ή τουλάχιστον αρμονικό. Μετά όμως από ένα διαζύγιο, όσο ισορροπημένοι και να είναι οι πρώην σύζυγοι είναι σχεδόν αναπόφευκτοι οι διαξιφισμοί. Στο συναινετικό διαζύγιο> βέβαια οι διαμάχες μέχρι να επέλθει συναπόφαση επί των κρίσιμων ζητημάτων (διατροφές, επικοινωνία με τέκνο, κατοικία τέκνων), είναι αναμφίβολα λιγότερες και μερικές φορές ανύπαρκτες.

Είναι σημαντικότατο να τονιστεί πως το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί τον εγγυητή της διαφύλαξης των συμφερόντων του ανήλικου τέκνου. Όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί τα τέκνα έχουν τη μέγιστη προστασία από τον νόμο. Αναλυτικότερα, αν το διαζύγιο είναι συναινετικό επιβάλλεται η καταχώρηση στο ιδιωτικό συμφωνητικό να προβλέπεται η διατροφή του τέκνου (όλα τα έξοδα για την ποιοτική διαβίωση του), η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που έχει χάσει την επιμέλεια, η επιμέλεια του τέκνου, το που θα κατοικεί το τέκνο καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις ανάγκες ή την περιουσία του τέκνου. Το παιδοκεντρικό σύστημα που εφαρμόζεται συνιστά ένα καταφύγιο προστασίας του αδύναμου μέρους σε ένα διαζύγιο που χωρίς αμφιβολία είναι το τέκνο και ιδιαίτερα αν είναι ανήλικο.

Συνοψίζοντας το διαζύγιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αναγκαίο κακό, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με νομική νηφαλιότητα και ακριβείς χειρισμούς. Τέλος, δε τίθεται υπό καμία διαπραγμάτευση το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί τον πυλώνα του οικογενειακού μας δικαίου.

Ο δικηγόρος διαζυγίων είναι ο κατάλληλος επιστήμονας για ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο. Ο ευαίσθητος αυτός κλάδος χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν καθώς η οικογένεια αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους θεμέλιους λίθους της κοινωνίας. Το διαζύγιο αποτελεί σταθμό στη ζωή ενός ατόμου και χρειάζεται νηφάλια αντιμετώπιση και ορθή χρήση της νομολογίας και της νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά σας

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;

Προγγραματίστε μια ενημερωτική συνεδρία με έναν από τους ειδικούς συμβούλους μας.