Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αίτηση διαζυγίου

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν λανθασμένα, πως θέλουν να κάνουν αίτηση διαζυγίου για να λύσουν τον γάμο τους. Ο σωστός όμως όρος είναι, αγωγή διαζυγίου. Η πιο συχνή αγωγή διαζυγίου, είναι αυτή που αφορά τον ισχυρό κλονισμό του γάμου, καθώς και η αγωγή λόγω διάστασης που υπερβαίνει τα δύο έτη. Στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ανήκει η καθ’ ύλην αρμοδιότητα λύσης του γάμου λόγω ισχυρού κλονισμού.Ο ενάγων μπορεί να επιλέξει, είτε το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων, είτε το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου εν διαστάσει συζύγου.

Οι σύζυγοι είναι οι διάδικοι στη συγκεκριμένη αγωγή. Η δίκη διαζυγίου ανήκει στη κατηγορία των γαμικών διαφορών, στις οποίες ενάγων είναι ο σύζυγος στο πρόσωπο του οποίου έχει γεννηθεί δικαίωμα διάζευξης και εναγόμενος ο άλλος σύζυγος, ακόμα και σε περίπτωση που πρόκειται για άφαντο. Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση, δεν επιτρέπεται να ασκηθούν καθώς η συγκεκριμένη διαφορά είναι προσωποπαγής.

καμουζης δικηγορος διαζυγιων

Ποιο περιεχόμενο έχει η αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού; Αίτηση διαζυγίου

Στο δικόγραφο της αγωγής διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου, θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα : α) ο γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) που πραγματοποιήθηκε από τους διαδίκους, β) να αναλύεται το κλονιστικό γεγονός που οδηγεί στη λύση του γάμου, είτε αφορά τον εναγόμενο σύζυγο, είτε και τους δύο συζύγους. Σημαντικό είναι να λεχθεί πως, το κλονιστικό γεγονός θα πρέπει να εξειδικεύεται και όχι να αναφέρεται αόριστα, γ) είναι απαραίτητο να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος, μεταξύ κλονιστικών γεγονότων και κλονισμού του γάμου, δ) θα πρέπει να δηλώνεται πως για τον ενάγοντα θα είναι βάσιμα αφόρητη η εξακολούθηση του γάμου. Κλείστε το ραντεβού σας με τον δικηγόρο Διαζυγίων Κωνσταντίνο Καμουζή για εξατομικευμένη προσέγγιση.

Διαβάστε Επίσης  Πως αποδεικνύεται η μοιχεία στο διαζύγιο;

Τι περιεχόμενο έχει η αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης;

Στη συγκεκριμένη αγωγή για την αίτηση διαζυγίου θα πρέπει να αναφέρεται, πως οι διάδικοι έχουν διακόψει τη συμβίωση τους για 2 τουλάχιστον συναπτά έτη. Εκτός από αυτό, θα πρέπει στο δικόγραφο να γίνεται μνεία των πραγματικών περιστατικών, εξαιτίας των οποίων η συμβίωση έχει παύσει. Σε περίπτωση που αποδειχθεί διάσταση τουλάχιστον δύο ετών, η διαδικασία ολοκληρώνεται με ομαλό τρόπο.

Ποια είναι τα κλονιστικά γεγονότα που μπορεί  να εμπεριέχει η αγωγή διαζυγίου;

Οι κατηγορίες των κλονιστικών γεγονότων είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθες: α) οι παραβάσεις της υποχρέωσης συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1386 ΑΚ, β) οι παραβάσεις της υποχρέωσης για συναπόφαση για ζητήματα, που άπτονται τη ρύθμιση του συζυγικού βίου, 3) οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μερική ή ολική άρνηση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες, κατά τα άρθρα 1389-1390, 4) οι  συμπεριφορές που αποτελούν προσβολές προσωπικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, 5) η ανέντιμη συμπεριφορά του συζύγου, 6) η κακοποίηση τέκνων, 7) οι εθισμοί σε ναρκωτικά, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια, 8) οι  ασθένειες με σοβαρό, μόνιμο και μεταδοτικό χαρακτήρα.

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Ποια είναι τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού που θέτει ο νόμος;

Στο άρθρο 1439 ΑΚ, ο νομοθέτης επισημαίνει 5 μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του έγγαμου βίου. Τα τεκμήρια αυτά είναι τα ακόλουθα: 1) η διγαμία, η τέλεση δηλαδή δεύτερου γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο υπάρχων, είτε με δόλο είτε με αμέλεια, 2) η μοιχεία, που όπως γίνεται κατανοητό είναι η σεξουαλική ικανοποίηση μέσω της γενετήσιας επαφής δύο προσώπων από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι έγγαμο, 3) η εγκατάλειψη, η  αδικαιολόγητη δηλαδή αθέτηση της υποχρέωσης για συμβίωση, σύμφωνα με το άρθρο 1386 ΑΚ, δ) η επιβουλή της ζωής, δηλαδή κάθε πράξη ή παράλειψη δια της οποίας εκδηλώνεται έμπρακτα, η θέληση του ενός συζύγου να αφαιρέσει τη ζωή  του άλλου και ε) η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, από τον εναγόμενο σύζυγο σε βάρος του ενάγοντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 3500/2006.

Διαβάστε Επίσης  Αυτόματο διαζύγιο

Επιτρέπεται να γίνει επίκληση περισσότερων λόγων διαζυγίου;

O ενάγων με το δικόγραφο του, μπορεί να προβεί σε σώρευση περισσότερων από μιας βάσεων διαζυγίου. Μάλιστα, αν ένας από τους λόγους που επικαλείται ο ενάγων είναι η ύπαρξη διετούς διάστασης με τον εναγόμενο, τότε αυτός ο λόγος θα εξεταστεί πρώτος, ανεξάρτητα με το αν στο δικόγραφο, υπάρχει απλή ή επικουρική σώρευση. Άλλωστε,  μια και μόνο βάση να γίνει δεκτή, είναι αρκετή για να λυθεί ο γάμος.

Διαζύγιο ποιος φεύγει από το σπίτι;

Αν ασκηθούν αντίθετες αγωγές για ισχυρό κλονισμό του γάμου τι συμβαίνει;

Eίναι αρκετα συνηθισμένο στο διαζύγιο με αντιδικία, να ασκούνται και από τους δύο συζύγους αντίθετες αγωγές, με τις οποίες ο καθένας ζητά να λυθεί ο γάμος για τους λόγους που τον αφορούν και στρέφονται κατά του άλλου διαδίκου. Η συνεκδίκαση αυτών των αντίθετων αγωγών είναι κάτι που συνηθίζεται, για να μειώνεται ο φόρτος των δικαστηρίων και να δημιουργείται μια σφαιρικότερη εικόνα των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης διαζυγίου. Σε περίπτωση που η μια αγωγή γίνει δεκτή από το δικαστήριο και η άλλη απορριφθεί, τότε ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε, δεν μπορεί να ασκήσει έφεση ή αναίρεση κατά της απορριπτικής απόφασης, αφού πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της λύσης του γάμου.

Μετά από μια αγωγή διαζυγίου, ποια θα είναι η φύση της απόφασης που θα εκδοθεί;

Η απόφαση διαζυγίου είναι διαπλαστική, γεγονός που σημαίνει πως λύνει το γάμο από τη στιγμή που γίνει αμετάκλητη, τότε πια αποκτά ισχύ δεδικασμένου. Επισημαίνεται πως η κατάθεση στο ληξιαρχείο του πιστοποιητικού για το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη λύση του γάμου.

Διαβάστε Επίσης  Γονική παροχή μετά τον γάμο

Συμπερασματικά για την αίτηση διαζυγίου

Συνοψίζοντας, η αγωγή διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου που αφορά ισχυρό κλονισμό του γάμου, ή διάσταση τουλάχιστον δύο ετών, είναι ένα δικόγραφο που έχει αυστήρη νομική μορφή. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου σχετίζεται με γεγονότα, που καθιστούν τη συνέχιση του γάμου ανυπόφορη για τον ενάγοντα και ο νόμος για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παραθέτει πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού, αλλά και ένα αμάχητο τεκμήριο, αυτό της  διάστασης μεταξύ των συζύγων που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα