Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Πρόκειται για δύο συγγενή αδικήματα, το οποία καλό θα ήταν να τα εξετάσουμε από κοινού, προκειμένου να έχετε μία σφαιρικότερη εικόνα τους. Σχετικά με το αδίκημα της υπόθαλψης, στο άρθρο 231 Π.Κ. ορίζεται, πως:<<1. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 2. Η υπόθαλψη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.>>.

όποιος εν γνώσει ματαιώνεται Η δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη η χρηματική ποινή υπόθαλψη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του Στο συγκεκριμένο αδίκημα, το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η ορθή απονομή της δικαιοσύνης, το έργο της οποίας παρεμποδίζεται από τον δράστη που υποθάλπει τον καταζητούμενο ενός εγκλήματος.

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων –  Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Στο άρθρο 231 Π.Κ., στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος συμπεριλαμβάνονται ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενό του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης και η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην πράξη της προσβολής και στο αποτέλεσμα.

 Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος;

Tο συγκεκριμένο αδίκημα, ανήκει στην κατηγορία των κοινών εγκλημάτων και ως εκ τούτου δράστης αυτού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αρκεί να μην είναι εκείνος που τέλεσε το έγκλημα.

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων-  Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Στο συγκεκριμένο αδίκημα, το αντικείμενο του εγκλήματος είναι η συγκεκριμένη αρχή, το διωκτικό έργο της οποίας εμποδίζεται από τον δράστη.

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για υπεξαίρεση

Ποια είναι η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού;

H μορφή με την οποία εμφανίζεται η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού, είναι με τη διενέργεια πράξης ματαίωσης δίωξης άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, θα πρέπει εκ του νόμου να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια, ανάμεσα στην πράξη της προσβολής και στο αποτέλεσμα της πράξης, σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία στο ποινικό δίκαιο που δεν είναι άλλη από αυτή του ισοδύναμου των όρων.

 Ποια είναι τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Eκ του νόμου θα πρέπει ο δράστης του εγκλήματος, να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, άρα δόλο οποιουδήποτε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, εκτός από τη ματαίωση της δίωξης για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον άμεσος δόλος β΄ βαθμού.

 Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, για το συγκεκριμένο αδίκημα;

Για την παράγραφο 1 του άρθρου 231 Π.Κ., προβλέπεται φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ήτοι από 10 μέρες μέχρι 3 χρόνια ή χρηματική ποινή και για τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 231 Π.Κ., προβλέπεται υποχρεωτικός προσωπικός λόγος απαλλαγής από την ποινή, για το πρόσωπο τελεί το αδίκημα για να επωφεληθεί οικείος του. Σε περίπτωση που συμμετέχουν στο αδίκημα της υπόθαλψης και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του οικείου, τότε τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται κανονικά.

Ας δούμε τώρα λοιπόν τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας για το αδίκημα της παρασιώπησης εγκλημάτων. Στο άρθρο 232 Π.Κ. αναφέρεται, πως <<όποιος ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη εκτέλεση του και σε χρόνο τέτοιο, ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμα του, παραλείπει να το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή, τιμωρείται αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρα του, με φυλάκιση μέχρι έως τρία έτη η χρηματική ποινή. Η παράλειψη αυτή μένει ατιμώρητη, αν η αναγγελία στην αρχή, αφορούσε πρόσωπο οικείο, εκείνου που την παρέλειψε.>>.

Διαβάστε Επίσης  Τρομοκρατικές πράξεις- Τρομοκρατική οργάνωση άρθρο 187 Α Π.Κ.

 Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό, στο αδίκημα της παρασιώπηση εγκλημάτων του άρθρου 232 Π.Κ.;

Στο συγκεκριμένο αδίκημα, το προστατευόμενο αγαθό είναι, αφενός η δημόσια τάξη και αφετέρου το έννομο αγαθό που ετοιμάζεται να πλήξει ή έχει ήδη αρχίσει να πλήττει ο δράστης του εγκλήματος, που δεν αναγγέλλεται στην αρχή.

 Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της παρασιώπηση εγκλημάτων, περιλαμβάνονται, ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος.

 Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος στην Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων;

Eπειδή στην παράγραφο 1 του άρθρου 232 Π.Κ., το έγκλημα είναι κοινό δράστης του μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ωστόσο, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 232 Π.Κ., το έγκλημα είναι ιδιαίτερο και όχι κοινό και ως εκ τούτου, ο δράστης αυτού μπορεί να είναι μόνο το πρόσωπο πού είναι οικείος, του καταζητούμενου εγκληματία. Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Aντικείμενο του εγκλήματος της παρασιώπησης εγκλημάτων είναι, αφενός η συγκεκριμένη μονάδα της προσβαλλόμενης δημόσιας τάξης και αφετέρου ο φορέας του έννομου αγαθού, που προσβάλλει ο δράστης του τελούμενου η μελετώμενου κακουργήματος.

 Ποια είναι η πράξη με την οποία προσβάλλονται τα έννομα αγαθά;

Η πράξη προσβολής των εννόμων αγαθών, είναι η αναγγελία στην αρχή ενός κακουργήματος το σχεδιασμό ή την τέλεση του οποίου πληροφορήθηκε ο δράστης, με αξιόπιστο τρόπο.

 Ποια θα πρέπει να είναι η υποκειμενική υπόστασή του δράστη, του αδικήματος της παρασιώπησης εγκλημάτων;

Eκ του χαρακτήρα του εγκλήματος και από το συνδυασμό των άρθρων 18 και 26 Π.Κ., προκύπτει πως ο νόμος θέλει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, άρα δόλο οποιουδήποτε βαθμού, για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για Παρενόχληση

Θα πρέπει να υφίσταται και εξωτερικός όρος του αξιοποίνου;

Στο αδίκημα της παρασιώπησης εγκλημάτων, υφίσταται ο εξωτερικός όρος του αξιοποίνου, πού είναι να τελέσθηκε το μελετώμενο κακούργημα ή η απόπειρα τέλεσης αυτού.

 Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, για το δράστη του αδικήματος;

Στη παράγραφο 1 του άρθρου 232 Π.Κ., προβλέπεται φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ήτοι από δέκα ημέρες μέχρι τρία χρόνια ή χρηματική ποινή για το δράστη, ενώ στην παράγραφο 2 του άρθρου 232 Π.Κ., καθιερώνεται ο υποχρεωτικός προσωπικός λόγος  απαλλαγής από την ποινή, για εκείνον που παραλείπει να αναγγείλει στην αρχή το κακούργημα που σχεδιάζει ή τελεί, κάποιος κάποιος οικείος του.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα