Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Η Προσβολή της Γενετήσιας Αξιοπρέπειας

Η Προσβολή της Γενετήσιας Αξιοπρέπειας, αποτελεί ένα αδίκημα που δυστυχώς είναι αρκετά συνηθισμένο σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα. Ανήκει στη κατηγορία των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, μαζί με τα εγκλήματα του βιασμού, της κατάχρησης σε ασέλγεια, της αποπλάνησης παιδιών, τη μαστροπεία, τη πορνογραφία ανηλίκων την αιμομιξία και άλλα συγγενή αδικήματα.

Η πρόβλεψη για το συγκεκριμένο αδίκημα πραγματοποιείται στο άρθρο 334 Π.Κ. το οποίο αναφέρει πως:

  1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει .βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι ανήλικος.
  2. Με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα (12) ετών.
  3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε (15) έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκμεταλλευόμενος τη θέση προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη.».
  5. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, θεωρείται η προσβολή με τρόπο βάναυσο της αξιοπρέπειας του θύματος στο γενετήσιο πεδίο της προσωπικότητάς του, με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις.
Διαβάστε Επίσης  Έγκλημα της έκθεσης

Το συγκεκριμένο αδίκημα, τιμωρείται ως πλημμέλημα και στη βασική του εκδοχή με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος ή χρηματική ποινή. Μάλιστα, αν κατά τη τέλεση της ποινής υπάρχουν ειδικές περιστάσεις ή το αδίκημα στρέφεται κατά ανηλίκου, η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τρία έτη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αφορά τις λεγόμενες ήπιας βαρύτητας γενετήσιες επαφές, όπως είναι οι ψαύσεις, οι θωπείες, οι ασπασμοί, οι εναγκαλισμοί, ενέργειες όμως που για να υφίσταται το συγκεκριμένο αδίκημα, δε θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το σημείο της τέλεσης ασελγούς πράξεως. Οι προτάσεις του δράστη δε προϋποθέτουν σωματική επαφή και μπορεί να γίνονται είτε ρητά, είτε με χειρονομίες σχετικές με τη τέλεση ασελγών πράξεων. Για το συγκεκριμένο αδίκημα θα πρέπει να υπάρχει δόλος του δράστη, ήτοι να έχει τη πρόθεση να πραγματοποιήσει τις αναφερθείσες χειρονομίες ή να προβεί σε προτάσεις, με σκοπό να ικανοποιήσει ο δράστης τη γενετήσια επιθυμία του.

Πλέον στις μέρες μας θα λέγαμε, πως δυστυχώς το συγκεκριμένο αδίκημα εμφανίζει μεγάλη συχνότητα, καθώς οι καταγγελίες πληθαίνουν και ειδικότερα στην ηλικιακή ομάδα των ανηλίκων. Συνήθεις χώροι τελέσεως του αδικήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, είναι τα φροντιστήρια, τα σχολεία, οι σύλλογοι και οι χώροι εργασίας. Αν και δεν αποτελεί έγκλημα ίσης βαρύτητας, με άλλα εγκλήματα που ανήκουν στη κατηγορία των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομική εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας, θα πρέπει οι δράστες του να τιμωρούνται όπως ο νόμος προβλέπει, διότι φέρνουν τα θύματα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δημιουργώντας τους σε αρκετές περιπτώσεις ψυχολογικά προβλήματα και φοβικές τάσεις, στη μελλοντική κοινωνική τους συναναστροφή.

Διαβάστε Επίσης  Παραβίαση Οικιακού Ασύλου

Δε θα πρέπει όμως να φθάσουμε και στο ακραίο σημείο, της ενοχοποίησης ανθρώπων χωρίς ικανό αποδεικτικό υλικό, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις τεχνηέντως, χωρίς να υφίσταται. Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις είναι, ο μιμητισμός των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θέλουν να καταστήσουν τον εαυτό τους θύματα και οι περιπτώσεις αντιδικιών σε διαζύγια, όπου τα παιδιά εργαλειοποιούνται από τους γονείς για να θυματοποιηθούν και να έχουν καλύτερα δικαστηριακά αποτελέσματα, οι γονείς που τα χρησιμοποιούν. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, στο συγκεκριμένο αδίκημα. Μάλιστα τέτοιες συμπεριφορές ψευδούς ενοχοποίησης δράστη, για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας έχουν παρατηρηθεί και στις χρηματικές διαφορές μεταξύ συγγενών, συναδέλφων και όχι μόνο.
Τέτοια συμβάντα παρατηρούνται, διότι το συγκεκριμένο αδίκημα έχει αυξημένη αποδεικτική δυσχέρεια, καθώς δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα αν τελέστηκε ή όχι. Σε αντίθεση με τα άλλα εγκλήματα κατά του έννομου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας, στην απόδειξη των οποίων συμβάλλει η επιστήμη της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το dna και οι αποτυπώσεις στο σώμα του θύματος. Στο υπό εξέταση αδίκημα, η κρίση του δικαστηρίου σχηματίζεται από την εξέταση των μαρτύρων και των διαδίκων και ως εκ τούτου, δε μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη βεβαιότητα αθωότητας ή ενοχής, αφού μπορεί να εμφιλοχωρούν ψευδείς καταθέσεις.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ή όπως συχνά αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (η σεξουαλική παρενόχληση), εμφανίζει συχνή παρουσία στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων της χώρας. Ο δράστης που τελεί το αδίκημα αυτό, ουσιαστικά προσβάλλει το έννομο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας του θύματος. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο δράστης ενοχοποιείται αδίκως από το θύμα, καθώς δε μπορεί εύκολα να αποδειχθεί αν το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε ή όχι. Σε περίπτωση που πράγματι το θύμα υπέστη προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, υποβάλλοντας έγκληση σε βάρος του δράστη προκειμένου αυτός να τιμωρηθεί, για την παράνομη και απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Διαβάστε Επίσης  Ναρκωτικά

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα