Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Παιδική πορνογραφία

Ποιος είναι ο ορισμός του αδικήματος της παιδικής πορνογραφίας;

Η πορνογραφία ανηλίκων, γνωστή στη καθομιλουμένη ως παιδική πορνογραφία, αποτελεί ένα αδίκημα, κατά το οποίο δράστες με νοσηρές προθέσεις έχουν ως σκοπό να κερδοσκοπήσουν, χρησιμοποιώντας υλικό που απεικονίζει ανήλικα παιδιά. Επισήμως, ως παιδική πορνογραφία ορίζεται κάθε αναπαράσταση, με κάθε μέσο, ανήλικου παιδιού που απεικονίζεται σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες ή κάθε απεικόνιση των γενετήσιων οργάνων παιδιού, για κατά κύριο λόγο σεξουαλικούς σκοπούς ή και κερδοσκοπικούς. Το μέσο που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται κατά τη τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος, είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων το διαδίκτυο, αφού αυτό βοηθά στο να παραμείνουν οι δράστες ανώνυμοι και στο να διαδοθεί ταχύτατα το παράνομο υλικό.

Στα ξένα κυρίως κράτη έχει ανακύψει ο προβληματισμός, που σχετίζεται με τον προσδιορισμό της ηλικίας μέχρι την οποία ο άνθρωπος θεωρείται παιδί και εκ της ηλικίας του, μπορεί να συμπεριληφθεί στα θύματα του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας. Στη χώρα μας ωστόσο, δεν έχει υπάρξει αυτή η προβληματική, αφού επισημαίνεται ξεκάθαρα στον ποινικό μας κώδικα, πως θύμα του υπό ανάλυση αποτρόπαιου εγκλήματος μπορεί να είναι κάθε ανήλικος, δηλαδή κάθε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Οι ανήλικοι λοιπόν στη χώρα μας, μπορούν εν δυνάμει να αποτελέσουν θύματα και προστατεύονται από τη νομοθεσία. Ο δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Καμουζής είναι δίπλα σας με αμεσότητα.

Ποινικολόγος Αθήνα – Ποινικό Δίκαιο

Ο τρόπος με τον οποίον τελείται το συγκεκριμένο έγκλημα, είναι με τη κατοχή ή  διάδοση παραστάσεων που δείχνουν ανήλικα παιδιά να δέχονται από ενήλικες σεξουαλική κακοποίηση. Συνηθίζεται μάλιστα, να πραγματοποιείται η προβολή εικόνων με ανήλικα παιδιά που μετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, να γίνεται η παρουσίαση των γεννητικών τους οργάνων, είτε με τη γνώση των ανήλικων παιδιών, είτε άνευ αυτής για σκοπούς σεξουαλικούς αλλά και κερδοσκοπικούς. Κάθε λήψη που έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα των ανήλικων, που έχει ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση και τη κερδοσκοπία με τη νοσηρή εκμετάλλευση της παιδικής αγνότητας από ενήλικες, αποτελεί περιεχόμενο του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας.

Διαβάστε Επίσης  Απόδραση κρατουμένου και ελευθέρωση φυλακισμένου

Tι αποτελεί κατά το νόμο υλικό για παιδική πορνογραφία;

Κατά τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας, ορίζεται πως υλικό για παιδική πορνογραφία συνιστά, η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκου, με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που γίνεται από ανήλικο ή με τη συμμετοχή ανηλίκου.

Το ποινικό δίκαιο έχει αναμφίβολα προστατευτικό σκοπό, απέναντι σε κάθε είδους εγκληματική πράξη που μπορεί να γίνει βλαπτική, είτε για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων, είτε για τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο ποινικός κώδικας παρέχει τέτοια εκτεταμένη προστασία στο έννομο αγαθό της παιδικής αγνότητας, έχοντας μεριμνήσει για τη τιμώρηση των δραστών για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και σεξουαλική παρενόχληση, με τις διατάξεις περί διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, με τη νομοθεσία περί προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, η προτροπή σε αυτοκτονία εμπεριέχεται στα εγκλήματα που έχουν ως θύματα χρήστες του διαδικτύου κάτω των 18 ετών, καθώς και το λεγόμενο cyber bullying.

Ποια είναι η πρόβλεψη του ποινικού κώδικα της χώρας μας για το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας;

Άρθρο 348Α – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Πορνογραφία ανηλίκων

<<1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

  1. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
  2. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.
Διαβάστε Επίσης  Ποια είναι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου;

4.Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη και χρηματική ποινή:α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα,β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο καιγ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

  1. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
  2. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.>>

Ποιες είναι οι συνηθέστερες απεικονίσεις υλικού παιδικής πορνογραφίας;

Συνηθίζεται οι αρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, που εκμεταλλεύεται για νοσηρούς σκοπούς τη παιδική αγνότητα, να πραγματοποιείται η διάκριση του πορνογραφικού υλικού, σε πορνογραφικό υλικό σκληρής και ελαφριάς μορφής. Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας, είναι η ανάρτηση εικόνων με ερωτικές πόζες ανηλίκων, εικόνες που δείχνουν ανήλικους σε δοκιμαστήρια και τουαλέτες, εικόνες στις οποίες οι ανήλικοι λαμβάνουν ερωτικές στάσεις, εικόνες από διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζονται αποσπασματικά γυμνά μέρη των ανηλίκων, βίντεο που δείχνει ανηλίκους να διενεργούν σεξουαλικές  πράξεις με άλλα ανήλικα ή ενήλικα άτομα, επιθετικές εικόνες ή βίντεο που παρουσιάζουν ανήλικους να δέχονται σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικες, εικόνες ή βίντεο που απεικονίζουν συμπεριφορές σαδισμού κατά ανηλίκων κ.α.

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για κλοπή χρημάτων

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η παιδική πορνογραφία τελείται με τη κατοχή ή τη διάδοση κάθε φύσεως υλικού, που προβάλει ανήλικα άτομα να επιδίδονται σε οποιουδήποτε είδους σεξουαλικές ενέργειες. Επισημαίνεται πως η αντιμετώπιση της είναι ιδιαιτέρως αυστηρή από το ποινικό δίκαιο, όπως άλλωστε χρειάζεται. Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί πως το διαδίκτυο, παρά τις ευκολίες που έχει φέρει στη ζωή μας, δυστυχώς έχει αποτελέσει το μέσο το οποίο έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διακίνηση πορνογραφικού υλικού με ανήλικες, κάνοντας την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εγκληματικού φαινομένου ιδιαιτέρως δύσκολη για τις αρμόδιες αρχές.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα