Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πως αποδεικνύεται η μοιχεία στο διαζύγιο;

H μοιχεία αποτελεί στις μέρες μας, έναν από τους συχνότερους λόγους διαζυγίου, ή όπως πιο απλοϊκά αναφέρεται η απιστία/απάτη. Η μοιχεία ως μια πράξη συναισθηματικής εξαπάτησης, δημιουργεί άσχημα συναισθήματα στο σύζυγο <<θύμα>>, και πολλές φορές τον κάνει να έχει τάσεις εκδίκησης. Για την αποφυγή μοιραίων λαθών, θα πρέπει ο σύζυγος να συμβουλεύεται τον δικηγόρο του, γιατί η απόδειξη της μοιχείας θα πρέπει να γίνει όπως προβλέπεται από τη Πολιτική Δικονομία και όχι διαφορετικά.

Ποια είναι όμως η πρόβλεψη της Πολιτικής Δικονομίας, για το πως θα πρέπει να γίνεται η απόδειξη της μοιχείας και των άλλων κλονιστικών λόγων στις δίκες διαζυγίου;

Η Πολιτική Δικονομία επισημαίνει, πως η μοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται, βάσει των επιτρεπόμενων αποδεικτικών μέσων. Μερικές φορές οι σύζυγοι νιώθοντας πληγωμένοι και <<διψώντας>> για εκδίκηση, θέλουν να χρησιμοποιήσουν βιντεοληπτικό υλικό στη δίκη διαζυγίου, για να αποδείξουν τη μοιχεία, θέλοντας να κάνουν κακό στον σύζυγο που τους απάτησε και κατέστρεψε το γάμο τους. Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια είναι παράνομη, αφού εκ του νόμου δεν επιτρέπεται η έκθεση προσωπικών στιγμών σε γαμικές διαφορές, καθώς συνιστούν παραβίαση της απαραβίαστης βαθμίδας της προσωπικής ζωής. Σε περίπτωση μάλιστα που προσκομιστεί τέτοιο παράνομο αποδεικτικό υλικό, ο νόμος επισύρει ποινικές κυρώσεις βαρύτατες. Για την απόδειξη της μοιχείας, τα αποδεικτικά μέσα που επιτρέπονται, είναι τα ίδια που με αυτά για κάθε είδος κλονισμού στις δίκες διαζυγίων, ήτοι: η ομολογία, η ανωμοτί εξέταση των διαδίκων, τα έγγραφα και οι μαρτυρίες τρίτων είτε με την εξέταση τους στο δικαστήριο κατά τη δικάσιμο, είτε μέσω ενόρκων βεβαιώσεων.

Δικηγόρος Οικογενειακού Αθήνα

Τι ορίζεται όμως ως μοιχεία;

Διαβάστε Επίσης  Έννοια αίτησης για διάσταση

O ορισμός της μοιχείας στο οικογενειακό δίκαιο είναι με τη διευρυμένη έννοια και θεωρείται πως μοιχεία αποτελεί, κάθε σαρκική επαφή του συζύγου με άλλο πρόσωπο πρόσωπο πέρα από τη σύζυγο του, που σκοπεύει ή και επιτυγχάνει την εκτός γάμου γενετήσια ικανοποίηση. Τα παλαιότερα χρόνια, ήταν και ποινικό αδίκημα στο άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα, που πια έχει καταργηθεί. Αποτελούσε απόλυτο και όχι μαχητό λόγο κλονισμού και επικεντρωνόταν μόνο στη φυσιολογική γενετήσια επαφή ατόμων διαφορετικού φύλου, εκ των οποίων το ένα ήταν παντρεμένο.

Aναλυτικότερα, στο τρέχον οικογενειακό δίκαιο, η έννοια της μοιχείας είναι πιο διευρυμένη και δεν εστιάζει μόνο στη γενετήσια επαφή, αλλά και κάθε σαρκική επαφή του συζύγου με τρίτο πρόσωπο που επιδιώκει ή και επιτυγχάνει τη γενετήσια ικανοποίηση εκτός γάμου. Πλέον περί μοιχείας, δεν υπάρχει στον νόμο ο χαρακτηρισμός του <<φυσιολογικού>> της γενετήσιας επαφής και μπορεί να υφίσταται μοιχεία και με άτομα του ίδιου φύλου. Ο  νέος ευρύτερος ορισμός της μοιχείας είναι και ο πλέον κατάλληλος, για να διαπιστωθεί το τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου από το συμβάν της μοιχείας. Σημαντικό είναι να λεχθεί πως, δε μπορεί να θεωρηθεί μοιχεία η απλή ερωτική διάθεση ή το φλέρτ, που δε φτάνουν μέχρι τη στενή σωματική επαφή, αφού ο νομοθέτης ενδιαφέρεται για τη βαριά παραβίαση της συζυγικής πίστης, από οποιασδήποτε μορφής γενετήσια επαφή, που είχε ως αποτέλεσμα τον ισχυρό κλονισμό του γάμου.

Πως αποδεικνύεται η διετής διάσταση;

 Ποια είναι τα ισχύοντα για τη μοιχεία μετά τη διακοπή της συμβίωσης;

Αν ο ένας σύζυγος εγκαταληφθεί από τον άλλον, η υποχρέωση για συζυγική πίστη εμφανίζεται να είναι εξασθενημένη και συνεπώς η αξίωση του για συζυγική πίστη, έχει καταχρηστικό χαρακτήρα. Η μοιχεία λοιπόν που τυχόν πραγματοποίησε ο σύζυγος που εγκαταλείφθηκε από τον άλλο σύζυγο, δε μπορεί να στηρίξει το μαχητό τεκμήριο της μοιχείας του άρθρου 1439 παρ.2 ΑΚ. Μάλιστα, αν συνεχίζεται η εγκατάλειψη του εναγομένου, είναι αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί ο ισχυρός κλονισμός του γάμου κατ΄άρθρον 1439 παρ.1 ΑΚ, καθώς θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ως συναίνεση στη μοιχεία και το δικαίωμα για διάζευξη του ενάγοντος από το τεκμήριο αυτό, θα κριθεί κατά πάσα πιθανότητα καταχρηστικό. Η  νομολογία άλλωστε, δηλαδή το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων, έχει συμπεράνει πως ένας γάμος που έχει κλονιστεί αρχικά από μια αδικαιολόγητη διακοπή που αφορά τον ένα μόνο σύζυγο, είναι δυνατόν να κλονιστεί εν συνέχεια από τη μεταγενέστερη συμπεριφορά του άλλου συζύγου.

Γονική παροχή μετά τον γάμο

Αν και δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δόλου, για να λειτουργήσει το μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου λόγω μοιχείας, θα πρέπει όμως να υφίσταται κάποιας μορφής υπαιτιότητα, τουλάχιστον αμέλεια. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδειχθεί νομική ή πραγματική πλάνη αναφορικά με την ύπαρξη γάμου, ή αν αποδειχθεί έλλειψη της ικανότητας προς καταλογισμό, δε γίνεται να εφαρμοστεί, το μαχητό τεκμήριο του άρθρου 1439 παρ.2 ΑΚ.

Διαβάστε Επίσης  Αφαίρεση δικαιώματος επικοινωνίας

Στη δίκη διαζυγίου, πως λειτουργεί το τεκμήριο της μοιχείας;

Σε αγωγή διαζυγίου με το μαχητό τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου λόγω μοιχείας, ο εναγόμενος έχει τη δυνατότητα να ανταποδείξει πως δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός του γάμου, παρά το συμβάν της μοιχείας. Πλέον και αυτό το αυτό τεκμήριο, έχει χάσει τον απόλυτο <<δογματικό>> χαρακτήρα του παρελθόντος και πια είναι μαχητό και δεκτικό ανταποδείξεως και αντικρούσεως. Συνήθεις ισχυρισμοί σε τέτοιες περιπτώσεις που οδηγούν αν αποδειχθούν σε κάμψη του τεκμηρίου, είναι ο ισχυρισμός περί συναίνεσης στη μοιχεία από τον άλλον σύζυγο, καθώς και ο ισχυρισμός πως το συμβάν ήταν μεμονωμένο. Αν φυσικά η μοιχεία αποτελεί και αδικοπραξία, εξαιτίας της  προσβολής της προσωπικότητας του συζύγου που υπέστη τη προσβολή, υπάρχει η δυνατότητα ο προσβεβλημένος σύζυγος, να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά τα άρθρα 57,59,932 ΑΚ.

Συμπερασματικά

Τέλος, η μοιχεία αποδεικνύεται με τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και απαγορεύονται παράνομα αποδεικτικά υλικά βιντεοσκοπήσεως ιδιωτικών στιγμών, που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο σύζυγο, που θα τα φέρει στο δικαστήριο. Η μοιχεία είναι δεκτική ανταποδείξεως και αντικρούσεως και πλέον αποτελεί ένα από τα πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου. Δεν έχει πια τον απόλυτο χαρακτήρα κλονισμού του γάμου, που στο παρελθόν είχε, όταν αποτελούσε ποινικό αδίκημα. Ο δικηγόρος διαζυγίων Κωνσταντίνος Καμουζής είναι άμεσα δίπλα σας με εξατομικευμένη προσέγγιση.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα