Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

H συνταξιοδότηση ενός εργαζόμενου, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φάσεις στον εργασιακό του βίο. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν θα πρέπει να γίνουν με πολύ προσοχή, ώστε να μη συμβούν λάθη που θα κάνουν τη συνταξιοδοτική εξέλιξη περίπλοκη. Αρχικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης προσυνταξιοδοτικός έλεγχος, τόσο για τη κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη του εργαζόμενου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς σε συγκεκριμένα ερωτήματα θα πρέπει να δοθούν ορθές απαντήσεις και να επιλεγούν τα κατάλληλα πεδία. Πέραν τούτου, θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και να παρακολουθείται ο συνταξιοδοτικός φάκελος συστηματικά.

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης – Ποια είναι η διαδικασία

Κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα ένσημα του εργαζομένου. Θα πρέπει να υπολογιστούν τα ένσημα με ακρίβεια, ώστε να ελεγχθεί αν στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται όλα τα ένσημα ή όχι και σε περίπτωση που η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι πλήρως ενημερωμένη (κάτι που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις), να ενημερωθεί με το σύνολο των ενσήμων.

Ο ακριβής αριθμός των ενσήμων είναι σημαντικός, αφενός για να μπορέσει να προβλεφθεί ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και φυσικά για να γνωρίζει ο υποψήφιος προς συνταξιοδότηση, υπό ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτείται, αν θα λάβει δηλαδή πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και ποιο θα είναι το ποσό αυτής.

Το στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης

Κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αιτήσεως για τη συνταξιοδότηση του εργαζόμενου, θα πρέπει με πολύ προσοχή να ελεγχθεί πως το σύστημα έχει καταχωρημένα σωστά τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ορθών καταχωρήσεων, θα πρέπει να ενημερωθεί το μητρώο του αρμόδιου υποκαταστήματος e-efka, για να διορθωθούν. Έπειτα, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού που υπάρχει στη ψηφιακή πλατφόρμα και αν λείπουν χρονικά διαστήματα να συμπληρωθούν.

Διαβάστε Επίσης  Γραφεία που αναλαμβάνουν συντάξεις - Δικηγόρος Ερηγατολόγος

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση (η οποία είναι ξεχωριστή για κύρια και επικουρική σύνταξη), θα κληθεί ο ασφαλισμένος να απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι, αν επιθυμεί να του χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, αν επιθυμεί τη θεμελίωση δικαιώματος με ειδικές διατάξεις, αν θα συνεχίσει να εργάζεται μετά από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αν επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή έναντι σύνταξης, αν θέλει να χρησιμοποιηθεί η διαδοχική ή η παράλληλη ασφάλιση για τη περίπτωση του κ.α. Ο δικηγόρος εργατολόγος Κωνσταντίνος Καμουζής θα σας δώσει κατόπιν ραντεβού ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να δοθούν προσεκτικά, καθώς κάθε σφάλμα έχει συνταξιοδοτικές συνέπειες δυσκόλως αναστρέψιμες. Η καταβολή της συντάξεως ξεκινά από τη πρώτη του επόμενου μήνα από το μήνα κατάθεσης. Το ίδιο ισχύει και για την επικουρική σύνταξη, για την οποία ακολουθείται η ίδια διαδικασία με ξεχωριστή όμως ηλεκτρονική αίτηση.

Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών

Μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών, στο τμήμα απονομών συντάξεων του αρμόδιου υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ που ορίζεται στην αίτηση. Τα κοινά δικαιολογητικά για όλα τα ταμεία είναι: η φωτοτυπία ταυτότητας του υποψήφιου συνταξιούχου, η φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να αναγράφεται το IBAN, καθώς και ένα επίκαιρο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πέρα από αυτά τα κοινά για όλους δικαιολογητικά, ανάλογα με το ταμείο και το είδος της συντάξεως μπορεί να χρειαστούν καρτέλες ενσήμων, ασφαλιστικά βιβλιάρια, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης σε αναγνωρίσεις χρόνου στρατού και άλλα δικαιολογητικά ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικότερες προϋποθέσεις κάθε συνταξιοδοτικής περιπτώσεως. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύσει την αίτηση συνταξιοδότησης να είναι πληρέστατος και να μη λείπει κανένα έγγραφο, καθώς αν έστω και ένα να μην έχει προσκομιστεί, θα δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στη πορεία της συνταξιοδότησης.

Διαβάστε Επίσης  Ρήτρα μη ανταγωνισμού σε σύμβαση εργασίας

Μια σημαντική δυνατότητα που παρέχεται πλέον στον ασφαλισμένο είναι η κατάθεση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του e-EFKA, αίτησης για προκαταβολή σύνταξης, η οποία του καταβάλλεται μέχρι να εκδοθεί η κύρια συνταξιοδοτική απόφαση.

Μετά από την ολοκλήρωση των αναφερθέντων διαδικασιών όμως, υπάρχει κάτι ακόμα πολύ ουσιώδες. Η διαρκής και διεξοδική παρακολούθηση του συνταξιοδοτικού φακέλου, ώστε να επιλυθούν τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα τάχιστα και να μην αργήσει η καταβολή της συντάξεως στον δικαιούχο. Το συγκεκριμένο στάδιο, κατά την άποψη του γράφοντος είναι το σημαντικότερο και θα πρέπει να αποτελεί μείζον σκέλος της όλης συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η διαδικασία για την έκδοση συντάξεως ξεκινά με τη συγκέντρωση των ενσήμων του εργαζόμενου. Έπειτα, ακολουθεί η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να απαντηθούν με σοβαρότητα αρκετές ερωτήσεις, με σοβαρό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα του ασφαλισμένου. Μετά, ακολουθεί η διαδικασία της συγκέντρωσης και κατάθεσης στο αρμόδιο κατάστημα e-ΕΦΚΑ όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία μαζί με τις αιτήσεις κύριας και επικουρικής σύνταξης συναπαρτίζουν τον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου.

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι η πορεία του συνταξιοδοτικού φακέλου να παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να επιλύονται γρήγορα τα οποία τυχόν προβλήματα ανακύψουν και ο ασφαλισμένος να απολαύσει το συντομότερο δυνατόν τη σύνταξη του. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό όλη η διαδικασία για τη συνταξιοδότηση σας να πραγματοποιηθεί από την αρχή μέχρι την έκδοση της συντάξεως από δικηγόρο που ασχολείται συστηματικά με υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα οδηγήσουν σε αγωνία και καθυστερήσεις.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα