Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τα δικαιώματα του εργαζόμενου πατέρα

Τα δικαιώματα του εργαζόμενου πατέρα. Mε το νόμο 4.800/2021, επήλθε ουσιαστική ρύθμιση των αδειών των εργαζομένων γονέων και ειδικότερα του πατέρα εργαζόμενου.

Τα δικαιώματα του εργαζόμενου πατέρα στις άδειες

Συγκεκριμένα, 1) στο άρθρο 27 του νόμου 4808/2021, αναφέρεται πως χορηγείται άδεια διάρκειας 14 ημερών με αποδοχές, συνολικά ή τμηματικά, μετά από αίτηση του εργαζόμενου ως ακολούθως: είτε λαμβάνει δύο μέρες άδεια, πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και τις υπόλοιπες 12 μέρες συνολικά ή τμηματικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε πραγματοποιείται η χορήγηση του συνόλου των ημερών της άδειας, μετά την ημερομηνία γέννησης. H συγκεκριμένη άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη, γεγονός που σημαίνει πως κάθε εργαζόμενος πατέρας είναι δικαιούχος αυτής, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση, (άδεια πατρότητας),

2) γονική άδεια: σύμφωνα με το άρθρο 28, του νόμου 4808/2021, έχει νομοθετηθεί άδεια διάρκειας 4 μηνών, συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με το επίδομα του ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίση με τον κατώτατο μισθό, υπό την προϋπόθεση για ένα έτος να απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη. Αν μάλιστα έχουν περισσότερα τέκνα, οι γονείς δικαιούνται να λάβουν άδεια και για αυτά.

3) άδεια φροντιστή, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4808/2021, παρέχεται άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ημερών, ώστε να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες φροντίδας συγγενών ή άλλων προσώπων, που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, εφόσον φυσικά υπάρχουν επιβεβαιωμένοι σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Για τη χορήγηση αναφερθείσας άδειας, θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει τουλάχιστον 6 μήνες εργασίας, ανεξάρτητα από τον εργοδότη του,

4) άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας κατά το άρθρο 30 του νόμου 4808/2021, χορηγείται άδεια μέχρι δύο φορές το χρόνο και μέχρι μία εργάσιμη μέρα κάθε φορά με αποδοχές, στον εργαζόμενο γονέα ή φροντιστή, για λόγους που αφορούν οικογενειακά ζητήματα με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας,

Διαβάστε Επίσης  Προστασία εργαζόμενου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος

5) άδεια φροντίδας τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 4808/2021, μπορούν εναλλακτικά οι εργαζόμενοι γονείς να λάβουν άδεια για τη φροντίδα του τέκνου τους, η οποία χορηγείται εντός χρονικού διαστήματος 30 μηνών, από τη λήξη άδειας μητρότητας ή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή της γονικής άδειας με τη μορφή του μειωμένου ωραρίου. Εντός του αναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο γονέας έχει το δικαίωμα είτε να καταφθάνει στην εργασία του μία ώρα αργότερα, είτε να αποχωρεί από την εργασία του μία ώρα νωρίτερα κάθε μέρα, είτε να διακόπτει την εργασία του μία ώρα την ημέρα. Για τη συγκεκριμένη ευεργετική αντιμετώπιση, λόγω τις ειδικότερης συνθήκης του γονέα εργαζόμενου, που θα πρέπει να φροντίζει το τέκνο του, θα πρέπει ο εργαζόμενος να πραγματοποιήσει αίτηση.

6) άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, στο άρθρο 38 του νόμου 4.808/2021, προβλέπεται η χορήγηση άδειας μετά αποδοχών, στους εργαζόμενους γονείς που έχουν τέκνα μέχρι την ηλικία 18 ετών, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του τέκνων για τις σχολικές τους επιδόσεις. Η συγκεκριμένη άδεια, μπορεί να διαρκεί από ορισμένες ώρες, μέχρι και ολόκληρη μέρα απασχόλησης, μέχρι βέβαια να συμπληρωθούν τέσσερις εργάσιμες ημέρες, για κάθε ημερολογιακό έτος.

7) μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία, στο άρθρο 41 του νόμου 4808/2021, αναφέρεται πως οι γονείς που εργάζονται σε επιχείρηση, η οποία απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα, και έχουν παιδιά με βεβαιωμένες πνευματικές, ψυχικές και σωματικές παθήσεις και φυσικά, με τις ανάλογες επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις του ασφαλιστικού φορέα τους, δικαιούνται για κάθε παιδί να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους, κατά μία ώρα τη μέρα με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Διαβάστε Επίσης  Πληρωμή Επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ και Δώρου Χριστουγέννων

8) άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4808/2021, υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για τη χορήγηση ειδικής γονικής άδειας διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών το έτος με αποδοχές, για εργαζόμενους γονείς που έχουν τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών, το οποίο έχει νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος, ή αιμοκάθαρση, ή νεοπλασματική ασθένεια, ή μεταμόσχευση, η σπάνιο νόσημα η πάθηση. Ως εκ τούτων, ο νομοθέτης έχει προνοήσει να παρέχει τα απαραίτητα χρονικά διαστήματα άδειας, στους εργαζόμενους που έχουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να μπορούν να είναι δίπλα τους και να συνδράμουν στη βελτίωση της υγείας τους.

Το εργατικό δίκαιο λοιπόν έχει προνοήσει και για τους πατέρες εργαζόμενους και τους παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών, για κάθε πιθανό λόγο εφόσον φυσικά προσκομίσουν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να τους χορηγηθεί η άδεια που προβλέπεται εκ της νομοθεσίας για την αντίστοιχη περίπτωση που αντιμετωπίζουν. Σκοπός του νομοθέτη είναι, ο εργαζόμενος να μπορεί να συνδυάζει και άλλες πτυχές του κοινωνικού και οικογενειακού του βίου, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του. Παρέχεται λοιπόν από το εργατικό δίκαιο σημαντική ευελιξία και είναι σημαντικό, ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τα δικαιώματα του, που σχετίζονται με τις άδειες του, για να μπορεί να τα διεκδικήσει, όπου και όπως προβλέπονται. Μάλιστα, οι φροντιστές και οι γονείς παιδιών μέχρι 12 ετών, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως ενδεικτικά είναι το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η μερική απασχόληση και η τηλεργασία, ώστε να μπορούν να φροντίζουν το τέκνο τους. Θα πρέπει βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο δεκτό, ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες εργασίας, στον ίδιο εργοδότη.

Διαβάστε Επίσης  Κάμερες σε εργασιακό χώρο και προστασία εργαζομένων

Πέρα λοιπόν από τη πληρότητα του αριθμού των αδειών που προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία, πλέον παρέχεται και η δυνατότητα στον εργαζόμενο, εφόσον φυσικά έχει ανήλικο τέκνο, που θα πρέπει να το φροντίζει και έχει τουλάχιστον 6 μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, να επιλέξει και ευέλικτες μορφές εργασίας που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως είναι η τηλεργασία η οποία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία του κοροναϊόυ, έχει ευρεία εφαρμογή στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό εν γένει.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, πέρα από τη μητέρα εργαζόμενη και ο πατέρας εργαζόμενος, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την αδειοδότηση του, εφόσον ανήκει σε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες, που σχετίζονται με τις σχέσεις γονέα τέκνου και τις υποχρεώσεις που έχει ένας εργαζόμενος πατέρας, που θα πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί του, να το στηρίζει, να ασχολείται με τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας του και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο του, στη σχολική του φοίτηση.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα