Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Στο άρθρο 339 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019), προβλέπεται το αδίκημα που τιτλοφορείται, Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

<<1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με τα άρθρα 342 και 351Α, ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη.

  1. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
  2. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων (14) ετών και με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του.>>.

Στο συγκεκριμένο αδίκημα, προστατεύεται το έννομο αγαθό της ανηλικότητας. Στα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος ανήκουν, ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης στη δεύτερη μορφή τέλεσης και η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη πράξη της προσβολής και στο αποτέλεσμα.

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους – Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος, του άρθρου 339 Π.Κ.;

Το συγκεκριμένο αδίκημα, ανήκει στη κατηγορία των κοινών εγκλημάτων και συνεπώς δράστης του μπορεί να είναι ο καθένας. Μάλιστα, δράστης του αδικήματος μπορεί να είναι ακόμα και πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 του, ήτοι ανήλικος ή και άτομο ανίκανο προς συνουσία καθώς το έγκλημα τελείται και με άλλη γενετήσια πράξη.

Διαβάστε Επίσης  Ποινική διαπραγμάτευση – Ποινική συνδιαλλαγή

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους – Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Το υλικό αντικείμενο του αδικήματος είναι ο αποδέκτης της εγκληματικής συμπεριφοράς και δεν είναι άλλο από τον ανήλικο, που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικία του. Για τον νόμο δεν είναι απαραίτητο ο ανήλικος να έχει συνείδηση της σημασίας της πράξης ή συνείδηση των πραττομένων ή να είναι αμέμπτου ηθικής.

Αναφορικά με τη πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, θα πρέπει να λεχθεί πως, αυτή εκδηλώνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με τη μορφή της ενέργειας γενετήσιας πράξης με άτομο μικρότερο των 15 ετών. Δεύτερον, με τη μορφή της παραπλάνησης του προσώπου αυτού, ώστε να ενεργήσει ή να υποστεί μια τέτοια πράξη. Τρίτον, με τη μορφή της εξώθησης ανηλίκου νεότερου των 15 ετών, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ τρίτων.

Στη γενετήσια πράξη περιλαμβάνεται πέρα από τη συνουσία και τα ισοδύναμα αυτής, ήτοι τις παρά φύσιν ασέλγειες. Παραπλάνηση είναι κάθε επίδραση στη βούληση του ανηλίκου, με την οποία ο δράστης προκαλεί στον ανήλικο ερωτική επιθυμία και απόφαση να ενεργήσει σε τρίτον ή στο δικό του σώμα ή να υποστεί κάποια γενετήσια πράξη. Επισημαίνεται πως, η αποπλάνηση συνιστά μια μορφή ηθικής αυτουργίας που έχει ως βασικό της γνώρισμα, τη πρόκληση της απόφασης στο θύμα και όχι στον δράστη.

Το αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς είναι η τέλεση γενετήσιας πράξης στην οποία παραπλανάται ο ανήλικος, ώστε να την ενεργήσει ή να την υποστεί. Θα πρέπει να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια, μεταξύ της πράξης της προσβολής και στο αποτέλεσμα της πράξης, όπως προκύπτει εκ της κρατούσας θεωρίας στο ποινικό δίκαιο, ήτοι της θεωρίας του ισοδύναμου των όρων.

Διαβάστε Επίσης  Κατάχρηση εξουσίας

Τι προβλέπει ο νόμος για την υποκειμενική υπόσταση, που θα πρέπει να έχει ο δράστης στο αδίκημα του άρθρου 339 Π.Κ.;

Για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται πως ο δράστης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, ήτοι δόλο κάθε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Με απλά λόγια θα πρέπει ο δράστης να γνωρίζει πως πραγματώνει και να θέλει να πραγματώσει, όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος. Αν ο δράστης βρίσκεται σε πλάνη για κάποιο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος, τότε η πλάνη του αυτή είναι πραγματική.

Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα;

Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται σχετίζονται με την ηλικία στην οποία βρίσκεται το θύμα. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που το θύμα είναι μικρότερο των 12 ετών, επιβάλλεται στο δράστη κάθειρξη, ήτοι ποινή από 5 μέχρι 15 έτη. Αν το θύμα είναι πάνω από 12 ετών αλλά μικρότερο από 14, επιβάλλεται στο δράστη η ποινή της καθείρξεως μέχρι 10 ετών, ήτοι ποινή από 5 μέχρι 10 χρόνια. Σε περίπτωση που το θύμα είναι άνω των 14 ετών αλλά μικρότερο των 15 ετών, τότε στον δράστη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 339 Π.Κ., αναφέρεται πως οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δε τιμωρούνται, εκτός αν μεταξύ τους έχουν διαφορά ηλικίας που υπερβαίνει τα 3 έτη, οπότε στο δράστη επιβάλλονται θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα.

Τέλος, η ποινική δίωξη του εγκλήματος αυτού ασκείται αυτεπαγγέλτως και η σύλληψη του δράστη στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου και ειδικότερα στα στοιχεία α΄ και β΄ είναι δυνατή τόσο με ένταλμα, όσο και χωρίς όταν το έγκλημα είναι αυτόφωρο.

Διαβάστε Επίσης  Δωροδοκία υπαλλήλου

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα