Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Μήνυση για κλοπή χρημάτων

Οδηγός για την σύνταξη μιας αναφοράς για κλοπή χρημάτων

Νομική βάση

Η πράξη της κλοπής χρημάτων καλύπτεται από το άρθρο 374 του Ποινικού Κώδικα. Αυτό το άρθρο κατοχυρώνει την εξής διάταξη:

“Οποίος αφαιρεί χρήματα από την κατοχή κάποιου άλλου, με σκοπό να τα κρατήσει για τον εαυτό του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και πρόστιμο.”

Στην περίπτωση της κλοπής χρημάτων, το “κινητό πράγμα” που αφαιρείται είναι τα χρήματα.

Προϋποθέσεις για την επιβολή ποινής για κλοπή χρημάτων

Η κλοπή χρημάτων θα επιβληθεί ως ποινικό αδίκημα μόνο εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Αφαίρεση χρημάτων: Η κλοπή χρημάτων συμβαίνει όταν κάποιος αφαιρεί χρήματα από την κατοχή κάποιου άλλου.
 2. Χρήματα που δεν ανήκουν στον δράστη: Τα χρήματα που αφαιρούνται πρέπει να ανήκουν σε άλλο πρόσωπο.
 3. Σκοπός να τα κρατήσει: Ο δράστης πρέπει να έχει σκοπό να κρατήσει τα χρήματα που αφαιρεί για τον εαυτό του.

Τρόπος σύνταξης αναφοράς για περιστατικό κλοπής χρημάτων:

Για να αναφέρετε ένα περιστατικό κλοπής χρημάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επικοινωνήστε με την αστυνομία: Επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομική αρχή και ενημερώστε τους για το περιστατικό κλοπής χρημάτων.
 2. Συλλέξτε πληροφορίες: Συλλέξτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, όπως η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος της κλοπής, καθώς και το ποσό χρημάτων που αφαιρέθηκε.
 3. Συμπληρώστε τη μηνυση: Συμπληρώστε μια αναφορά περίπτωσης κλοπής χρημάτων, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία: Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητάς σας.
  • Στοιχεία του υποτιθέμενου δράστη: Όνομα, διεύθυνση και αν γνωρίζετε, αριθμός ταυτότητας.
  • Περιγραφή του περιστατικού: Αναφέρετε λεπτομερώς τι συνέβη, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, του τόπου, του τρόπου και του ποσού που αφαιρέθηκε.
  • Αίτηση για έρευνα: Ζητήστε από τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τον εντοπισμό του δράστη και την ανάκτηση των χρημάτων.
Διαβάστε Επίσης  Revenge porn

Ενδεικτικό πρότυπο αναφοράς για περιστατικό κλοπής χρημάτων:

[Περιοχή] Αστυνομικό Τμήμα / [Δικαστήριο]

Αναφορά

Εγώ, ο/η [το όνομά σας], κάτοικος της [διεύθυνσής σας], με αριθμό ταυτότητας [αριθμός ταυτότητας], δηλώνω το ακόλουθο:

Στις [ημερομηνία] και ώρα [ώρα], στον τόπο [τόπος], υπέστην κλοπή χρημάτων, με αφαίρεση του ποσού των:

[αναφέρετε το ποσό χρημάτων που αφαιρέθηκε]

Ο/Η πιθανός/ή δράστης/τρια της κλοπής είναι γνωστός/ή με τα εξής στοιχεία:

Όνομα: [όνομα δράστη] Διεύθυνση: [διεύθυνση δράστη, εάν είναι γνωστή] Αριθμός ταυτότητας: [αριθμός ταυτότητας δράστη, εάν είναι γνωστός]

Παρακαλώ τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ανάκτηση των χρημάτων και την διεκδίκηση της δικαιοσύνης.

[Ημερομηνία]

[Υπογραφή σας]

Σε περίπτωση που η αναφερόμενη μήνυση υποβληθεί εκτός του νομίμου χρονικού πλαισίου, ο Εισαγγελέας διαθέτει την εξουσία να την απορρίψει. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα του Εισαγγελέα να μην προβεί στην απόρριψη της εκπρόθεσμης μήνυσης, αν υπάρχουν εξαιρετικά αναγκαίοι λόγοι που δικαιολογούν την καθυστέρηση στην υποβολή της.

Η σχετική νομοθεσία που διέπει αυτήν τη διαδικασία είναι το άρθρο 374 του Ποινικού Κώδικα, όπως αναφέρεται στο Νόμο 4619/2019.

Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας σε αυτήν τη διαδικασία, συστήνεται να συλλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράξη κλοπής χρημάτων, όπως μάρτυρες και σχετικά έγγραφα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα