Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τι είναι το ποινικό μητρώο;

Το ποινικό μητρώο αποτελεί το σύστημα στο οποίο καταγράφονται οι ποινές κάποιας βαρύτητας στις οποίες έχει καταδικαστεί κάποιος ώστε να υπάρχει εικόνα για την εγκληματική δράση του.Τα δελτία ποινικού μητρώου είναι ατομικά και έντυπα για κάθε καταδίκη αλλά και για κάθε καταδικασθέντα. Τι αναγράφεται στο ποινικό μητρώο;

Στο ποινικό μητρώο περιλαμβάνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ατόμου καθώς και οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις και τα βουλεύματα για πλημμέλημα ή κακούργημα, μαζί με τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας αν υπάρχουν. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη,οι αλλοδαπές καταδικαστικές αποφάσεις εάν αποτελούν έγκλημα και στο δίκαιο της χώρας μας. Ειδική αναφορά γίνεται σε περίπτωση που έχει δοθεί αναστολή.Επιπλέον αναγράφεται αν ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής, η απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα, αν παραγράφηκε η ποινή ή η πράξη με νόμο, αν δόθηκε χάρη και πολλές ακόμα πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με τον εγκληματία όσο και με το έγκλημα.Ποια είδη ποινικού μητρώου όμως υπάρχουν;

Υφίστανται δύο είδη ποινικού μητρώου: το ποινικό μητρώο γενικής χρήσης και το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης. Όπου απαιτείται από τον νόμο η έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου, εννοείται το ποινικό μητρώο γενικής χρήσης. Δικαστικής χρήσης χρειάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές εφόσον προβλέπεται από το νόμο, β) σε Ανακριτες και Εισαγγελείς, για δικαστική χρήση, γ) σε προξενεία και αλλοδαπές πρεσβείες για τα άτομα που θέλουν να μεταναστεύσουν, δ) στους διευθυντές καταστημάτων κράτησης και φυλακών για τους κρατούμενους σε αυτά, ε)για τους διορισμούς στα σώματα ασφαλείας, καθώς και τους διορισμούς εκπαιδευτικών και δικαστών. Ποια είναι όμως η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης;

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο απο Εισπρακτική

To ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης είναι λεπτομερέστερο από το μητρώο γενικής χρήσης και περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με τη παραβατική δράση του ατόμου, ενώ στο γενικής χρήσης δεν αναγράφονται:α) οι χρηματικές ποινές και οι ποινές φυλάκισης μέχρι 6 μηνών, μετά από τρία έτη, β) οι ποινές φυλάκισης άνω των 6 μηνών μετά από 8 έτη καθώς και οι ποινές κάθειρξης μετά από 20 έτη. Καταστρέφονται τα δελτία ποινικού μητρώου και αν ναι πότε;

Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο Καμουζή στο Facebook

Tα ποινικά μητρώα καταστρέφονται μετά από συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος ως ακολούθως:α)σε περίπτωση που αφορούν αναμορφωτικά μέτρα μόλις ο ανήλικος συμπληρώσει τα 17 έτη, β) αν η καταδίκη ήταν με αναστολή, όταν περάσουν 5 χρόνια, από τη λήξη του χρόνου αναστολής, γ)όταν η πράξη πάψει να είναι αξιόποινη με νεότερο νόμο ή αμνηστευθεί καθώς και όταν ακυρωθεί η απόφαση με νεότερη απόφαση, δ) όταν το πρόσωπο έχει υπερβεί τα 80 έτη ή έχει πεθάνει, ε) αν πρόκειται για ποινή σε αδίκημα εξ’ αμελείας μέχρι 2 μηνών ‘η ποινή για αδίκημα εκ δόλου μέχρι ένα μήνα τότε η καταστροφή των δελτίων ποινικού μητρώου γίνεται μετά από 10 έτη, με τη προϋπόθεση φυσικά να μη μεσολάβησε νέα καταδίκη για άλλο αδίκημα, στ) για ποινή που αφορά ανήλικο και είναι μέχρι 1 έτος, η καταστροφή των δελτίων πραγματοποιείται μετά από 5 έτη και αν η ποινή που επιβλήθηκε είναι μεγαλύτερη του έτους, η καταστροφή των εγγράφων γίνεται μετά από 8 χρόνια. Σημαντικό είναι να τονιστεί και να καταστεί σαφές πως τα χρονικά διαστήματα αυτά ξεκινούν να υπολογίζονται από την έκτιση της ποινής.

Διαβάστε Επίσης  Πληρωμή Επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ και Δώρου Χριστουγέννων

Συνοψίζοντας, το ποινικό μητρώο σε οποιαδήποτε από τις δύο του μορφές συνιστά το <<βιογραφικό>> του εγκληματία και πως το γενικής χρήσης αποτελεί μια γενική εικόνα της εγκληματικής δράσης ενώ το δικαστικής χρήσης περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να φανεί χρήσιμη στους φορείς από τους οποίους ζητείται.

Βρείτε τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα