Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Καταστατικό Πολυκατοικίας και το Άρθρο 794

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταστατικό πολυκατοικίας, οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών κανονίζονται από το νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 794 του Αστικού Κώδικα, οι συνιδιοκτήτες πολυκατοικίας οφείλουν να συνεισφέρουν στις κοινές δαπάνες ανάλογα με το μέγεθος των διαμερισμάτων τους. Επίσης, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις κοινές εγκαταστάσεις και τους χώρους χωρίς να προκαλούν ζημιές στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών χωρίς καταστατικό, μπορούν να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Η δικαστική απόφαση θα επιλύσει το ζήτημα με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Βασικά σημεία που ρυθμίζονται από τον νόμο στην περίπτωση απουσίας καταστατικού πολυκατοικίας:

  1. Συμμετοχή στις κοινές δαπάνες: Οι συνιδιοκτήτες πρέπει να συνεισφέρουν στις δαπάνες της πολυκατοικίας ανάλογα με το μέγεθος των διαμερισμάτων τους, υπολογιζόμενο με βάση την επιφάνεια του διαμερίσματος σε σχέση με το συνολικό.
  2. Χρήση κοινών χώρων: Οι συνιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις κοινές εγκαταστάσεις και χώρους χωρίς να προκαλούν ζημιές στους άλλους.
  3. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις για τη διαχείριση της πολυκατοικίας λαμβάνονται με την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση έλλειψης πλειοψηφίας, η δικαστική απόφαση επιλύει το ζήτημα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η έλλειψη καταστατικού πολυκατοικίας μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, γι’ αυτό συνίσταται η σύνταξη ενός τέτοιου καταστατικού για καλύτερη ρύθμιση των υποθέσεων.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά πλεονεκτήματα της σύνταξης ενός καταστατικού για μια πολυκατοικία:

  1. Προάγει τη συνεργασία μεταξύ των συνιδιοκτητών: Το καταστατικό παρέχει μια δομή για την λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή διαφωνιών και προβλημάτων μεταξύ των συνιδιοκτητών.
  2. Προστατεύει τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών: Το καταστατικό μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων. Αυτό μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών από πιθανές καταχρήσεις.
  3. Αυξάνει την αξία της πολυκατοικίας: Ένα καλά δομημένο καταστατικό μπορεί να βελτιώσει την αξία της πολυκατοικίας. Αυτό συμβαίνει επειδή προσφέρει στους πιθανούς αγοραστές μια πιο σαφή εικόνα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως συνιδιοκτήτες.
Διαβάστε Επίσης  Διαφορά μεταξύ κλοπής και υπεξαίρεσης.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπου υπάρχει αποκλειστική ιδιοκτησία και αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινόχρηστα μέρη, η ύπαρξη ενός καταστατικού είναι απαραίτητη για τη διαφάνεια και την αποτελεσματική λειτουργία της πολυκατοικίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα