Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τι είναι η καταδολίευση δανειστών

Η καταδολίευση δανειστών είναι η αρκετά συχνή ενέργεια που πράττει ένας οφειλέτης ώστε να αποφύγει τεχνηέντως την εξόφληση των οφειλών του στον δανειστή του απαλλοτριώνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία είτε ολικά είτε μερικά δηλαδή μεταβιβάζοντας τα με σκοπό να στερήσει από τον δανειστή τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία αυτά. Η αποξένωση αυτή που σκόπιμα επιδιώκει ο οφειλέτης μπορεί να γίνει όχι μόνο με μεταβίβαση της κυριότητας της περιουσίας του ή μέρους αυτής αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για να υφίσταται καταδολίευση των δανειστών;

α) Βασική προϋπόθεση  είναι η ύπαρξη απαίτησης (οφειλής) η οποία έχει γεννηθεί κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης. Με βάση αυτή τη προϋπόθεση και με τις υπόλοιπες που θα αναπτυχθούν θα μπορέσει ο δανειστής να ζητήσει τη διάρρηξη δηλαδή την ακύρωση της σχετικής απαλλοτρίωσης περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη του.

β) Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει σκοπός βλάβης από τον οφειλέτη σε βάρος του δανειστή, δηλαδή ο οφειλέτης θα πρέπει να απαλλοτριώνει την περιουσία του γνωρίζοντας πως οφείλει στον δανειστή του και με σκοπό να μη μπορέσει ο δανειστής να ικανοποιήσει τη σχετική αξίωση του από το στοιχείο ή τη περιουσία την οποία απαλλοτριώνει. Επισημαίνεται πως διάρρηξη μπορεί να γίνει στις δικαιοπραξίες που γίνονται από τον οφειλέτη με πρόθεση βλάβης του δανειστή.

Όταν ο οφειλέτης ξέρει πως έχει χρέη και πως με την απαλλοτρίωση κάποιου ή κάποιων περιουσιακών του στοιχείων η υπόλοιπη περιουσία του δε θα επαρκέσει για την ικανοποίηση του δανειστή του, ο οποίος θα υποστεί βλάβη από την απαλλοτρίωση τότε θεωρείται πως υπάρχει σκοπός βλάβης ο οποίος θα πρέπει να εντοπίζεται κατά το χρόνο που γίνεται η πράξη της απαλλοτρίωσης.

Διαβάστε Επίσης  Δικηγόρος για πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων

Αν δεν υπάρχει γνώση του οφειλέτη της βλάβης που πρόκειται να προκαλέσει στον δανειστή τότε η απαλλοτρίωση δε μπορεί να θεωρηθεί καταδολιευτική, ακόμη και αν η άγνοια του οφείλεται σε βαριά αμέλεια του οφειλέτη.

γ) Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει αφερεγγυότητα του οφειλέτη, δηλαδή θα πρέπει η υπόλοιπη περιουσία του, αυτή δηλαδή που απέμεινε μετά την απαλλοτρίωση, να μην είναι αρκετή για την ικανοποίηση του δανειστή. Νομικά αδιάφορο είναι αν οι ενδεχόμενοι συνοφειλέτες ή εγγυητές έχουν επαρκή περιουσία για την ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή καθώς η αφερεγγυότητα εντοπίζεται και κρίνεται στον κάθε οφειλέτη ξεχωριστά.

δ) Τελευταία προϋπόθεση συνιστά και η γνώση του τρίτου, δηλαδή του προσώπου στο οποίο έγινε η απαλλοτρίωση που μπορεί να είναι ο λήπτης της δωρεάς, αυτός στον οποίο εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης, ο αγοραστής κ.α. Ο τρίτος λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει πως ο οφειλέτης προβαίνει στην απαλλοτρίωση περιουσίας του για τη βλάβη συγκεκριμένου δανειστή του.

Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις δίδεται στον δανειστή η δυνατότητα, έχοντας το βάρος της απόδειξης να επιδιώξει δικαστικά τη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων που έγιναν με καταδολιευτικό τρόπο, ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί από το περιουσιακό στοιχείο που συνιστά το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης. Η διάρρηξη δηλαδή η ακύρωση της απαλλοτρίωσης σε περίπτωση που επιτευχθεί ισχύει μόνο υπέρ του δανειστή που τη ζήτησε και η δυνατότητα του δανειστή να προβεί σε διάρρηξη υπόκειται σε 5 έτη και όχι 20 έτη παραγραφή μετά από τη χρονική στιγμή που έγινε η απαλλοτρίωση.

Η απαλλοτρίωση αποτελεί εκτός από αντικείμενο του αστικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα. Ο δανειστής έχει τη δυνατότητα με έγκληση του να επιδιώξει τη ποινική δίωξη του οφειλέτη που σκόπιμα βλάπτει τον ίδιον καθιστώντας του αδύνατο να ικανοποιήσει την απαίτηση του από την περιουσία του οφειλέτη που είτε απαλλοτριώθηκε  είτε όση έχει απομείνει δεν επαρκεί για τον δανειστή.

Διαβάστε Επίσης  Ελαφρυντικές περιστάσεις, τα γνωστά σε όλους ελαφρυντικά

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα