Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ρύθμιση για την προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς που επάγεται σε ανήλικο

Με το άρθρο 35 του νόμου 4786/2021, που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση στο άρθρο 1912 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) σχετικά με την προθεσμία αποποίησης κληρονομίας που περιλαμβάνει ανήλικο κληρονόμο.

Πριν από αυτήν την τροποποίηση, η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας που περιλάμβανε ανήλικο ήταν τετράμηνη και ξεκινούσε από την ημερομηνία που η κληρονομία πρώτο φορά παρουσιάστηκε. Αυτό σήμαινε ότι, εάν ο ανήλικος κληρονόμος δεν αποφάσιζε να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα στην τετράμηνη προθεσμία, θεωρούνταν ότι την αποδέχτηκε, με όλα τα πλεονεκτήματα και αντιδράσεις που συνεπάγονταν αυτή η αποδοχή.

Με την τροποποίηση, η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας που περιλαμβάνει ανήλικο καθορίζεται πλέον σε ετήσια βάση και ξεκινά από την ημερομηνία που ο κληρονόμος είναι ενήλικος. Αυτό σημαίνει ότι ο ανήλικος κληρονόμος έχει ένα έτος από την ενηλικίωσή του για να αποφασίσει εάν θα αποποιηθεί την κληρονομία.

Η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο την προστασία των ανηλίκων κληρονόμων, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο να ενημερωθούν για την κληρονομία και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αποδοχής της.

Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα αυτής της τροποποίησης περιλαμβάνουν:

  1. Παρέχει περισσότερο χρόνο στον ανήλικο κληρονόμο για να ενημερωθεί για την κληρονομία και να κατανοήσει τις επιπτώσεις της αποδοχής της.
  2. Δίνει στον ανήλικο κληρονόμο τη δυνατότητα να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της κληρονομίας προτού αποφασίσει εάν μπορεί να την αναλάβει.
  3. Επιτρέπει στον ανήλικο κληρονόμο να συμβουλευτεί τους γονείς του ή άλλους ενήλικες προτού αποφασίσει εάν θα αποποιηθεί την κληρονομία.

Η τροποποίηση αυτή έχει θετική επίδραση και συνδράμει στην προστασία των ανήλικων δικαιούχων περιουσίας.

Άρθρο 35

Αλλαγή στο Άρθρο 1912 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε Επίσης  Ελαφρυντικές περιστάσεις, τα γνωστά σε όλους ελαφρυντικά

Στο Άρθρο 1912 του Αστικού Κώδικα (Κ.Πολ.Δ.), η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς που απονέμεται σε ανήλικο ξεκινά από τη στιγμή της ενηλικίωσής του και διαρκεί ένα έτος.»

Αυτή η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 23ης Μαρτίου 2021.

Ερμηνεία

Η τροποποίηση αυτή επεκτείνει το χρονικό πλαίσιο που διαθέτει κάποιος ανήλικος για να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί ή θα αποποιηθεί την κληρονομιά που του προσφέρεται. Η νέα προθεσμία είναι τώρα ένας χρόνος, ξεκινώντας από τη στιγμή που ο ανήλικος ενηλικιώνεται.

Αυτή η τροποποίηση στοχεύει στην προστασία των ανήλικων δικαιούχων, παρέχοντάς τους επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσουν την κατάστασή τους και να λάβουν αποφάσεις που είναι προς το δικό τους συμφέρον.

Οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΕ) περιλαμβάνουν παρόμοιες αρχές και αντιλήψεις. Και στις δύο αποφάσεις, το ΣΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ανήλικος κληρονόμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του περνά στο ενήλικος ηλικία εντός ενός ετους μετά την ενηλικίωσή του.

Στην απόφαση 371/2014, το ΣΕ ανέφερε ότι η προθεσμία των τεσσάρων μηνών για την αποποίηση της κληρονομιάς από έναν ανήλικο θεωρείται υπερβολικά σύντομη, ενδεχομένως να μην του παρέχει αρκετό χρόνο για να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει αν επιθυμεί να αποδεχθεί την κληρονομιά.

Στην απόφαση 1884/2015, το ΣΕ εξέφρασε την άποψη ότι η ίδια προθεσμία των τεσσάρων μηνών αποτελεί ανισότιμη διάκριση, καθώς ενήλικοι κληρονόμοι έχουν μια προθεσμία ενός έτους για να αποποιηθούν την κληρονομιά τους. Το ΣΕ υπογράμμισε ότι αυτή η διάκριση δεν βασίζεται σε δικαιολογημένο λόγο.

Διαβάστε Επίσης  Ενοχικό Δίκαιο - Δικηγόρος Κωνσταντινος Καμουζής

Αυτές οι δύο αποφάσεις του ΣΕ είχαν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα, επεκτείνοντας την προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς που αφορά ανήλικο σε ένα έτος.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα