Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Νομιμοποίηση Πάρκινγκ διαδικασία

Η διαδικασία για να νομιμοποιήσετε ένα πάρκινγκ στην Ελλάδα συνίσταται στα ακόλουθα βήματα:

 1. Υποβολή αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2. Πρέπει να υποβάλετε δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνουν:
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  • Φωτοαντίγραφο του οικοδομικού σχεδίου του ακινήτου.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής του ακινήτου.
  • Σχέδιο του παρκινγκ.
 3. Θα πρέπει να παράσχετε υπεύθυνη δήλωση ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, στην οποία δηλώνετε ότι το πάρκινγκ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ακινήτου.
 4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα ελέγξουν τα δικαιολογητικά σας.
 5. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εγκρίνει την αίτησή σας.
 6. Στη συνέχεια, θα γίνει η έκδοση της άδειας νομιμοποίησης του παρκινγκ.

Σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως και μερικούς μήνες, ανάλογα με τον Δήμο και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Στην περίπτωση της Καλλίθεας, η αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά που περιγράφονται παραπάνω.

Η αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να παραδοθούν είτε απευθείας στο γραφείο της υπηρεσίας, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Το κόστος για τη νομιμοποίηση του πάρκινγκ καθορίζεται από τον Δήμο και διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του πάρκινγκ.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να αναγκαστεί να καταβάλει πρόστιμο αν το πάρκινγκ κατασκευάστηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Με την προσθήκη της παραγράφου 5Α στο άρθρο 1 του Νόμου 960/1979, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουλίου 2023, καθορίζεται ότι οι ανοικτές θέσεις στάθμευσης σε πολυκατοικία αποτελούν πλέον ξεχωριστή ιδιοκτησία, ανεξάρτητα από το εάν το κτίριο είναι υποκείμενο στο καθεστώς της διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Διαβάστε Επίσης  Άδεια Πάρκινγκ Καταστήματος

Με αυτήν την τροποποίηση, γίνεται σαφές ότι οι ανοικτές θέσεις στάθμευσης στην πολυκατοικία έχουν την ίδια νομική θέση με τις στεγασμένες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες ήδη αποτελούν ξεχωριστή ιδιοκτησία.

Αυτή η τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η αξία των ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πολυκατοικία, καθώς τώρα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν ανεξάρτητα.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5Α του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

Σε περίπτωση που αρχικά ή αργότερα ένα κτίριο, στο οποίο βρίσκονται ανοικτές θέσεις στάθμευσης, υπόκειται στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, κάθε μία από αυτές τις θέσεις στάθμευσης θεωρείται ως αυτόνομη ιδιοκτησία.

Αυτή η διάταξη ισχύει για όλες τις ανοικτές θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται σε κοινόχρηστη περιοχή πολυκατοικίας, ανεξαρτήτως του πότε χτίστηκε το κτίριο ή εάν το κτίριο έχει υποβληθεί στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Για να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 1. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης στην κοινόχρηστη περιοχή.
 2. Η θέση στάθμευσης πρέπει να είναι ανοικτή, δηλαδή να μην είναι καλυμμένη.
 3. Το κτίριο πρέπει να έχει υποβληθεί ή να υποβληθεί στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η ανοικτή θέση στάθμευσης θεωρείται αυτόνομη ιδιοκτησία και ισχύουν για αυτήν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη αυτόνομη θέση στάθμευσης που ανήκει στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, η διάταξη 5Α του άρθρου 1 του νόμου 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 5005/2022, προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης ενός χώρου σε μια πολυκατοικία που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε μια ανοικτή θέση στάθμευσης στην κοινόχρηστη περιοχή της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία ανήκει στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, μπορεί να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της απόφασης διαιρεμένης ιδιοκτησίας, ώστε να μετατρέψει την ανοικτή θέση στάθμευσης στην κοινόχρηστη περιοχή ως μέρος της αποκλειστικής χρήσης του χώρου του. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών.

Διαβάστε Επίσης  Η αυτόφωρη διαδικασία

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα