Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ρευματοκλοπή

Στις μέρες μας δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας που έχουν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή από την ΔΕΗ, σε κάποιες περιπτώσεις δικαίως και σε άλλες αδίκως. Η ρευματοκλοπή αποτελεί μια υποκατηγορία του αδικήματος της κλοπής, με ιδιαίτερες αποδεικτικές δυσκολίες λόγω των τεχνητών μέσων (μετρητών καταναλώσεως) που θα πρέπει να αξιολογηθούν επισταμένως.

Ρευματοκλοπή – Η έξαρση που έχει παρατηρηθεί

Το συγκεκριμένο φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της ακρίβειας του ρεύματος. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οποιαδήποτε παρέμβαση στο μετρητή του παρόχου του ρεύματος φαίνεται καθώς αφήνει ίχνη. Μάλιστα η ΔΕΔΔΗΕ, έχει στη κατοχή της εφαρμογή που ελέγχει καταναλώσεις αυτοματοποιημένα και σε περίπτωση εντοπισμού μειωμένων καταναλώσεων που δε μπορούν να εξηγηθούν, προβαίνει άμεσα σε ελέγχους. Αυτό είναι κάτι απολύτως λογικό και θεμιτό, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που ο πελάτης του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, δεν ευθύνεται και χρειάζεται νομική υπεράσπιση προκειμένου να δικαιωθεί.

Στο άρθρο 372 του Ποινικού κώδικα υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη για τη κλοπή, στην οποία εντάσσεται και η κλοπή ενέργειας, ήτοι η ρευματοκλοπή.

Κατά το άρθρο 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, «κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης».

Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του ισχύοντος Ποινικού μας Κώδικα, «κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική και κάθε άλλη άλλης μορφής ενέργεια».

Ποοι είναι οι τρόποι τελέσεως του αδικήματος της ρευματοκλοπής

Οι συνηθέστεροι τρόποι τελέσεως του αδικήματος της ρευματοκλοπής είναι οι ακόλουθοι: α) η  αλλοίωση στη κατανάλωση ρεύματος δια επεμβάσεως στον μετρητή, ώστε αυτός να δείχνει κατανάλωση μικρότερη από τη πραγματική, β) η απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης, παρακάμπτοντας τον μετρητή και γ) η σύνδεση άνευ εγκρίσεως σε παροχή που έχει αποκοπεί και που δεν εκπροσωπείται από προμηθευτή.

Διαβάστε Επίσης  Δωροληψία υπαλλήλου

Ένα σημαντικό μέσο προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνετε ώστε να μη κατηγορηθείτε αδίκως για ρευματοκλοπή, είναι η μη παραχώρηση των ακινήτων που έχετε στην ιδιοκτησία σας, πριν οι νέοι μισθωτές μεταφέρουν τη παροχή ρεύματος στο όνομα τους.

Αν διαπιστωθεί ρευματοκλοπή, διεξάγεται αναδρομικός έλεγχος εις βάθος πενταετίας και τυχόν μη συμπεριληφθείσες καταναλώσεις που δεν καταγράφηκαν, συνυπολογίζονται αθροιστικώς στη ποινή που πρόκειται να επιβληθεί.

Αναφορικά με το ποινικό σκέλος της ρευματοκλοπής, η αντιμετώπιση της γίνεται κατά το άρθρο 372 ΠΚ, αφού αποτελεί κλοπή ενέργειας, με ποινή φυλακίσεως μέχρι 3 έτη ή χρηματική ποινή.

Πέρα όμως από τη ποινική αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής, υπάρχει και τιμώρηση του δράστη και με διοικητικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται για το ύποπτο χρονικό διάστημα στο οποίο εμφανίζεται αδικαιολόγητα μειωμένη κατανάλωση, σε σχέση με την αναμενόμενα προσδοκώμενη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ενδεδειγμένη νομική αντιμετώπιση είναι να πραγματοποιηθεί εγκαίρως προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, ώστε να αναπτυχθούν διεξοδικά οι επιχειρηματολογικοί σας ισχυρισμοί, καθώς και τα αληθή πραγματικά περιστατικά.

Με το που λάβετε  έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, περί διαπίστωσης ρευματοκλοπής, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε δικηγόρο ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες νομικές ενέργειες, οι οποίες είναι ακόλουθες:α) να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών, έγγραφο με τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, την επιχειρηματολογία σας καθώς και το αποδεικτικό σας υλικό περί των αληθινών καταναλώσεων σας, ώστε να πραγματοποιηθεί επανεξέταση της υπόθεσης σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως η δήλωση των αντιρρήσεων σας, δυστυχώς δε σας απαλλάσει από την υποχρέωση να τακτοποιήσετε την οφειλή που σας έχει επιβληθεί, ούτε αποτρέπει το ΔΕΔΔΗΕ από το να απενεργοποιήσει τη σύνδεση σας, σε περίπτωση μη καταβολής των βεβαιωμένων ποσών στα χρονικά διαστήματα που έχουν τεθεί, β) χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση για τη παροχή προφορικών ή γραπτών εξηγήσεων, πριν σας αποδοθεί κατηγορία καθώς και για τη σύνταξη απολογητικού υπομνήματος, μετά την απόδοση της κατηγορίας σε βάρος σας.

Διαβάστε Επίσης  Παραπλάνηση και Παραπληρόφορηση

Ο τρόπος με τον οποίο θα προβληθούν οι υπερασπιστικοί σας ισχυρισμοί, καθώς και η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για την ομαλή έκβαση της υποθέσεως σας, καθώς η ρευματοκλοπή αποτελεί ένα αδίκημα που παρουσιάζει εκτεταμένες νομικές προεκτάσεις, σε ποινικό και διοικητικό επίπεδο. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που άνθρωποι έχουν βρεθεί υπόλογοι για καταναλώσεις που δε θα μπορούσαν με τίποτα να έχουν πραγματοποιήσει.

Είναι σημαντικό για τη καλύτερη υπερασπιστική σας γραμμή, να αναφερθούν διεξοδικά οι συνήθεις καταναλώσεις σας για τον υπό έλεγχο μετρητή, τα τετραγωνικά του ακινήτου στον οποίον είναι εγκατεστημένος, οι ώρες που βρίσκεστε στο χώρο καθώς και πόσες και τι είδους ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιείτε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθούν πόσα άτομα διαμένουν στο χώρο και να υπολογιστεί με αντικειμενικά κριτήρια, το σύνηθες εύρος κατανάλωσης για τη πραγματοποιούμενη χρήση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κιλοβατώρες που καλείται να καταβάλει ο φερόμενος ως υπαίτιος, θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν από ένα νοικοκυριό ή μια μικρή επαγγελματική δραστηριότητα.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η ρευματοκλοπή αντιμετωπίζεται ποινικά με τις διατάξεις της κλοπής κατά τον ποινικό κώδικα. Υπάρχουν και διοικητικά πρόστιμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα, με το ποινικό σκέλος της υποθέσεως. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αναπτυχθεί πληρέστατα και εκτεταμένα η νομική επιχειρηματολογία σε κάθε στάδιο της δικογραφίας που θα σχηματιστεί, καθώς θα έχει καθοριστική σημασία στο να μπορέσετε να απαλλαγείτε από τις κατηγορίες.

Τέλος, τονίζεται πως η ρευματοκλοπή είναι ένα αδίκημα που δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιπόλαιο τρόπο, αλλά είναι μείζονος σημασίας οι ενέργειες που προβλέπει ο νόμος να γίνουν στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνεπώς μην αμελήσετε την επικοινωνία με το δικηγόρο σας, ώστε να λάβετε τη μέγιστη δυνατή υπεράσπιση.

Διαβάστε Επίσης  Έγκλημα της έκθεσης

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα