Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Πλαστογραφία πιστοποιητικών. Το συγκεκριμένο αδίκημα, ανήκει στη κατηγορία των εγκλημάτων σχετικά με τα υπομνήματα και αποτελεί εξειδίκευση του άρθρου 216 Π.Κ., που αναφέρει τα προβλεπόμενα για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Ας δούμε λοιπόν στο παρόν σημείο, τι αναφέρει το άρθρο 217 Π.Κ., για το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών:

<<1.Όποιος με σκοπό να διευκολύνει την άμεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή μαρτυρικό ή άλλο έγγραφο, που κατά προορισμό χρησιμεύει για τέτοιους σκοπούς  ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας

  1. Με την ίδια ποινή τιμωρείται, όποιος χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι γνήσιο, έχει εκδοθεί όμως για άλλον.
  2. Με φυλάκιση τιμωρείται, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτήτων ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών με σκοπό να καταλάβει θέση εργασίας ή να διεκδικήσει βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.>>.

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η γνησιότητα των διαφόρων πιστοποιητικών, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες και εμμέσως θίγεται και η γνησιότητα των συναλλαγών. Στα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, ανήκουν ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού και η αντικειμενική προσφορότητα του πιστοποιητικού, να οδηγήσει σε ένα από τα αναφερθέντα στο άρθρο 217 Π.Κ., ήτοι το πλαστογραφημένο πιστοποιητικό να είναι ικανό να διευκολύνει την άμεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο του δράστη ή κάποιου άλλου ή την κατάληψη θέσης εργασίας ή την διεκδίκηση βαθμολογικής ή μισθολογικής προαγωγής στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε Επίσης  Παραπλάνηση και Παραπληρόφορηση

Ποιος μπορεί να είναι δράστης του αδικήματος της πλαστογραφίας πιστοποιητικών;

Επειδή πρόκειται για ένα κοινό αδίκημα, δράστης αυτού μπορεί να είναι ο καθένας ακόμη και δημόσιος υπάλληλος.

Πλαστογραφία πιστοποιητικών – Ποιο είναι το αντικείμενο του αδικήματος;

Το υλικό αντικείμενο δεν είναι άλλο από το πιστοποιητικό ή το μαρτυρικό ή άλλο έγγραφο.

Τι ορίζεται ως πιστοποιητικό;

Ως πιστοποιητικό ορίζεται, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας ή ιδιωτικής υπηρεσίας, στο οποίο απεικονίζεται βεβαίωση συνδρομής κάποιου γεγονότος για συγκεκριμένο πρόσωπο, που εξατομικεύεται στο περιεχόμενο του πλαστού εγγράφου. Συνήθη παραδείγματα πιστοποιητικών είναι το βιβλιάριο υγείας, το απολυτήριο στρατού, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τίτλοι σπουδών, άδειες παραμονής κ.α

Πλαστογραφία πιστοποιητικών – Τι ορίζεται ως μαρτυρικό;

Ως μαρτυρικό ορίζεται, κάθε έγγραφο ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, που βεβαιώνει ορισμένο γεγονός, που αναφέρεται σε κάποια προσωπική ιδιότητα.

Τέσσερις είναι μορφές με τις οποίες προσβάλλεται το έννομο αγαθό στο αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών του άρθρου 217 Π.Κ. Πρώτον, με τη μορφή της κατάρτισης πλαστού πιστοποιητικού ή πτυχίου ή άλλου τίτλου γνώσεων ή δεξιοτήτων. Δεύτερον, με τη μορφή της νόθευσης γνήσιου πιστοποιητικού ή πτυχίου ή άλλου τίτλου γνώσεων ή δεξιοτήτων. Τρίτον, με τη μορφή της χρήσης πλαστού πιστοποιητικού ή πτυχίου ή άλλου τίτλου γνώσεων ή δεξιοτήτων. Τέταρτον, με τη μορφή της χρήσης γνήσιου πιστοποιητικού από μη δικαιούχο.

Τι προβλέπει ο νόμος για την υποκειμενική υπόσταση, που θα πρέπει να έχει ο δράστης στο αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών;

Αναφορικά με την υποκειμενική υπόσταση, στο συγκεκριμένο αδίκημα απαιτείται για κάθε μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς, διαφορετική υπαιτιότητα. Για τη κατάρτιση πλαστού ή τη νόθευση γνήσιου πιστοποιητικού, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος.

Διαβάστε Επίσης  Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Συνεπώς θα πρέπει να υφίσταται, δόλος κάθε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, ωστόσο απαιτείται δόλος σκοπού, ήτοι άμεσος δόλος α΄ βαθμού για όσα σχετίζονται με την διευκόλυνση της άμεσης συντήρησης, της κίνησης ή της κοινωνικής προόδου του δράστη. Περί της χρήσης πλαστού πιστοποιητικού προβλέπεται πως ο δράστης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης.

Ωστόσο, για τη μη γνησιότητα του πιστοποιητικού ο δράστης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον άμεσο δόλο β΄ βαθμού. Μάλιστα, στις περιπτώσεις της διευκόλυνσης της άμεσης συντήρησης, της κίνησης ή της κοινωνικής προόδου του δράστη, θα πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του δράστη άμεσος δόλος α΄ βαθμού.

Για την άνευ δικαιώματος χρήση γνησίου πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί για άλλον απαιτείται στο πρόσωπο του δράστη τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, συνεπώς δόλος κάθε βαθμού. Ωστόσο και πάλι, στις περιπτώσεις της διευκόλυνσης της άμεσης συντήρησης, της κίνησης ή της κοινωνικής προόδου του δράστη, απαιτείται άμεσος δόλος α΄ βαθμού.

Για τη κατάρτιση πλαστού ή την νόθευση γνησίου πτυχίου ή άλλου τίτλου απαιτείται δόλος κάθε βαθμού, ενώ για τη κατάληψη κάποιας θέσης εργασίας ή τη διεκδίκηση ορισμένης βαθμολογικής ή μισθολογικής προαγωγής απαιτείται άμεσος δόλος α΄ βαθμού.

Για τη χρήση πλαστού ή νοθευμένου πτυχίου ή άλλου τίτλου απαιτείται δόλος κάθε βαθμού, ωστόσο περί της μη γνησιότητας του πιστοποιητικού, θα πρέπει ο δράστης να έχει τουλάχιστον άμεσο δόλο β΄ βαθμού και μάλιστα για τις περιπτώσεις της κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας ή τη διεκδίκηση ορισμένης βαθμολογικής ή μισθολογικής προαγωγής του δράστη, θα πρέπει να υφίσταται άμεσος δόλος α΄ βαθμού στο πρόσωπο του δράστη.

Διαβάστε Επίσης  Υπόθαλψη - Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται για το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών του άρθρου 217 Π.Κ;

Για όλες τις μορφές τέλεσης του αδικήματος προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 1 έτος, ήτοι ποινή από 10 ημέρες μέχρι 1 έτος ή χρηματική ποινή.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως για το συγκεκριμένο αδίκημα, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και η σύλληψη του δράστη μπορεί να γίνει μόνο με τις προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα