Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Το αδίκημα της συμπλοκής

Στο άρθρο 313 Π.Κ., προβλέπεται το έγκλημα της συμπλοκής. Ειδικότερα, αναφέρεται πως <<Αν εξαιτίας συμπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, καθένας από εκείνους που πήραν μέρος στη συμπλοκή ή στην επίθεση τιμωρείται για μόνη τη συμμετοχή του σε αυτή με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εκτός αν έχει εμπλακεί χωρίς υπαιτιότητά του.>>.

 Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό, στο συγκεκριμένο αδίκημα;

Στο άρθρο 313 Π.Κ., προστατεύεται το έννομο αγαθό της ζωής καθώς και της υγείας.

Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της συμπλοκής;

Στην αντικειμενική υπόσταση εγκλήματος του άρθρου 313 Π.Κ., εμπεριέχονται ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενό του εγκλήματος και οι πράξεις της προσβολής του εννόμου αγαθού.

 Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του αδικήματος;

Eπειδή το έγκλημα του άρθρου 313 Π.Κ, ανήκει στην κατηγορία των κοινών αδικημάτων, δράστης αυτού μπορεί να είναι ο καθένας, ακόμη και αυτός που τραυματίστηκε.

 Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Aντικείμενο του εγκλήματος που εξατομικεύει το προσβαλλόμενο αγαθό είναι τα συμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα, τα οποία πέρα από θύματα αποτελούν και δράστες και θα πρέπει να είναι σε αριθμό τουλάχιστον τρία.

 Με ποιες μορφές εκδηλώνεται, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού;

Στο άρθρο 313 Π.Κ., η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού εκδηλώνεται με δύο μορφές: Πρώτον, με τη μορφή της συμμετοχής σε συμπλοκή (πρώτη μορφή τέλεσης) και δεύτερον με τη μορφή της συμμετοχής σε επίθεση (δεύτερη μορφή τέλεσης). Ως συμπλοκή ορίζεται η περίπτωση, που περισσότερα από τρία πρόσωπα επιδίδονται σε πράξεις βίας αναμεταξύ τους. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές, επιθετικές δραστηριότητες με τις οποίες αναπτύσσεται δύναμη βίας ενάντια σε πρόσωπα ή πράγματα, ασχέτως του αν η βία αυτή πέτυχε το στόχο της. Για να τελεστεί το αδίκημα της συμπλοκής, θα πρέπει η βίας στο σώμα εκείνου που πέθανε ή υπέστην σοβαρό τραυματισμό, να αποτελεί το αίτιο για το αποτέλεσμα, ήτοι το θάνατο ή τη βαριά σωματική βλάβη, που ενδεχομένως ήρθε σε μεταγενέστερο χρόνο. Ωστόσο όποιος εμπλακεί χωρίς να έχει υπαιτιότητα στη συμπλοκή, εξαιρείται από τις κυρώσεις του άρθρου 313 Π.Κ.

Διαβάστε Επίσης  Revenge porn

 Ποια είναι τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης που θα πρέπει να έχει ο δράστης, στο αδίκημα της συμπλοκής;

Στο συγκεκριμένο αδίκημα ο δράστης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο και συνεπώς δόλο κάθε μορφής, για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος ανεξαιρέτως.

 Ποιος είναι ο εξωτερικός όρος του αξιοποίνου, που προβλέπεται στο αδίκημα της συμπλοκής;

Στο αδίκημα του άρθρου 313 Π.Κ., πέρα από τα στοιχεία της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης που προβλέπει ο νόμος, υπάρχει και ακόμη μία πρόσθετη προϋπόθεση, αυτή του εξωτερικού όρου του αξιοποίνου. Ο συγκεκριμένος όρος ονομάζεται εξωτερικός, γιατί βρίσκεται έξω από την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και είναι να υφίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση θάνατος ή η βαριά σωματική βλάβη κάποιου. Αν δεν επέλθει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα δεν στοιχειοθετείται, η νομική υπόσταση του αδικήματος της συμπλοκής. Η τέλεση απλής ή επικίνδυνης σωματικής βλάβης δεν είναι αρκετή, καθώς όπως ελέχθη χρειάζεται τουλάχιστον βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος, για να υφίσταται το αδίκημα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, για το αδίκημα του άρθρου 313 Π.Κ.;

Για το συγκεκριμένο αδίκημα, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια, ήτοι από 10 μέρες μέχρι 3 χρόνια ή χρηματική ποινή.

Μπορεί στο συγκεκριμένο αδίκημα να υπάρχει απόπειρα;

Κρατούσα άποψη είναι πως για το αδίκημα της συμπλοκής, μπορεί να υπάρξει απόπειρα πριν από τη χρονική στιγμή της επέλευσης του εξωτερικού όρου του αξιοποίνου, ήτοι του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης. Σε περίπτωση που εκπληρωθεί ο εξωτερικός όρος του αξιοποίνου, ήτοι η βαριά σωματική βλάβη ή ο θάνατος λόγω της συμπλοκής, τότε το αδίκημα είναι τελειωμένο. Για το συγκεκριμένο αδίκημα μπορεί να υπάρχει συμμετοχή περισσότερων δραστών.

Διαβάστε Επίσης  Ποια είναι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου;

 Με ποια άλλα αδικήματα συρρέει το αδίκημα της συμπλοκής;

Θα λέγαμε πως συνηθίζεται η συμπλοκή να συρρέει με το έγκλημα της διατάραξης κοινής ειρήνης και τότε υφίσταται φαινομενική συρροή, καθώς και με αλλά συγγενή αδικήματα τα οποία συνηθίζονται στις περιπτώσεις της ύπαρξης βιαιοπραγιών, εναντίον προσώπων ή πραγμάτων.

Η ποινική δίωξη του συγκεκριμένου αδικήματος είναι αυτεπάγγελτη. Η σύλληψη του δράστη γίνεται μόνο με τις προϋποθέσεις του αυτοφώρου. Η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας είναι επιτρεπτή, μόνο για εκείνον που υπέστη βαριά σωματική βλάβη και για τους οικείους όποιου θανατώθηκε, εξαιτίας της συμπλοκής, εφόσον βέβαια έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τα αστικά δικαστήρια χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Το πρόσωπο που τραυματίστηκε ή κινδύνευσε να τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να έπαθε βαριά σωματική βλάβη, δεν έχει τη νομιμοποίηση να παρασταθεί για υποστήριξη της κατηγορίας, στο αδίκημα του άρθρου 313 Π.Κ.

Το συγκεκριμένο αδίκημα συνηθίζεται στις περιπτώσεις ακραίου οπαδισμού, καθώς και σε ακραίας μορφής διαδηλώσεις. Τέλος το αδίκημα της συμπλοκής, αποτελεί ένα ιδιάζουσας φύσης αδίκημα, καθώς είναι από τα λίγα αδικήματα που θα πρέπει να στοιχειοθετείται, πέρα από την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του δράστη και ο εξωτερικός όρος του αξιοποίνου, ο οποίος είναι να έχει επέλθει είτε βαριά σωματική βλάβη, είτε θάνατος. Ως εκ τούτου, η νομική αντιμετώπιση του αδικήματος αυτού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη της νομοθεσίας και της νομολογίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα