Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διαφορά επικαρπίας από ψιλή κυριότητα

Αναμφίβολα, δύο έννοιες που είναι χρήσιμο να είναι γνωστές από τον πολίτη καθώς χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά και μπερδεύονται εξίσου τακτικά. Η γνώση όμως της διαφοράς τους, μπορεί να αποβεί σωτήρια.

Αρχικά, έχουμε τη πλήρη κυριότητα που αποτελεί το ισχυρότερο δικαίωμα σε κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Εκτός όμως από αυτή, υπάρχει και η λεγόμενη ψιλή κυριότητα και όχι ψηλή (ή υψηλή κυριότητα) και λέγεται έτσι, καθώς από αυτή έχει αποψιλωθεί δηλαδή αφαιρεθεί η επικαρπία. Αναφορικά με την επικαρπία αυτή συνιστά ένα περιορισμένο, προσωπικού χαρακτήρα εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο εξοπλίζει τον επικαρπωτή με τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται και να καρπώνεται τα οφέλη, από ένα κινητό ή ακίνητο πράγμα.

Η επικαρπία συναντάται κατά κόρον στα ακίνητα, με τη γνωστή πρακτική στη χώρα μας ,των γονιών που μεταβιβάζουν την (ψιλή πλέον) κυριότητα ακινήτου στα τέκνα τους και κρατάνε για τους ίδιους την επικαρπία, καθώς φοβούνται μήπως τους πετάξουν έξω στα γεράματα.

Ο επικαρπωτής κατοικίας ή εμπορικής κατοικίας, μπορεί να τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να τη μισθώνει και να λαμβάνει το μίσθωμα. Υπάρχει επικαρπία όχι μόνο σε ακίνητα αλλά και σε κινητά όπως οχήματα ακόμα και σε άυλους τίτλους(μετοχές).

Το σημαντικό όμως που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι, πως σε κάθε μορφή επικαρπίας (ακινήτων, κινητών, άυλων τίτλων) ο επικαρπωτής παίρνει τα οφέλη, από ένα πράγμα, που όμως δεν του ανήκει κατά κυριότητα αλλά ανήκει στον ψιλό κύριο και εκ τούτου εξάγεται και το συμπέρασμα πως δε μπορεί να κάνει ότι και ο κύριος, όπως για παράδειγμα να το πουλήσει, καθώς ο επικαρπωτής δεν έχει τη κυριότητα του πράγματος.

Διαβάστε Επίσης  Εγκατάσταση κληρονόμου στην επικαρπία

Η σύσταση της επικαρπίας γίνεται με δύο τρόπους: α)με συμφωνία συνήθως εν ζωή που απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή αυτής αν αφορά ακίνητο, β)με διαθήκη. Ακόμη, μπορεί να αποκτηθεί επικαρπία και με χρησικτησία. Αν κάποιος για παράδειγμα μαζεύει ελιές από ένα χωράφι χωρίς την εναντίωση του ιδιοκτήτη, μπορεί να επικαλεστεί απόκτηση επικαρπίας με πρωτότυπο τρόπο.

Συνοπτικά, υπάρχει η πλήρης κυριότητα που είναι το απόλυτο, ακλόνητο και ισχυρότερο δικαίωμα, η ψιλή κυριότητα που αποτελεί κυριότητα χωρίς όμως τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του πράγματος και η επικαρπία που απλά δίνει τη δυνατότητα χρήσης και κάρπωσης των ωφελειών ενός κινητού ή ακινήτου χωρίς όμως αυτό να ανήκει στον επικαρπωτή αλλά στον ψιλό κύριο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα