Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Έννοια αίτησης για διάσταση

Η αίτηση για διάσταση αντιπροσωπεύει ένα νομικό έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο από έναν από τους συζύγους, με σκοπό την εκδοχή απόφασης που θα κηρύξει τον τερματισμό του γάμου τους.

Αυτή η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συζύγων, προκειμένου να θεωρηθεί ότι γίνεται συναινετικά, είτε χωρίς τη συγκατάθεση του ενός από τους συζύγους, κατ’ αντιδικία.

Οι νόμοι που διέπουν τη διαδικασία της αίτησης για διάσταση περιλαμβάνονται στο άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οποιοσδήποτε από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει τη διάσταση, ανεξάρτητα από τον ρόλο που διαδραματίζει στον κλονισμό του γάμου.

Η αίτηση για διάσταση μπορεί να κατατεθεί είτε στο δικαστήριο που ανήκει στην τελευταία κοινή κατοικία των συζύγων, είτε στο δικαστήριο που ανήκει στην κατοικία του συζύγου που υποβάλλει την αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. Τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των συζύγων.
  2. Τον τόπο και την ημερομηνία του γάμου.
  3. Τον λόγο για τον οποίο γίνεται αίτηση για διάσταση.

Υπάρχουν δύο είδη αίτησης για διάσταση:

  1. Η συναινετική αίτηση για διάσταση: Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται από τους δύο συζύγους, οι οποίοι συμφωνούν στη λύση του γάμου τους.
  2. Η αίτηση για διάσταση κατ’ αντιδικία: Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από τους συζύγους, παρά την έλλειψη συγκατάθεσης του άλλου συζύγου.

Η διαδικασία για την αίτηση διάστασης συναινετικά είναι αρκετά απλή. Οι δύο σύζυγοι υποβάλλουν μαζί αίτηση στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι συμφωνούν να λύσουν τον γάμο τους. Έπειτα από εξέταση της αίτησης, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση που επιβεβαιώνει τη λύση του γάμου.

Διαβάστε Επίσης  Διαζύγιο και Kληρονομιά

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία αίτησης διάστασης κατ’ αντιδικία απαιτεί περισσότερα βήματα και τη διεξαγωγή δίκης. Οι δύο σύζυγοι πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου και να παρουσιάσουν τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις αξιώσεις τους. Στο τέλος της δίκης, το δικαστήριο αποφασίζει για τη λύση του γάμου.

Οι συνέπειες της διάστασης περιλαμβάνουν τη λήξη του γάμου και την απώλεια των συζυγικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ωστόσο, οι πρώην σύζυγοι παραμένουν γονείς των παιδιών τους και πρέπει να τα φροντίζουν και να τα ανατρέφουν. Επιπλέον υπάρχουν και τα έξοδα όταν φεύγει ένας γονιός από το σπίτι όπως η μετακόμιση, αποθήκευση οικοσκευών αν χρειαστεί κ.α.

Επιπλέον, η διάσταση μπορεί να έχει οικονομικές επιπτώσεις, καθώς ένας από τους πρώην συζύγους μπορεί να πρέπει να καταβάλει διατροφή εάν ο άλλος δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί.

Συνολικά, η αίτηση για διάσταση είναι μια διαδικασία που έχει σημαντικές συνέπειες για τη ζωή των εμπλεκομένων. Είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε έναν δικηγόρο πριν την υποβάλετε, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τις επιπτώσεις και να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα