Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

myPROPERTY: Οδηγός On Line Δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς

Για να υποβάλετε διαδικτυακά τη δήλωση φόρου κληρονομιάς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εισέλθετε στην εφαρμογή myPROPERTY χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης για το myAADE. Στο μενού “Πολίτες,” επιλέξτε “myPROPERTY” και στη συνέχεια, “Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς / Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς.” Επιλέξτε τον τύπο της δήλωσης που θέλετε να υποβάλετε ανάμεσα στις παρακάτω κατηγορίες: “Αρχική δήλωση κληρονομιάς για κινητά”: Αν περιλαμβάνετε κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως χρήματα, μετοχές, ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ., για τα οποία δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. “Αρχική δήλωση κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο”: Αν περιλαμβάνετε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. “Τροποποιητική δήλωση κληρονομιάς”: Αν χρειάζεται να τροποποιήσετε μια προηγούμενα υποβληθείσα δήλωση κληρονομιάς.

Συμπληρώστε τα αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης, ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής. Όταν η δήλωση είναι έτοιμη, κάντε κλικ στο κουμπί “Υποβολή.”

Η δήλωση θα υποβληθεί και θα λάβετε ειδοποίηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myAADE για την πορεία της επεξεργασίας της. Επιλογή κατηγορίας δήλωσης: Η επιλογή της κατηγορίας της δήλωσης εξαρτάται από το είδος των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κληρονομιά.

Η κατηγορία “Αρχική δήλωση κληρονομιάς για κινητά” αφορά τη δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως χρήματα, μετοχές, ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ., χωρίς την απαίτηση συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η κατηγορία “Αρχική δήλωση κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο” αφορά τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η κατηγορία “Τροποποιητική δήλωση κληρονομιάς” αφορά τροποποιήσεις σε προηγούμενες δηλώσεις κληρονομιάς.

Κατά την συμπλήρωση της δήλωσης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της εφαρμογής. Τα κύρια στοιχεία που απαιτείται να συμπληρώσετε περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Στοιχεία του κληρονομούμενου: Όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος θανάτου, καθώς και τον βαθμό συγγένειας με τον κληρονόμο.
 2. Στοιχεία των κληρονόμων: Όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο.
 3. Στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς: Τύπος περιουσίας, αξία, ημερομηνία απόκτησης και άλλα σχετικά στοιχεία.
Διαβάστε Επίσης  Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή myPROPERTY παρέχει πληροφορίες για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση της δήλωσης
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Υπολογισμός του φόρου κληρονομίας

Σημειώστε ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομίας είναι έξι (6) μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου, και μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) μήνες με απόφαση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Επίσης, μετά την υποβολή της δήλωσης, θα λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξή της μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης του myAADE. Αυτό το μήνυμα θα σας πληροφορεί σχετικά με το εάν η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς, αν παρατηρούνται ελλείψεις ή λάθη, και αν η δήλωση παραπέμφθηκε για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ. Εάν χρειαστεί, θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν λάθη εντός της προθεσμίας, ενώ επίσης θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του ελέγχου και το ποσό του φόρου που οφείλετε.

Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς

Η καταβολή του φόρου κληρονομιάς απαιτείται εντός τριάντα (30) ημερών από την επίσημη ενημέρωση σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τρόποι για να εκπληρώσετε αυτήν την υποχρέωση:

 1. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 2. Με κατάθεση του ποσού σε έναν τραπεζικό λογαριασμό της ΑΑΔΕ.
 3. Μέσω πληρωμής σε ταμειακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Σημειώστε ότι, από τον Ιανουάριο του 2023, δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δηλώσεων φόρου κληρονομιάς:

 1. Αρχικές δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν συμβολαιογραφικό έγγραφο και έχουν υποβληθεί με τη χρήση έντυπης φόρμας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 2. Αρχικές δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν συμβολαιογραφικό έγγραφο και έχουν υποβληθεί με τη χρήση έντυπης φόρμας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 3. Τροποποιητικές δηλώσεις κληρονομιάς που αφορούν δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με τη χρήση έντυπης φόρμας.
Διαβάστε Επίσης  Συναινετικό διαζύγιο αλλοδαπών

Για τις ανωτέρω δηλώσεις, η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής “Τα αιτήματά μου” στο myAADE.

Συνοψίζοντας, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς αποτελεί απλή και γρήγορη διαδικασία. Για να την ολοκληρώσετε, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας myAADE και να έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία “Σημεία Ασφαλείας”. Ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής, συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία και, μετά την υποβολή, λαμβάνετε ενημέρωση για την πορεία της δήλωσής σας στην προσωποποιημένη πλατφόρμα του myAADE.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα