Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Η ΙΚΕ σε σχέση με λοιπά εταιρικά μορφώματα

Ο νόμος 4072/2012 εισήγαγε την ΙΚΕ στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας. Η ΙΚΕ συνιστά μια ευέλικτη παραλλαγή και εξέλιξη της ΕΠΕ. Η ΙΚΕ είναι κατάλληλος εταιρικός τύπος για οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για νέα συνεργατικά σχήματα. Ποιά είναι όμως τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ;

1) Η ταχύρρυθμη, οικονομική και ιδιαίτερα εύκολη σύσταση της. Το ιδιωτικό έγγραφο αρκεί για τη σύνταξη του καταστατικού της και δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή συμβολαιογράφου. Απαραίτητο είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος ή όταν εισφέρονται στην εταιρία περιουσιακά στοιχεία.
2) Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές έχει λιγότερα τέλη ίδρυσης, καθώς χρειάζεται μόνο η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με κόστος περί τα 10 ευρώ, η εγγραφή στο επιμελητήριο και το γραμμάτιο για τη σύσταση της εταιρίας με κόστος 70 ευρώ περίπου.
3) Οι τροποποιήσεις του καταστατικού δεν είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, καθώς η δημοσίευση τους γίνεται μέσω του ΓΕΜΗ ή της ιστοσελίδας της εταιρίας, κάτι που αναμφίβολα οδηγεί σε μείωση του κόστους.
4) Σε περίπτωση που δε δηλώνεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρία διαρκεί για 12 έτη, με δυνατότητα παράτασης.
5) Η εταιρική μορφή αποσυνδέεται από το κεφάλαιο καθώς το ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου είναι συμβολικό και ανέρχεται στο 1 ευρώ.
6) Οι εισφορές αποτιμούνται από τους ίδιους τους εταίρους ενώ μόλις το 25 τοις 100 του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι σε μετρητά.
7) Οι εταίροι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία αλλά η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Η ίδια η ΙΚΕ λοιπόν ευθύνεται με τη περιουσία της σαν νομικό πρόσωπο και όχι με τη περιουσία των εταίρων.
8) έχει τη δυνατότητα να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή ή στη Ελλάδα καθώς και να έχει το διοικητικό της κέντρο στο εξωτερικό.
9) Είναι υποχρεωτικό να έχει κατά τη σύσταση της ιστοσελίδα και όλες οι δημοσιεύσεις της πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα και στο ΓΕΜΗ, τόσο κατά το στάδιο της σύστασης όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρίας.
10) Υιοθετεί τα διπλογραφικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, τα οποία εγγυώνται τη μέγιστη διαφάνεια λόγο του διπλογραφικού συστήματος.
11) Μοιράζεται το ίδιο φορολογικό καθεστώς με ΕΠΕ και ΑΕ με το πλεονέκτημα πως δε πραγματοποιεί διανομή κερδών, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνονται οι εταίροι τον φόρο διανομής 15 τοις 100.
12) Μόνο για το διαχειριστή της ΙΚΕ είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και όχι για τους λοιπούς εταίρους.

Διαβάστε Επίσης  Only Fans Φορολογία - Υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ

Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο Καμουζή στο Facebook

Συνοψίζοντας, η ΙΚΕ εμφανίζει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αποτελεί ένας εταιρικός τύπος σύγχρονος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές του παρόντος και του μέλλοντος.Είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία το τέλειο εταιρικό μόρφωμα; Αν και το τέλειο δεν υπάρχει,είναι ιδανική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελεί μια βελτιωμένη ΕΠΕ σε πολλά σημεία.

Βρείτε τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα