Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Γραφεία που αναλαμβάνουν συντάξεις – Δικηγόρος Ερηγατολόγος

Τα γραφεία που αναλαμβάνουν συνταξεις παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες για την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στους ασφαλισμένους που βρίσκονται στο πέρας του εργασιακού τους βίου.

Πέρα από το συνταξιοδοτικό σκέλος, αν απαρτίζονται από εξειδικευμένους εργατολόγους, παρέχουν νομική βοήθεια σε εργαζόμενους και εργοδότες, σε περιπτώσεις που προκύπτουν νομικές διαφορές μεταξύ τους.

Ο δικηγόρος εργατολόγος είναι ο ειδικός, που μπορεί να παρέχει την απαραίτητη νομική βοήθεια σε εργατικές διαφορές καθώς και σε ζητήματα του κοινωνικο- ασφαλιστικού δικαίου που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων. Επιπρόσθετα, έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να αντιμετωπίσει κάθε είδους εργατική διαφορά, από τη μη καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι την απόλυση και τα εργατικά ατυχήματα.

Ο εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους, σε διάφορα στάδια μιας εργατικής διαφοράς. Μπορεί να συμβουλεύει τον εργαζόμενο για τα δικαιώματά του, να τον εκπροσωπήσει σε διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη, να τον εκπροσωπήσει σε δίκη και να τον βοηθήσει να λάβει την αποζημίωση που δικαιούται.

Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί επίσης να βοηθήσει τους εργοδότες σε περιπτώσεις που προκύπτουν νομικές διαφορές με τους εργαζόμενους. Μπορεί να συμβουλεύσει τον εργοδότη για τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους, να τον εκπροσωπήσει σε διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους και να τον βοηθήσει να αποφύγει νομικές κυρώσεις.

Εάν αντιμετωπίζετε μια εργατική διαφορά, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο εργατολόγο για να λάβετε την απαραίτητη νομική βοήθεια. Ο δικηγόρος εργατολόγος θα μπορέσει να σας συμβουλέψει για τα δικαιώματά σας και να σας βοηθήσει να λάβετε την αποζημίωση που δικαιούστε.

Ειδικότερα, τα γραφεία που αναλαμβάνουν συντάξεις, μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και εργοδότες σε θέματα όπως:

Μισθός και ασφαλιστικές εισφορές: Ο δικηγόρος εργατολόγος που γνωρίζει κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, που δεν έχουν καταβληθεί. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους σχετικά με τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Διαβάστε Επίσης  Υπερεργασία Υπερωρία - Νομική προστασία του εργαζομένου

Απόλυση: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να απολύσει έναν εργαζόμενο σύμφωνα με το νόμο.

Εργατικό ατύχημα: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τον εργαζόμενο, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Διάφορα άλλα θέματα: Τα γραφεία που αναλαμβάνουν συντάξεις εφόσον απαρτίζονται από εξειδικευμένο εργατολόγο, μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και εργοδότες σε διάφορα άλλα θέματα, όπως το ωράριο εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την άδεια μητρότητας και πατρότητας, τις άδειες ειδικού σκοπού, κ.λπ.

Εάν αντιμετωπίζετε μια εργατική διαφορά, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο εργατολόγο για να λάβετε την απαραίτητη νομική βοήθεια. Ο δικηγόρος εργατολόγος θα μπορέσει να σας συμβουλεύσει για τα δικαιώματά σας και να σας βοηθήσει να λάβετε την αποζημίωση που δικαιούστε. Ειδικότερα, ένας δικηγόρος εργατολόγος για συντάξεις μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους και εργοδότες σε θέματα όπως:

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να συμβουλέψει τον εργαζόμενο για το πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και ποια είναι τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και ηλικία. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους, σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Τύπος σύνταξης: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να καθοδηγήσει τον εργαζόμενο για τον τύπο σύνταξης που δικαιούται, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και το ύψος των εισφορών του. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους σχετικά με τον τύπο σύνταξης.

Διαβάστε Επίσης  Προστασία εργαζόμενου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος

Ύψος σύνταξης: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να υπολογίσει το ύψος της σύνταξης που δικαιούται. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους, σχετικά με το ύψος της σύνταξης.

Διαδικασία συνταξιοδότησης: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και να παρακολουθήσει την πορεία της διαδικασίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον εργοδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους, σχετικά με τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Αποζημίωση σε περίπτωση μη καταβολής σύνταξης: Ο δικηγόρος εργατολόγος μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν του καταβάλει τη σύνταξη που δικαιούται.

Εάν αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που σχετίζεται με συντάξεις, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο εργατολόγο για να λάβετε την απαραίτητη νομική βοήθεια. Ο δικηγόρος εργατολόγος θα μπορέσει να σας συμβουλεύσει για τα δικαιώματά σας και να σας βοηθήσει να λάβετε τη σύνταξη που δικαιούστε.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα