Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ενοχικό Δίκαιο – Δικηγόρος Κωνσταντινος Καμουζής

Οδηγός για το Ενοχικό Δίκαιο – Επαγγελματίες Δικαστικού Τομέα: Πληροφορίες για τη Νομοθεσία

Πρόλογος

Το Ενοχικό Δίκαιο συνιστά έναν πυρήνα του Πολιτικού Δικαίου και είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των πολιτών. Καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων όπως συμβάσεις, αδική πράξη, αιτιολογίας πλουτισμού χωρίς νόμιμο λόγο και ευθύνης για ζημιές.

Κανονισμοί

• Πολιτικός Κώδικας (ΠΚ): Αποτελεί την κύρια νομοθετική βάση για το Οφειλετικό Δίκαιο. • Ειδικές Νομοθεσίες: Ενισχύουν το ΠΚ σε ειδικότερους τομείς, όπως: • Νομοθεσία για τις πωλήσεις (Ν. 2251/1994) • Νομοθεσία για τη μίσθωση αστικών ακινήτων (Ν. 1577/1985) • Νομοθεσία για την εργασία (Ν. 3896/2010) • Νομοθεσία για την αστική ευθύνη λόγω αδικοπραξιών (Ν. 5777/1931)

Επαγγελματίες Δικαστικού Τομέα

Αντιμετωπίζοντας νομικά ζητήματα που αφορούν το Οφειλετικό Δίκαιο, η επιλογή ενός έμπειρου δικηγόρου είναι κρίσιμη. Οι δικηγόροι μπορούν να:

• Προσφέρουν νομικές συμβουλές • Διατυπώνουν και επαληθεύουν συμβάσεις • Αντιπροσωπεύουν πελάτες σε δικαστικές αντιδικίες • Διαπραγματεύονται λύσεις εκτός δικαστηρίων

Κριτήρια Επιλογής Δικηγόρου

• Εξειδίκευση: Διαλέξτε έναν δικηγόρο με εξειδίκευση στην οφειλετική νομοθεσία που σχετίζεται με την περίπτωσή σας. • Κύρος: Ερευνήστε την καταξίωση και την αποδοτικότητα του επιλεγμένου δικηγόρου. • Χρηματοοικονομική Συνεισφορά: Συζητήστε το κόστος των νομικών υπηρεσιών προτού εκχωρήσετε την υπόθεση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τον φάκελο της υπόθεσής σας. • Διατηρήστε ανοιχτή, ειλικρινή και αναλυτική επικοινωνία με τον νομικό σας σύμβουλο. • Ακολουθείτε πιστά τις συστάσεις και τα προτεινόμενα βήματα από τον δικηγόρο σας.

Ανανέωση Γνώσεων

Οι νομικοί κανόνες και οι ερμηνείες τους βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Εξασφαλίστε ότι ο δικηγόρος σας παραμένει ενημερωμένος σχετικά με τις πιο πρόσφατες νομικές αναπτύξεις.

Διαβάστε Επίσης  Τι είναι η καταδολίευση δανειστών

Το ιδιωτικό δίκαιο διαμορφώνει τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των ατόμων, ορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Αφορά μια ευρεία γκάμα θεματολογίας, όπως:

Συμβάσεις:

 • Ελευθερία διακίνησης συμβάσεων: Τα άτομα έχουν την ελευθερία να συνάπτουν συμβάσεις, εφόσον αυτές δεν παραβιάζουν καταναγκαστικές νομικές διατάξεις.
 • Κατηγορίες συμβάσεων: Ανταλλαγή, ενοικίαση, δωρεά, δάνειο, ενυπόθηκη πίστωση, σύμβαση έργου, εκπροσώπηση, εγγύηση, αερομεταφορές, ασφάλιση κτλ.
 • Διερμηνεία των συμβάσεων: Κατανόηση και ερμηνεία των όρων μιας σύμβασης.
 • Ακυρωσιμότητα και ανακοπή συμβάσεων: Συνθήκες και διαδικασίες για την ακύρωση ή την ανατροπή μιας σύμβασης.

Αδικοπραξίες:

 • Παράνομη και ευθύνη ενέργεια ή παράλειψη: Επίθεση σε ξένα δικαιώματα.
 • Αιτιολογική σχέση: Η σύνδεση μεταξύ παράνομης συμπεριφοράς και προκληθείσας ζημίας.
 • Τύποι αδικοπραξιών: Σωματικές βλάβες, ζημία περιουσίας, συκοφαντική δυσφήμιση, απάτη, παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων κ.α.
 • Αποζημίωση: Οικονομική και μη οικονομική ζημία, χαμένα κέρδη.

Αδικαιολόγητος Πλουτισμός:

 • Κατάσταση: Κερδίζοντας οικονομικό όφελος χωρίς νομιμοποίηση.
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός: Η δυνατότητα απόσβεσης του οφέλους.
 • Περιπτώσεις: Πλουτισμός από ενέργεια, από παράλειψη, βάσει νόμου.

Βασικές Αρχές:

 • Καλή πίστη: Ηθική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια συναλλαγών.
 • Κατάχρηση δικαιώματος: Η άσκηση ενός δικαιώματος με σκοπό να προκληθεί βλάβη σε άλλον.
 • Περιορισμός στην καταχρηστική χρήση δικαιωμάτων: Προστασία ενάντια στην ανεξέλεγκτη και αδικαιολόγητη άσκηση δικαιωμάτων.

Θεματικές Ενότητες:

Ευθύνη για Πράξεις Αδικήματος: Νομική υποχρέωση για αποζημίωση λόγω αδικοπραξιών. Ευθύνη για Πράξεις Ανηλίκων: Νομική υποχρέωση που αφορά γονείς/κηδεμόνες. Ευθύνη για Ζημιές από Ζώα: Νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του φυλάκου του ζώου. Ευθύνη για Επικίνδυνες Δράσεις: Νομική ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν από επικίνδυνες ενέργειες.

Κατακλείδα:

Το ευθυνικό δίκαιο αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό στοιχείο του αστικού δικαίου, επιτελώντας κρίσιμο ρόλο στην κανονιστική πλαισίωση των ατομικών σχέσεων και διαπράξεων. Η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές του ευθυνικού δικαίου είναι πολύτιμη σε διάφορες καταστάσεις, προσφέροντας ένα στρώμα προστασίας για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων. Διαχωρίζεται σε γενικές αρχές και ειδικότερες περιπτώσεις, απαιτώντας σαφή κατανόηση του Αστικού Δικαίου και των σχετικών νομοθεσιών.

Διαβάστε Επίσης  Η διατροφή που δικαιούται το ανήλικο τέκνο

Η επιλογή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου και η αποτελεσματική νομική συμβουλή είναι καθοριστικής σημασίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας και την επιτυχία της νομικής σας αντιπαράθεσης.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα