Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου. Παρόλο που στο άρθρο 1510 ΑΚ, ο νόμος επισημαίνει πως τη γονική μέριμνα την ασκούν και οι δύο γονείς, υπάρχει και η εξαίρεση των τέκνων που έχουν αναγνωριστεί από τον πάτερα, αλλά έχουν γεννηθεί εκτός γάμου με τη μητέρα των τέκνων. Στις περιπτώσεις αυτές, η γονική μέριμνα των τέκνων ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον πατέρα προσδίδεται ένας δευτερεύοντας θα λέγαμε ρόλος.

Ωστόσο, όπως όλα τα δικαιώματα έτσι και η πατρότητα προστατεύεται από το οικογενειακό δίκαιο. Άλλωστε, η προστασία της πατρότητας είναι σημαντική, τόσο για τον πατέρα του ανήλικου τέκνου, ο οποίος έχει συναισθήματα στοργής για το τέκνο του, όσο και για το ίδιο το ανήλικο τέκνο, ώστε να έχει μία ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και να νιώθει πως βρίσκεται υπό τη προστασία μιας ολοκληρωμένης οικογένειας. Ας εξετάσουμε στο παρόν σημείο λοιπόν σύμφωνα με τη τρέχουσα νομοθεσία, ποια παιδιά θεωρούνται τέκνα γεννημένα εκτός γάμου.

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου – Νομοθεσία

Κατά τη κείμενη νομοθεσία, εκτός γάμου τέκνα θεωρούνται όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από μητέρα άγαμη, τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί ούτε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας τους, ούτε μέσα σε χρονικό διάστημα 300 ημερών από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου της, τα παιδιά που προέρχονται από ανυπόστατο γάμο των γονέων τους, καθώς και τα παιδιά για τα οποία έχει γίνει δεκτή αγωγή προσβολής πατρότητας αμετακλήτως. Παρατηρούμε λοιπόν πως είναι αρκετές οι περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και εντάσσονται στη κατηγορία των εκτός γάμου τέκνων. Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο νόμος 4800/2021, επέδρασε μεταρρυθμιστικά στο άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα.

Διαβάστε Επίσης  Σύμφωνο Συμβίωσης και επίδομα γάμου

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα του, η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση όμως δικαστικής αναγνώρισης του τέκνου, μετά από αγωγή του πατέρα του ή εκούσιας αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου, αποκτά και ο πατέρας τη γονική μέριμνα του τέκνου, την οποία την ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα του ανήλικου τέκνου. Στον πατέρα του τέκνου, παρέχεται νομοθετικά η δυνατότητα να αναγνωρίσει εκουσίως, το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ως δικό του, εφόσον όμως για αυτό συναινεί και η μητέρα του τέκνου. Σε περίπτωση όμως που η μητέρα του τέκνου δεν βρίσκεται στη ζωή, ή σε περίπτωση που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η δήλωση του πατέρα αρκεί για την αναγνώριση του τέκνου.

Διαδικασία της αναγνώρισης τέκνου

Η διαδικασία της αναγνώρισης τέκνου πραγματοποιείται, είτε με διαθήκη, είτε ενώπιον συμβολαιογράφου. Η μητέρα καλείται να συναινέσει, με δήλωση της παρουσία συμβολαιογράφου. Είναι νομοθετικά αναγκαίο οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης να πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως, και χωρίς καμία αίρεση ή προθεσμία. Τονίζεται μάλιστα, πως η ανάκληση των δηλώσεων αυτών είναι ανίσχυρη, καθώς ο σκοπός του νομοθέτη είναι να διαφυλάξει τους δεσμούς αίματος και την οικογενειακή σταθερότητα. Ο νόμος δε θέτει κάποια προθεσμία, για την εκούσια αναγνώριση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο πατέρας του τέκνου, αρνείται να αναγνωρίσει το τέκνο, η μητέρα του τέκνου δικαιούται να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της. Το δικαίωμα αναγνώρισης πατρότητας από το δικαστήριο, έχει και το τέκνο ομοίως, ενώ στην εκούσια αναγνώριση ο νομοθέτης δεν έχει θέσει προθεσμίες, στη δικαστική αναγνώριση υπάρχουν προθεσμίες ενάσκησης του δικαιώματος αυτού, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1) η μητέρα έχει προθεσμία πέντε ετών να ασκήσει το δικαίωμα της, από το χρονικό σημείο του τοκετού, 2) το τέκνο έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του, μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου ένατου έτους ηλικίας του, ήτοι μέχρι ένα χρόνο μετά την ενηλικίωσή του.

Διαβάστε Επίσης  Άκυρος ή ανυπόστατος γάμος

Σε περίπτωση που αποδειχθεί, συνήθως μετά από εξέταση DNA, ότι αυτός για τον οποίο προβάλλεται ο ισχυρισμός περί πατρότητας, είχε πράγματι ολοκληρωμένη σαρκική συνάφεια με τη μητέρα, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης, τότε η πατρότητα αυτού τεκμαίρεται. Το τεκμήριο αυτό περί πατρότητας δεν ισχύει, σε περίπτωση που η αγωγή ασκείται από το τέκνο μετά την ενηλικίωσή του και ο πατέρας έχει πεθάνει, πριν από το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό. Ο βιολογικός πατέρας του ανήλικου τέκνου, έχει τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης της αναγνώρισης του τέκνου του, μέσω της εγέρσεως αγωγής, σε περίπτωση που η μητέρα αρνείται να δώσει τη συναίνεση της, για να πραγματοποιηθεί η εκούσια αναγνώριση. Την ίδια δυνατότητα έχουν και οι γονείς της πατρικής γραμμής, σε περίπτωση που έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ο πατέρας του τέκνου.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, ο πατέρας του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου, έχει το δικαίωμα να προστατεύσει την πατρότητα του, σε περίπτωση που το βιολογικό του παιδί γεννήθηκε, ενώ αυτός δεν είχε συνάψει γάμο με τη μητέρα του. Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα της εκούσιας και της δικαστικής αναγνώρισης, προκειμένου το τέκνο να έχει ως πατέρα του, το βιολογικό του πατέρα. Το οικογενειακό δίκαιο είναι αναμφίβολα προστατευτικό, πρωτίστως ως προς το τέκνο το οποίο βρίσκεται σε ευαίσθητη ηλικία και έχει ανάγκη να έχει στο πλευρό του, το βιολογικό του πατέρα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα