Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πατέρας δεν δίνει διατροφή

Οδηγός για την αντιμετώπιση της μη καταβολής διατροφής από τον πατέρα

Σε περίπτωση που ο πατέρας δεν καταβάλλει τη διατροφή που έχει οριστεί δικαστικά, συμβολαιογραφικά ή εξωδικαστικά, η μητέρα ή ο κηδεμόνας του παιδιού δύναται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Επικοινωνία με τον πατέρα

Αρχικά, προτείνεται η προσπάθεια επικοινωνίας με τον πατέρα για να διευθετηθεί το ζήτημα φιλικά. Εξηγήστε του τις συνέπειες της μη καταβολής διατροφής, τόσο για το παιδί, όσο και για τον ίδιο. Εάν η επικοινωνία δεν αποδώσει, μπορείτε να στείλετε εξώδικο, στο οποίο θα αναφέρετε την οφειλή και θα τον καλείτε να την εξοφλήσει.

2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Εάν ο πατέρας αρνείται να καταβάλλει τη διατροφή, μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο και να υποβάλετε αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Στα ασφαλιστικά μέτρα, το δικαστήριο θα ορίσει προσωρινά το ποσό της διατροφής που οφείλει να καταβάλλει ο πατέρας, μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης.

3. Αγωγή διατροφής

Εάν η μη καταβολή διατροφής συνεχίζεται, μπορείτε να ασκήσετε αγωγή διατροφής στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Στην αγωγή, θα πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία του παιδιού, τα εισοδήματα και τα έξοδα και των δύο γονέων, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία που θεμελιώνουν την αξίωσή σας. Το δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία, θα εκδώσει οριστική απόφαση, στην οποία θα καθορίζεται το ύψος της διατροφής.

4. Αναγκαστική εκτέλεση

Εάν ο πατέρας δεν συμμορφώνεται με την οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να προβείτε σε αναγκαστική εκτέλεση. Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
  • Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

5. Ποινικές κυρώσεις

Η μη καταβολή διατροφής αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως 1 έτος ή με χρηματική ποινή κατ’ άρθρον 358 Π.Κ. Μπορείτε να υποβάλετε μήνυση κατά του πατέρα στην Εισαγγελία.

Διαβάστε Επίσης  Η προσβολή της πατρότητας

Σημαντικές πληροφορίες

  • Η μη καταβολή διατροφής μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ανάπτυξη και την ευημερία του παιδιού.
  • Είναι σημαντικό να αναζητήσετε νομική βοήθεια το συντομότερο δυνατό, εάν ο πατέρας δεν καταβάλλει τη διατροφή.
  • Μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή σε ΜΚΟ που ασχολείται με θέματα οικογενειακού δικαίου.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να προστατεύσετε τα δικαιώματα του παιδιού σας και να διασφαλίσετε την οικονομική του στήριξη.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα