Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στο άρθρο 334 Π.Κ., προβλέπεται το αδίκημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ένα αδίκημα που ουσιαστικά είναι συγγενές με το αδίκημα της παραβίασης οικιακού ασύλου, ωστόσο δε τελείται από υπάλληλο αλλά από ιδιώτη. Συγκεκριμένα στο άρθρο 334 Π.Κ. αναφέρεται πως:

  1. Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή
  2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται με σκοπό να παρεμποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
  3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.

Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο αδίκημα;

Στο συγκεκριμένο αδίκημα, το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι το κατοχυρωμένο στο άρθρο 19 του συντάγματος άσυλο της κατοικίας του ατόμου και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου. Το άσυλο της κατοικίας, θα πρέπει να λεχθεί πως επειδή αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας.

Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Tα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος είναι, ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενo του εγκλήματος, οι πράξεις προσβολής του έννομου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης, η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην πράξη και το αποτέλεσμα αυτής και η αντικειμενική προσφορότητα (καταλληλότητα) της πράξης, να οδηγήσει στη πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου.

Διαβάστε Επίσης  Το αδίκημα της συμπλοκής

Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του αδικήματος;

Tο συγκεκριμένο αδίκημα είναι κοινό και ως εκ τούτου, δράστης του μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, άσχετο με το αν είναι ιδιώτης ή υπάλληλος. Ο δράστης του συγκεκριμένου εγκλήματος, θα πρέπει να μην έχει δικαίωμα εισόδου στην κατοικία ή στο σχετικό χώρο του άλλου.

Ποιο είναι το αντικείμενο του αδικήματος;

Αντικείμενο του εγκλήματος, στην πρώτη παράγραφο του άρθρο 334 Π.Κ. είναι η κατοικία άλλου ή ο χώρος που χρησιμοποιεί για την εργασία του ή άλλος περίκλειστος χώρος που κατέχει, ενώ στη δεύτερη παράγραφο υλικό αντικείμενο το εγκλήματος είναι, αφενός η κατοικία του άλλου, αλλά και τα πρόσωπα, ή τα πράγματα, ή οι εγκαταστάσεις που προσβάλλει ο δράστης και συνδέονται με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών ή βιβλίων.

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει, η προσβολή του εννόμου αγαθού;

Αναφορικά με την πράξη της προσβολής του έννομου αγαθού, θα λέγαμε ότι η εκδήλωση της γίνεται με τέσσερις μορφές: 1) με τη μορφή της παράνομης εισόδου σε κατοικίες και λοιπούς χώρους, 2) με τη μορφή της παραμονής στους σχετικούς χώρους, παρά τη θέλησή του δικαιούχου, 3) με τη μορφή των πράξεων βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων που συνδέεται με εκδοτικές επιχειρήσεις και 4) με τη μορφή της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που συνδέεται με εκδοτικές επιχειρήσεις.

Αναφορικά με την πρώτη μορφή τέλεσης του αδικήματος, ήτοι την παράνομη είσοδο σε κατοικίες και λοιπούς χώρους. Παράνομη είσοδος είναι αυτή που τελείται, χωρίς δικαίωμα ή παρά την αντίθετη θέληση του δικαιούχου, μετά από τη ρητή ή σιωπηρή εναντίωση του δικαιούχου. Σχετικά με τη δεύτερη μορφή τέλεσης του συγκεκριμένου αδικήματος, η παραμονή στους σχετικούς χώρους, παρά τη θέλησή δικαιούχου υφίσταται, όταν κάποιος εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο χώρο που χρησιμοποιεί ένας άλλος, παρόλο που αυτός του ζήτησε να αποχωρήσει. Όσον αφορά τη τρίτη μορφή τέλεσης του αδικήματος, ήτοι τις πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων που συνδέονται με εκδοτικές επιχειρήσεις, θα λέγαμε πως ο νόμος αναφέρεται σε κάθε μορφή βίας, τόσο σωματικής όσο και ψυχολογικής βίας, χωρίς ωστόσο να ανήκουν στις πράξεις βίας, οι απειλές που δεν ορίζονται στο άρθρο 134 Π.Κ., ούτε οι βιαιοπραγίες οι οποίες από τη φύση τους, δεν συνιστούν μέσω εξαναγκασμού, αλλά τρόπο εκτόνωσης του δράστη.

Διαβάστε Επίσης  Νομική αντιμετώπιση Bullying - Εκφοβισμός

Όσον αφορά τις πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας που συνδέονται με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα της πράξης δεν είναι άλλο από την πρόκληση της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που συνδέεται με εκδοτικές επιχειρήσεις

Ποια είναι η πρόσθετη προϋπόθεση που θα πρέπει να υφίσταται στο αδίκημα;

Μάλιστα ο νόμος, θέτει μία πρόσθετη προϋπόθεση που θα πρέπει να υπάρχει στο αδίκημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, που δεν είναι άλλη από το να υφίσταται αντικειμενική προσφορότητα, ήτοι καταλληλότητα της πράξης, να οδηγήσει την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού

Ποια θα πρέπει να είναι η υποκειμενική υπόσταση του δράστη, στο αδίκημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης;

Σχετικά με την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, του άρθρου 334 Π.Κ., περί διατάραξης οικιακής ειρήνης, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, άρα πρόθεση οποιασδήποτε μορφής για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, εκτός από την παρεμπόδιση της ελεύθερης έκδοσης ή κυκλοφορίας εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων στην αντικειμενική της προσφορότητα, για την οποία χρειάζεται άμεσος δόλος πρώτου βαθμού.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας συνιστά ένα αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται στον ποινικό μας κώδικα, στο άρθρο 334 Π.Κ. Ο δράστης του αδικήματος διώκεται μετά από έγκληση του παθόντα και τιμωρείται σε πλημμεληματικό βαθμό. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που υπάρχει παρεμπόδιση στη κυκλοφορία, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, η φυλάκιση που προβλέπει ο ποινικός κώδικας είναι επαυξημένη σε σχέση με το βασικό έγκλημα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα