Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διαφορά μεταξύ κλοπής και υπεξαίρεσης.

Τόσο η λέξη κλοπή όσο και αυτή της υπεξαίρεσης, χρησιμοποιούνται συχνά στη καθημερινότητα και μπερδεύονται ακόμα συχνότερα. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα γίνει συνοπτική ανάλυση των δύο εγκλημάτων, ώστε να γίνει κατανοητή η διάκριση τους και να μην υπάρχει πλέον σύγχυση δύο εγκλημάτων που διαφέρουν ουσιαστικά.

Κλοπή διαπράττει σύμφωνα με το άρθρο 372 ΠΚ, όποιος αφαιρεί από τη κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν μέρει κινητό πράγμα και θεμελιώνει νέα κατοχή με σκοπό παράνομης ιδιοποιήσεως. Για τη κλοπή απαιτείται δόλος, ο οποίος πρέπει να υπάρχει τη στιγμή της αφαίρεσης , όχι αργότερα (όπως και ο σκοπός παράνομης ιδιοποίησης). Ο δόλος, (δηλαδή η γνώση του άδικου της κλοπής και η βούληση, δηλαδή η θέληση να πράξει ο δράστης κλοπή), θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, δηλαδή θα πρέπει ο δράστης να έχει έστω ενδεχόμενο δόλο ως προς την αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου. Υπάρχουν και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, οι οποίες τιμωρούνται αυστηρότερα λόγο της αξίας του αντικειμένου της κλοπής, την επικινδυνότητα του δράστη εξ’ αιτίας της τάσης του να κλέβει συστηματικά, καθώς και τον τόπο όπου γίνεται η κλοπή. Αναλυτικότερα υπάρχουν: 1) η απλώς διακεκριμένη κλοπή, αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και 2) η ιδιαίτερα διακεκριμένη κλοπή που καθιστά το έγκλημα κακουργηματικό στις ακόλουθες περιπτώσεις α) αν από τόπο αφιερωμένο στη θρησκευτική λατρεία αφαιρεθεί πράγμα αφιερωμένο σε αυτή, β) αν αφαιρέθηκε πράγμα καλλιτεχνικής, ιστορικής, επιστημονικής σημασίας που βρισκόταν σε συλλογή ή σε τόπο εκτεθειμένο σε δημόσια θέα, γ)αν αφαιρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν από συγκοινωνιακό μέσο, δ)αν η κλοπή έγινε από δύο ή περισσότερους, που έχουν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές περισσότερες της μίας, ε) αν το πρόσωπο διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και στ) σε περιπτώσεις κλοπών κατά του δημοσίου. Πέρα από τις διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής υπάρχουν και οι προνομιούχες δηλαδή οι κλοπές μικρότερης βαρύτητας. Οι κλοπές αυτές τιμωρούνται ήπια γιατί το αντικείμενο της κλοπής είναι μικρής χρηματικής αξίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν: α) η κλοπή ευτελούς αξίας και β) η κλοπή ευτελούς αξίας για άμεση χρήση ή ανάλωση.

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για κοινόχρηστα

Αναφορικά με την υπεξαίρεση η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πληρούται με την ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος, το οποίο περιήλθε στη κατοχή του δράστη με οποιοδήποτε τρόπο. Η διαφορά μεταξύ κλοπής και υπεξαίρεσης υπάρχει στο γεγονός πως στην υπεξαίρεση αυτός που ιδιοποιείται το ξένο κινητό, δεν το αφαιρεί από τη κατοχή κάποιου αλλά είτε βρίσκεται ήδη στη κατοχή του πράγματος τη στιγμή της ιδιοποίησης είτε ιδιοποιείται πράγμα που είναι ελεύθερο κατοχής. Επιπρόσθετα, άλλη μια διαφορά είναι πως στην υπεξαίρεση δεν απαιτείται σκοπός ιδιοποίησης, αλλά πραγματική ιδιοποίηση. Ο δράστης υπεξαίρεσης μπορεί να βρίσκεται στη κατοχή του πράγματος με δύο βασικούς τρόπους:

1)με τη θέληση του κυρίου, για παράδειγμα να υπάρχει μια σχέση μίσθωσης.

2) χωρίς τη θέληση του κυρίου, όπως συμβαίνει με ένα πράγμα απολωλός ,για παράδειγμα κάποιος βρίσκει στο δρόμο ένα πορτοφόλι με 200 ευρώ που είχε πέσει από τη τσέπη κάποιου άλλου και το ιδιοποιείται. Αυτός που παίρνει το πορτοφόλι με τα 200 ευρώ στο παράδειγμα μας δεν αφαιρεί την κατοχή αυτού που είχε το πορτοφόλι καθώς η κατοχή ήταν ήδη χαμένη. Κλοπή πράττουν οι πορτοφολάδες που παίρνουν το πορτοφόλι από τη τσέπη του ανυποψίαστου θύματος κλοπής. Ακόμη, υπάρχει και η διακεκριμένη υπεξαίρεση, που τιμωρείται αυστηρότερα αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγο ανάγκης ή λόγο της ιδιότητας του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών.

Συνοψίζοντας, στη κλοπή ο δράστης ενεργεί με σκοπό να αφαιρέσει τη κατοχή από το θύμα κλοπής, στην υπεξαίρεση ο δράστης έχει κάποια θέση που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε κάποιο αντικείμενο ή χρήματα και τελικά αποφασίζει να το κάνει δικό του χωρίς να του ανήκει, δηλαδή να το ιδιοποιηθεί παράνομα.

Διαβάστε Επίσης  Έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα