Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Απόδραση κρατουμένου και ελευθέρωση φυλακισμένου

Στο άρθρο 173 Π.Κ., προβλέπεται το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως:

<<1. Φυλακισμένος που αποδρά τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός αν οικειοθελώς επιστρέψει στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που νόμιμα κρατείται με διαταγή αρχής, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή.

  1. Η συμμετοχή σε απόδραση φυλακισμένου ή άλλου που νόμιμα κρατείται με διαταγή της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος επιφορτισμένος με τη φύλαξη του πιο πάνω προσώπου ή άλλο πρόσωπο επιφορτισμένο με την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της απόδρασης κρατουμένου είναι ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης στη πρώτη μορφή τέλεσης και η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη πράξη και στο αποτέλεσμα στη πρώτη μορφή τέλεσης.>>.

Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο αδίκημα του άρθρου 173 Π.Κ.;

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό, είναι η πολιτειακή εξουσία εκ της οποίας διαφεύγει ο κρατούμενος ή φυλακισμένος.

Με ποιο τρόπο εκδηλώνεται η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού;

Οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η προσβολή του έννομου αγαθού είναι οι ακόλουθες τέσσερις: α) με τη μορφή της πράξης απόδρασης ενός φυλακισμένου (πρώτη μορφή τέλεσης), β) με τη μορφή της πράξης απόδρασης ενός κρατούμενου με διαταγή της Αρχής, (δεύτερη μορφή τέλεσης), γ) με τη μορφή της συμμετοχής στην απόδραση του νομίμως φυλακισμένου ή κρατούμενου (τρίτη μορφή τέλεσης), δ) με τη μορφή της συμμετοχής σε απόδραση νομίμως φυλακισμένου ή κρατούμενου από δράστη υπόχρεο στην φύλαξη των προσώπων αυτών (τέταρτη μορφή τέλεσης).

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για κλοπή χρημάτων

Ποια στοιχεία ανήκουν στην υποκειμενική υπόστασης του εγκλήματος;

Ο δράστης του αδικήματος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, σε όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης. Στη πρώτη παράγραφο μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζει πως είναι φυλακισμένο ή κρατούμενος με διαταγή αρχής και θέλει να αποδράσει.

Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπει ο νόμος;

Στη πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 1 έτος, ήτοι από 10 ημέρες, μέχρι 1 έτος. Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μήνες, ήτοι από 10 ημέρες μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή. Στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 3 έτη, ήτοι από 10 ημέρες μέχρι 3 έτη, ενώ στο δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, ήτοι από 3 μέχρι 5 έτη.

Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για το αδίκημα της ελευθέρωσης φυλακισμένου του άρθρου 172 Π.Κ.;

Άρθρο 172 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Ελευθέρωση φυλακισμένου

<<1. Όποιος με πρόθεση ελευθερώνει φυλακισμένο ή άλλον που κρατείται νόμιμα με διαταγή της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

  1. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι υπάλληλος επιφορτισμένος με τη φύλαξη ή άλλο πρόσωπο επιφορτισμένο με την υποχρέωση αυτή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή, εφόσον ο δράστης ήταν επιφορτισμένος με τη φύλαξη αυτού που απέδρασε.
  2. Ο εξ αμελείας υπαίτιος μένει ατιμώρητος αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί εντός ενός μηνός εκείνος που απέδρασε.>>.

Ποιο είναι το έννομο αγαθό που προστατεύεται στο αδίκημα;

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η πολιτειακή εξουσία, εκ της οποίας αποσπάται ο φυλακισμένος ή κρατούμενος.

Διαβάστε Επίσης  Το αδίκημα της συμπλοκής

Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ανήκουν ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης και η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη πράξη και στο αποτέλεσμα.

Ποια είναι η διάκριση μεταξύ φυλακισμένου και κρατούμενου;

Φυλακισμένος είναι όποιος εκτίει φυλάκιση για στερητική της ελευθερίας ποινή, είτε φυλάκισης, είτε κάθειρξης, καθώς και όποιος βρίσκεται σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

Κρατούμενος είναι, όποιος στερήθηκε την ελευθερία του στο πλαίσιο της σύλληψης (επ’ αυτοφώρω ή με ένταλμα), ή που βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση ή σε κράτηση για χρέη.

Το αποτέλεσμα της πράξης, είναι η πραγματοποίηση της ελευθέρωσης  του φυλακισμένου ή κρατουμένου. Ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση, να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πράξεως και αποτελέσματος, σύμφωνα με τη κρατούσα θεωρία του ισοδύναμου των όρων.

Ποια είναι τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Για το έγκλημα της πρώτης παραγράφου ο νόμος απαιτεί τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο και επομένως κάθε μορφή δόλου, για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος. Θα πρέπει δηλαδή ο δράστης να γνωρίζει πως προβαίνει στην απελευθέρωση κρατούμενου ή φυλακισμένου και να θέλει να ελευθερώσει ένα τέτοιο πρόσωπο, παρά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων για τον εγκλεισμό του.

Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται εκ του νόμου, για το αδίκημα του άρθρου 172 Π.Κ.;

Για το υπό ανάλυση αδίκημα, στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 172 Π.Κ., προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 3 έτη, ήτοι από 10 ημέρες μέχρι 3 χρόνια ή χρηματική ποινή. Στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, ήτοι από 2 μέχρι 5 έτη, ενώ στο δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή.

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για υπεξαίρεση

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα