Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στο άρθρο 394 Π.Κ., προβλέπεται και τιμωρείται το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως:

<<1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιμωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το πράγμα, με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.

  1. Αν το αντικείμενο της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι μικρής αξίας, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή.
  2. Με τα πράγματα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται και το τίμημά τους, καθώς επίσης και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών.
  3. Όποιος κατέχει κλεμμένο ή παρανόμως ιδιοποιημένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και όποιος προμηθεύεται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ιδιοποιείται κλεμμένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των μετρητών, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή.>>.

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος – Ποια είναι τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του εγκλήματος;

Πρόκειται για ένα ιδιώνυμο έγκλημα, καθώς στη πράξη τιμωρείται εκ του ποινικού δικαίου η συμμετοχή του δράστη, μετά από την ολοκλήρωση της εγκληματικής δράσεως. Επιπροσθέτως, πρόκειται για ένα κοινό έγκλημα, γνήσιο, πολύτροπο ή διαζευκτικώς μικτό, απλό, ενέργειας, βλάβης, τυπικό, στιγμιαίο, μη ιδιόχειρο και πλημμέλημα που η παραγραφή του είναι πενταετής.

Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό, για το συγκεκριμένο αδίκημα;

Σύμφωνα με τη κρατούσα άποψη, το προστατευόμενο έννομο αγαθό για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, είναι η περιουσία.

Διαβάστε Επίσης  Παραγραφή αδικημάτων - Ποινικός κώδικας

Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος;

Στα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος ανήκουν, ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, το αποτέλεσμα της πράξης και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στη πράξη της προσβολής και στο αποτέλεσμα.

Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος;

Eπειδή το αδίκημα ανήκει στη κατηγορία των κοινών εγκλημάτων, δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεσιν δεν μπορεί να είναι δράστης του εγκλήματος του άρθρου 394 Π.Κ., ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος, από το οποίο προέρχεται το πράγμα.

Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Yλικό αντικείμενο του εγκλήματος είναι το πράγμα, όχι μόνο όταν πρόκειται για κινητό, αλλά και όταν πρόκειται για ακίνητο. Πέραν τούτων, το πράγμα δε θα πρέπει να είναι απαραιτήτως ξένο, αλλά μπορεί να πρόκειται για αδέσποτο ή να ανήκει στο δράστη της αποδοχής ή στο δράστη της προγενέστερης πράξης από όπου προέρχεται.

Ποιες είναι οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού;

Oι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού είναι οι ακόλουθες επτά: 1)Με τη μορφή της απόκρυψης πράγματος, που προήλθε από αξιόποινη πράξη,2) με τη μορφή της αγοράς πράγματος, πού προήλθε από αξιόποινη πράξη,3) με τη μορφή της λήψης ως ενεχύρου, πράγματος που προήλθε από αξιόποινη πράξη,4) με τη μορφή της αποδοχής της κατοχής πράγματος, πού προήλθε από αξιόποινη πράξη, 5) με τη μορφή της μεταβίβαση σε άλλον της κατοχής πράγματος, που προήλθε από αξιόποινη πράξη, 6) με τη μορφή της συνέργειας σε μεταβίβαση πράγματος, που προήλθε από αξιόποινη πράξη, 7) με τη μορφή της ασφάλισης σε άλλον της κατοχής πράγματος, που προήλθε από αξιόποινη πράξη.

Διαβάστε Επίσης  Το αδίκημα της συμπλοκής

 Τι προβλέπει ο νόμος για την υποκειμενική υπόσταση που θα πρέπει να υφίσταται στη Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος;

Για το άρθρο 394 Π.Κ., προβλέπεται στην υποκειμενική υπόσταση τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.

Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος στους παραβάτες για την Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος;

Προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια, ήτοι από 10 μέρες μέχρι 2 χρόνια, ενώ όταν το πράγμα έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία προβλέπεται φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως, καθώς το έγκλημα του άρθρου 394 Π.Κ. αποτελεί έγκλημα κατά της περιουσίας, θα πρέπει το πράγμα που αποδέχεται ο δράστης ή διαθέτει, να έχει κάποια οικονομική αξία. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 394 Π.Κ., με το πράγμα εξομοιώνεται και το τίμημα, καθώς και το αποκτηθέν αντικείμενο μέσω του πράγματος.

Μπορεί να υπάρξει απόπειρα του εγκλήματος;

Για το συγκεκριμένο αδίκημα μπορεί να υφίσταται απόπειρα, θα πρέπει όμως να υπάρχει αρχή εκτέλεσης, για να θεμελιωθεί. Επισημαίνεται πως, τετελεσμένο είναι το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, από το χρονικό σημείο της απόκρυψης ή της αγοράς του πράγματος εκ του δράστη.

Ποιες είναι οι μορφές συμμετοχής που μπορούν να υπάρξουν στο αδίκημα;

Κάθε μορφής συμμετοχή, μπορεί να προκύψει στο αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Η δίωξη του εγκλήματος ασκείται μετά από υποβολή έγκλησης από τον παθόντα και η σύλληψη του δράστη, μπορεί να γίνει μόνο με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, από τον παθόντα που υπέστη άμεση και προσωπική ζημία είναι δυνατή.

Διαβάστε Επίσης  Προσβολή προσωπικότητας μέσω Facebook

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, τιμωρείται εκ του νόμου σε πλημμεληματικό βαθμό, προκειμένου να προστατευθεί το έννομο αγαθό της περιουσίας από παράνομες ενέργειες.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα