Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Παραγραφή αδικημάτων – Ποινικός κώδικας

Ο λεπτομερής οδηγός για την παραγραφή πλημμελημάτων μετά από 8 έτη

Τι είναι η παραγραφή;

Η παραγραφή είναι η διαδικασία με την οποία εξαλείφεται η δυνατότητα ποινικής δίωξης για μια αξιόποινη πράξη με την πάροδο του χρόνου. Όταν ένα έγκλημα παραγραφεί, ο δράστης δεν μπορεί πλέον να κατηγορηθεί ποινικά για αυτό.

Πώς παραγράφονται τα πλημμελήματα;

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ποινικού Κώδικα, τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από περίοδο οκτώ (8) ετών, εάν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η παραγραφή επιτυγχάνεται μετά από πέντε (5) έτη.

Πότε αρχίζει η προθεσμία παραγραφής;

Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να λαμβάνεται υπόψη από την ημέρα της διάπραξης της αξιόποινης πράξης. Σε περίπτωση συμμετοχής πολλαπλών ατόμων, η προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία της τελευταίας διάπραξης από οποιοδήποτε από αυτά.

Πώς μπορεί να αναστείλεται η προθεσμία παραγραφής;

Η προθεσμία παραγραφής μπορεί να αναστείλεται κατά τη διάρκεια της κύριας δικαστικής διαδικασίας και παραμένει αναστηλωμένη μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, αλλά όχι για περισσότερα από πέντε (5) χρόνια για τα κακουργήματα και τρία (3) χρόνια για τα πλημμελήματα.

Πότε λήγει η προθεσμία παραγραφής;

Η προθεσμία παραγραφής λήγει όταν έχει παρέλθει ορισμένος χρόνος από τη διάπραξη του αδικήματος. Η διάρκεια αυτή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του πλημμελήματος και τη νομοθεσία της κάθε χώρας.

Ποιος μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη;

Η ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Ανακριτής ή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας.

Πώς υπολογίζεται η προθεσμία παραγραφής;

Η προθεσμία παραγραφής υπολογίζεται με βάση το ισχύον ημερολόγιο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η πράξη δεν μπορεί να διωχθεί λόγω αναρμοδιότητας του δικαστηρίου.

Διαβάστε Επίσης  Απειλή - άρθρο 333 Π.Κ.

Υπάρχουν εξαιρέσεις από την παραγραφή;

Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις από την παραγραφή. Για παράδειγμα, ορισμένα πλημμελήματα μπορεί να έχουν διαφορετικό χρόνο παραγραφής σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, πλημμελήματα που διαπράττονται από δημόσιους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή κατά παράβαση των καθηκόντων τους εξαιρούνται από την παραγραφή.

Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει αν ένα πλημμέλημα έχει παραγραφεί;

Για να ελέγξετε αν ένα πλημμέλημα έχει παραγραφεί, πρέπει να υπολογίσετε την προθεσμία παραγραφής από την ημέρα που διαπράχθηκε η πράξη. Αν η προθεσμία έχει παρέλθει, τότε το πλημμέλημα έχει παραγραφεί και ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά για αυτήν την πράξη.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μια πράξη διαπράχθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. Εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πράξη παραγράφεται στις 20 Ιανουαρίου 2031. Σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πράξη παραγράφεται στις 20 Ιανουαρίου 2028.

Συμπερασμα

Η παραγραφή αποτελεί ένα σημαντικό νομικό μέσο που προστατεύει τον δράστη από ποινικές διώξεις μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ελέγξετε αν ένα πλημμέλημα έχει παραγραφεί, πρέπει να γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία και να υπολογίσετε τον χρόνο παραγραφής από την ημερομηνία διάπραξης της πράξης.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα