Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αναγνώριση τέκνου πριν τη γέννηση

Νόμος

Η αναγνώριση του παιδιού που γεννιέται εκτός γάμου μπορεί να επιτευχθεί είτε με εθελοντικό τρόπο, είτε με δικαστική απόφαση.

Η εθελοντική αναγνώριση είναι η συνηθέστερη διαδικασία και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον πατέρα του παιδιού, είτε μέσω συμβολαιογραφικής συμφωνίας, είτε μέσω διαθήκης.

Η αναγνώριση του παιδιού πριν από τη γέννησή του είναι δυνατή και προωθείται, ιδίως για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της μητέρας του. Σύμφωνα με το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα, η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, χωρίς περιορισμούς, ακόμη και πριν από την γέννηση του παιδιού, δηλαδή από τη στιγμή της κύησης.

Διαδικασία

Η διαδικασία αναγνώρισης του παιδιού πριν από τη γέννησή του είναι παρόμοια με τη διαδικασία αναγνώρισης μετά τη γέννηση. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του παιδιού πρέπει να παρουσιάσει στον συμβολαιογράφο τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση αναγνώρισης του παιδιού.
  2. Δήλωση της μητέρας του παιδιού, στην οποία δηλώνει τη συγκατάθεσή της για την αναγνώριση.
  3. Βεβαίωση της γέννησης της μητέρας του παιδιού.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, η οποία υπογράφεται από τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού. Η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης αποτελεί δημόσιο έγγραφο και διαθέτει πλήρη αποδεικτική ισχύ.

Αποτελέσματα

Η αναγνώριση του παιδιού πριν από τη γέννησή του έχει τα ίδια αποτελέσματα με την αναγνώριση μετά τη γέννηση. Συγκεκριμένα, το παιδί αποκτά από την γέννησή του τον πατέρα που το αναγνώρισε και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε παιδί που γεννήθηκε κατά τον γάμο.

Σημαντικά σημεία

Η αναγνώριση του παιδιού πριν από τη γέννησή του είναι μια σημαντική διαδικασία που προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού και της μητέρας του, εξασφαλίζοντας την νομική αναγνώριση του πατέρα.

Διαβάστε Επίσης  Άκυρος ή ανυπόστατος γάμος

Η διαδικασία αναγνώρισης πατρότητας για ένα ανεγεννηθέν παιδί είναι ένα διαδικαστικό βήμα όπου ο πατέρας εκδηλώνει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το παιδί ως του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα είτε εθελοντικά είτε μέσω του δικαστικού συστήματος.

Στην περίπτωση της εθελοντικής αναγνώρισης πατρότητας, ο πατέρας του παιδιού πρέπει να είναι ο βιολογικός πατέρας και η μητέρα πρέπει να συμφωνεί με την αναγνώριση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει με τη σύνταξη ενός συμβολαιογραφικού έγγραφου ή ενός διαθηκολογίου. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο υπογράφεται από τον πατέρα και την μητέρα και έχει νομική ισχύ.

Στην περίπτωση της δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας, η διαδικασία αρχίζει με την καταγγελία προς τα δικαστικά αρχεία. Αυτή η επιλογή συνήθως χρησιμοποιείται όταν η εθελοντική αναγνώριση δεν είναι δυνατή, για παράδειγμα, λόγω απουσίας της μητέρας ή του θανάτου του πατέρα. Το δικαστικό σύστημα αποφασίζει στη συνέχεια εάν ο πατέρας πρέπει να αναγνωριστεί ως πατέρας του παιδιού.

Συνολικά, η διαδικασία αναγνώρισης πατρότητας κυοφορούμενου μπορεί να είναι είτε εθελοντική με τη συμφωνία των γονιών, είτε δικαστική εάν υπάρχουν προβλήματα ή αντιρρήσεις.

Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης της πατρότητας κατά την εγκυμοσύνη είναι ίδια με την αναγνώριση της πατρότητας μετά την γέννηση. Συγκεκριμένα, το παιδί αποκτά από τη στιγμή της γέννησής του τον πατέρα που τον αναγνώρισε, και διαθέτει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για ένα παιδί που γεννιέται κατά τον γάμο.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αναγνώριση της πατρότητας κατά την εγκυμοσύνη περιλαμβάνουν:

  1. Το δικαίωμα του παιδιού να φέρει το επώνυμο του πατέρα του.
  2. Το δικαίωμα να κληρονομήσει τον πατέρα του.
  3. Το δικαίωμα να επιμελείται το πρόσωπο και την περιουσία του πατέρα του.
  4. Το δικαίωμα να λαμβάνει διατροφή από τον πατέρα του.
Διαβάστε Επίσης  Διαζύγιο εξπρές - Πόσο κοστίζει;

Η αναγνώριση της πατρότητας κατά την εγκυμοσύνη αποτελεί μια σημαντική νομική διαδικασία που έχει θετικές επιπτώσεις για το παιδί, τη μητέρα του, και τον πατέρα του. Παρέχει στο παιδί τη νομική αναγνώριση του πατέρα του και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα