Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άγαμη θυγατέρα & Σύνταξη δημοσίου

Σύμφωνα με τον παράγραφο 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 και την τροποποίηση που εισήχθη από το άρθρο 9 παράγραφος β’ του Ν. 3865/2010, η ενήλικη ανύπαντρη κόρη ενός εκλιπόντος συνταξιούχου στρατιωτικού, η οποία είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982, αποκτά το δικαίωμα σε σύνταξη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ανύπαντρους γιους ή αδελφούς αντίστοιχα.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτού του δικαιώματος είναι οι εξής:

  1. Η κόρη πρέπει να είναι ενήλικη, δηλαδή να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
  2. Πρέπει να παραμένει ανύπαντρη.
  3. Δεν πρέπει να έχει αποκτήσει παιδιά.
  4. Δεν πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ικανοποίηση των δικών της αναγκών.

Η ανύπαντρη κόρη ενός εκλιπόντος συνταξιούχου στρατιωτικού πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρέχοντας τα αναγκαία έγγραφα όπως:

  1. Πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα τους συνταξιούχου.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών ή απασχόλησης, εφόσον είναι ανύπαντρη και δεν έχει παιδιά.
  4. Βεβαίωση φορολογικής κατάστασης.

Η διατύπωση της άγαμης κόρης που έχει χάσει τον πατέρα της, έναν συνταξιούχο στρατιωτικό, είναι ως εξής:

Η σύνταξη της ανύπαντρης κόρης, μετά τον θάνατο του πατέρα της που είχε συνταξιοδοτηθεί από τον στρατό, είναι διάρκειας ολόκληρης της ζωής της και καθορίζεται με βάση το ποσοστό της σύνταξης που ελάμβανε ο πατέρας της.

Σε περίπτωση που η ανύπαντρη κόρη απελθεί από τη ζωή πριν τον πατέρα της, η σύνταξη που δικαιούταν κληρονομείται από τους γονείς της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αστικού Κώδικα.

Διαβάστε Επίσης  Ίδρυση Σωματείου

Οι παραπάνω διατάξεις, που βασίζονται στον νόμο 3865/2010, επέφεραν περιορισμούς σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα που ίσχυε με βάση το Προεδρικό Διάταγμα. Αυτοί οι αυστηρότεροι όροι περιλαμβάνουν:

Εισόδημα: Η ανύπαντρη κόρη πρέπει να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από τον δημόσιο τομέα που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο σύνταξης που ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον, δεν πρέπει να έχει φορολογητέο εισόδημα από άλλες πηγές που υπερβαίνει το ετήσιο όριο που έχει οριστεί.

Ηλικία: Η ανύπαντρη κόρη πρέπει να έχει συμπληρώσει το 50% της ηλικίας της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Ασφάλιση: Δεν πρέπει να λαμβάνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλιστεί για σύνταξη από κανέναν άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, για το χρονικό διάστημα που θα δικαιούταν σύνταξη από αυτόν τον οργανισμό.

Οι παραπάνω αυστηρές προϋποθέσεις θεσπίστηκαν με σκοπό να μειωθούν τα έξοδα του ασφαλιστικού συστήματος και να αποτραπούν πιθανές καταχρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι τις θεωρούν δικαιολογημένα αντιδικαιολογητικές και περιοριστικές, καθώς περιορίζουν τα δικαιώματα των ενηλίκων ανύπαντρων θυγατέρων που χρειάζονται οικονομική υποστήριξη μετά τον θάνατο του συνταξιούχου πατέρα τους.

Η εξαίρεση αυτή, που επιτρέπει την χορήγηση συντάξεων σε ανύπαντρες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει τα 50 τους χρόνια κατά τον προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι πρώτες είχαν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα σύνταξης με βάση τον προηγούμενο νομικό κανονισμό και δεν θα ήταν δίκαιο να τους στερηθεί αυτό το δικαίωμα λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, οι ανύπαντρες κόρες που είχαν συμπληρώσει τα 50 τους χρόνια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, είχαν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα σύνταξης, χωρίς να απαιτείται να πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον νόμο 3865/2010. Επομένως, θα ήταν αδίκαιο να τους στερηθεί αυτό το δικαίωμα που είχαν ήδη αποκτήσει λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Διαβάστε Επίσης  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Αυτή η εξαίρεση συμμορφώνεται με την αρχή της ασφάλειας του νόμου, η οποία απαιτεί την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν αποκτηθεί βάσει του νόμου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του νόμου 4611/2019, εισήχθησαν ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τις ανωτέρω αναφερθείσες συντάξεις με διαφορετικό τρόπο καταργήθηκε, αν ο θάνατος του στρατιωτικού πραγματοποιήθηκε μετά την 13η Μαΐου 2016.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα