Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τι είναι το συντρέχον πταίσμα και πως επηρεάζει την αποζημίωση

Όταν κάποιος δια μέσου του δικηγόρου του, ασκεί μια αγωγή για να δικαιωθεί από τη ζημία που υπέστη από το αρμόδιο δικαστήριο, μια πολύ σημαντική και συχνά χρησιμοποιούμενη ένσταση από τον εναγόμενο είναι, η ένσταση του συντρέχοντος πταίσματος, που ορίζει πως αν ο παθών με δική του υπαιτιότητα συνετέλεσε στην επέλευση ή στο μέγεθος της ζημιάς που ο ίδιος υπέστη, η αποζημίωση του παθόντος μειώνεται ή ακόμη μηδενίζεται.

Στα τροχαία ατυχήματα αλλά και σε ποικίλες άλλες υποθέσεις, χρησιμοποιείται συχνά η ένσταση του συντρέχοντος πταίσματος ή όπως νομικά αποκαλείται η ένσταση συνυπαιτιότητας του εναγoμένου, στην επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος. Ο συνήθης ασκών της ένστασης αυτής, είναι ο εναγόμενος δηλαδή το πρόσωπο εναντίον του οποίου ασκείται η αγωγή και οι πιο συχνές περιπτώσεις χρήσης της είναι τα τροχαία ατυχήματα, με νεκρούς ή σωματικές βλάβες κατά τα οποία το θύμα δε φορούσε για παράδειγμα ζώνη, κράνος ή βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Σκοπός του εναγόμενου με τη χρήση της ενστάσεως αυτής, είναι να αποδείξει πως αν το θύμα έπαιρνε τα αρμόζοντα μέτρα ασφαλείας ή δε παραβίαζε και το ίδιο το νόμο η έκταση της ζημίας δε θα ήταν η ίδια αλλά μικρότερη ή και ανύπαρκτη. Βεβαίως, όπως τονίστηκε η ένσταση αυτή χρειάζεται λεπτομερή απόδειξη και συνήθως και τους κατάλληλους επιστήμονες (πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους) για να γίνει δεκτή αλλά και για να προσδιοριστεί το ποσοστό συνυπαιτιότητας του θύματος, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Η συνυπαιτιότητα του θύματος δεν περιορίζεται μόνο στα τροχαία ατυχήματα, αλλά και σε εργατικές και άλλες διαφορές και περιλαμβάνει κάθε ενέργεια του παθόντος η οποία αν δεν είχε γίνει πλημμελώς η αποζημίωση θα ήταν μικρότερη ή και μηδενική. Επιπλέον παραδείγματα για να γίνει πιο εύληπτη, είναι ο εργαζόμενος που κατά τη κοπή ξύλων, δε φορά το προστατευτικό κράνος και αποβιώνει από το χτύπημα από τη πτώση ξύλου, ο οδηγός που υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας και τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαίο, ο χειριστής κομπρεσέρ που δε φορά ωτοασπίδες παθαίνει ρήξη τυμπάνου και ζητά αποζημίωση, ο λήπτης της ακάλυπτης επιταγής που γνωρίζει πως ο εκδότης της είναι αφερέγγυος, ο επιβάτης που επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο γνωρίζοντας πως ο οδηγός του είναι ανήλικος ή δεν έχει δίπλωμα οδήγησης κ.α. Το σημαντικό για να ευσταθεί η ένσταση συνυπαιτιότητας, είναι να αποδειχθεί πως η ενέργεια ή η παράλειψη του θύματος ήταν καθοριστικής και βαρύνουσας σημασίας για την ύπαρξη ή την έκταση της ζημίας και πως αν το θύμα ήταν επιμελές η αποζημίωση θα ήταν οπωσδήποτε μικρότερη ή μηδενική.

Διαβάστε Επίσης  Αποδοχή κληρονομιάς

Τέλος, το δικαστήριο σταθμίζει τις παραμέτρους και κρίνει συνήθως με τη μορφή ποσοστών επί τοις εκατό το πόσο ευθύνεται ο ενάγων και ο εναγόμενος για το συμβάν. Για παράδειγμα ευθύνη ενάγοντος 20%, ευθύνη εναγόμενου 80% και με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται το ύψος του ποσού της αποζημίωσης, η οποία μπορεί να φθάσει και το απόλυτο μηδέν με την απόρριψη της αγωγής εξ’ ολοκλήρου.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα