Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τι πρέπει να προσέχουν οι ενοικιαστές όταν υπογράφουν μισθωτήρια

Έχει παρατηρηθεί πως οι περισσότεροι ενοικιαστές όταν υπογράφουν συμβόλαια για μισθώσεις κατοικίας, υπογράφουν καταχρηστικούς όρους χωρίς να τους έχουν διαβάσει αγνοώντας τα προβλήματα που τους περιμένουν.

Είναι γνωστό πως στα βιβλιοπωλεία υπάρχουν τυποποιημένα συμβόλαια που ενώ φαίνονται αθώα μόνο αμερόληπτα δε μπορούν να χαρακτηριστούν. Στα έγγραφα αυτά δεν τηρείται η αναγκαία ισότητα ανάμεσα στα δύο μέρη (εκμισθωτή δηλαδή ιδιοκτήτη του ακινήτου και μισθωτή του προσώπου που τον ενδιαφέρει να ενοικιάσει ένα ακίνητο). Συγκεκριμένα ευνοείται στα έτοιμα μισθωτήρια ο εκμισθωτής σε βάρος του ενοικιαστή. Εξετάζοντάς τα θα διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη καταχρηστικών όρων που αγγίζουν τα όρια του αθέμιτου. Ενδεικτικά αναφέρονται όροι που υπάρχουν στα έτοιμα μισθωτήρια: α) ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιθεωρεί το σπίτι όποτε θέλει, β)ότι για να φιλοξενήσει κάποιον ο ενοικιαστής χρειάζεται έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη, γ)πως ο ενοικιαστής ευθύνεται για όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις βλάβες του ακινήτου κ.τ.τ.Όροι τέτοιας μορφής καθιστούν τον ενοικιαστή θύμα εκμετάλλευσης θέτοντάς τον σε μια θέση νομικά υποδεέστερη.

Αντίθετα έχει παρατηρηθεί πως στην επαγγελματική μίσθωση οι ενοικιαστές σπάνια είναι αμελείς και χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα γεγονός που είναι απορίας άξιο αν αναλογιστεί κανείς πως δρουν επιπόλαια για το μισθωτήριο του ίδιου του σπιτιού τους. Χρειάζεται λοιπόν προσεκτική μελέτη του κειμένου του μισθωτηρίου που πρόκειται να υπογραφεί και η απαίτηση διαγραφής κάθε καταχρηστικής διάταξης του τύπου <<για κάθε μελλοντική δαπάνη ευθύνεται αποκλειστικά ο μισθωτής>> ή ότι <<για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης , αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών>>.

Η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων κατοικίας είναι υποχρεωτικά 3 έτη. Σε περίπτωση λοιπόν που έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μικρότερη από τρία έτη ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να παραμένετε στο ακίνητο μέχρι να εξαντληθεί το διάστημα των τριών ετών. Έστω λοιπόν πως εσείς θελήσετε να αποχωρίσετε από το ακίνητο στα 2 χρόνια και 6 μήνες θα είστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να καταβάλετε τα ενοίκια που απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας. Στο παράδειγμά μας τα ενοίκια των έξι τελευταίων μηνών που υπολείπονται. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των τριών ετών ισχύει το συμφωνημένο διάστημα.

Διαβάστε Επίσης  Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Ακόμη, έχετε το δικαίωμα αν το ακίνητο εμφανίζει βλάβες και ελαττώματα για τα οποία δεν είχατε ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου να απαιτήσετε την επιδιόρθωση του ελαττώματος με έξοδα του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα τη μείωση και μη καταβολή του ενοικίου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι επισκευές. Έχετε ακόμη τη δυνατότητα να ζητήσετε αποζημίωση για τα επιπλέον έξοδά σας λόγο του ελαττώματος. Τέλος, δικαίωμα λύσης της μίσθωσης καθώς και αποζημίωσης για όλα τα έξοδα σας εξαιτίας του ελαττώματος θα έχετε σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να επισκευάσει τα ελαττώματα του κτίσματος. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

Συμπερασματικά, προσεκτική μελέτη του μισθωτηρίου και γνώση των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο νόμος ώστε να αποφευχθούν προβλήματα από <<έτοιμες>>, <<βολικές>> λύσεις που βάζουν το συμφέρον σας σε δεύτερη μοίρα!

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα