Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο απο Εισπρακτική

Σκοπός του εξωδίκου είναι να ενημερώσει τον χρέος για την ύπαρξη του οφειλόμενου ποσού και να τον προτρέψει να το αποπληρώσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Στην περίπτωση που ο χρέος δεν εξοφλήσει το χρέος αυτό εντός της προθεσμίας, η εισπρακτική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.

Οι νόμοι που ρυθμίζουν το εξώδικο περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Το εξώδικο πρέπει να αποφεύγει τη χρήση δυσφημιστικών ή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τον χρέος.
  2. Αρχή της καλής πίστης: Το εξώδικο πρέπει να είναι αξιόπιστο και να εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
  3. Αρχή της διαφάνειας: Το εξώδικο πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τα στοιχεία του χρέους, την προθεσμία πληρωμής και τις επιπτώσεις της μη πληρωμής.

Σε περίπτωση που λάβετε ένα εξώδικο από μια εισπρακτική εταιρεία, είναι σημαντικό να το εξετάσετε προσεκτικά. Το εξώδικο θα περιλαμβάνει το ποσό που οφείλετε, το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να πληρώσετε αυτό το ποσό, καθώς και τις συνέπειες της μη πληρωμής εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Εάν συμφωνείτε ότι οφείλετε το ποσό που αναφέρεται στο εξώδικο, θα πρέπει να καταβάλετε αυτό το ποσό εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εξώδικο. Εάν δεν το κάνετε, η εισπρακτική εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, όπως την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την καταθεση αγωγής στο δικαστήριο.

Εάν διαφωνείτε με το ποσό που αναφέρεται στο εξώδικο, πρέπει να απαντήσετε στην εισπρακτική εταιρεία γραπτώς και να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους διαφωνείτε. Εάν η εισπρακτική εταιρεία δεν δεχτεί τους λόγους σας, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε να λάβετε νομική συμβουλή και να αποφασίσετε αν πρέπει να προχωρήσετε σε νομικές ενέργειες.

Διαβάστε Επίσης  Πληρωμή Επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ και Δώρου Χριστουγέννων

Προτάσεις για το τι μπορείτε να πράξετε αν λάβετε εξώδικο από εισπρακτική εταιρεία:

  1. Διαβάστε προσεκτικά το εξώδικο και κατανοήστε τα εξής: το ποσό του χρέους σας, την περίοδο για την οποία υποχρεούστε να το καταβάλετε, καθώς και τις επιπτώσεις εάν δεν το εξοφλήσετε εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στο εξώδικο.
  2. Εάν συμφωνείτε με το χρέος, προχωρήστε στην καταβολή του εντός του προθεσμιακού χρονικού πλαισίου που ορίζεται στο εξώδικο. Αν δεν το καταβάλετε εγκαίρως, μπορεί να ακολουθήσουν νομικές ενέργειες από την εισπρακτική εταιρεία.
  3. Εάν διαφωνείτε με το χρέος, απαντήστε στην εισπρακτική με ένα γραπτό έγγραφο ή ένα εξώδικο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους διαφωνείτε. Αν η εισπρακτική εταιρεία δεν αποδεχθεί τους λόγους σας, ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσετε νομική συμβουλή.

Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

  • Φυλάξτε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, όπως το εξώδικο, συμφωνίες που έχετε υπογράψει με τον δανειστή σας, και αποδείξεις πληρωμής του χρέους σας.
  • Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με όλες τις επικοινωνίες σας με την εισπρακτική εταιρεία, προκειμένου να παρακολουθείτε την πρόοδο του θέματος και να μην παραλείπετε σημαντικές λεπτομέρειες.
  • Μην διστάσετε να ζητήσετε συμβουλή από έναν δικηγόρο ή από μια οργάνωση που παρέχει βοήθεια σε άτομα με οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί πόροι διαθέσιμοι για να σας υποστηρίξουν στη διαχείριση των οικονομικών σας δυσκολιών.”

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα