Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Tι να κάνετε όταν πεθάνει ο εκμισθωτής

Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή, η μίσθωση δεν λύνεται αυτομάτως, αλλά μεταβιβάζεται στους δικαιούχους της, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή όπως αυτά ήταν κατά τη στιγμή του θανάτου.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν:

  1. Να συνεχίσουν την μίσθωση με τους ίδιους όρους που είχαν συμφωνηθεί από τον εκμισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον μισθωτή, καθώς η μίσθωση συνεχίζεται κανονικά με τους δικαιούχους του εκμισθωτή.
  2. Να καταγγείλουν την μίσθωση. Η καταγγελία πρέπει να γίνει γραπτώς και να ενημερωθεί ο μισθωτής τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης.
  3. Να συμφωνήσουν με τον μισθωτή να αλλάξουν τους όρους της μίσθωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να συμφωνηθεί αύξηση του ενοικίου ή αλλαγή της διάρκειας της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι σύζυγος του αποβιώσαντος εκμισθωτή και το ενοίκιο χρησιμοποιείται ως οικογενειακή κατοικία σύμφωνα με το νόμο, τότε ο σύζυγος διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την μίσθωση χωρίς να μπορεί να την καταγγείλει ή να την τροποποιήσει οι δικαιούχοι του εκμισθωτή.

Μερικά συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:

1. Αναζητήστε τα στοιχεία των κληρονόμων του εκμισθωτή. Μπορείτε να τα βρείτε στο ληξιαρχείο ή στο συμβολαιογράφο που κατήρτισε τη διαθήκη.

2. Επικοινωνήστε με τους κληρονόμους και ενημερώστε τους για τον θάνατο του εκμισθωτή.

3. Ζητήστε από τους κληρονόμους να σας παράσχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη κληρονομική τους ιδιότητα.

4. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη μίσθωση, συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για να βεβαιωθείτε πως ακολουθείται η νομοθεσία και ως εκ τούτου δε παραβιάζονται τα δικαιώματα σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο που ειδικεύεται στο δίκαιο των μισθώσεων.

Διαβάστε Επίσης  Αγοραπωλησία ακινήτου

Για τυχόν περαιτέρω ενημέρωση και συμβουλές σχετικά με την συγκεκριμένη κατάσταση, συνιστάται η επικοινωνία με έναν νομικό σύμβουλο που ειδικεύεται στο δίκαιο των εκμισθώσεων, προκειμένου να διευκρινίσει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα