Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Προσημείωση υποθήκης – Δικηγορικό Γραφείο

Η Προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα εγγυητικό μέτρο με το οποίο ο δανειολήπτης παραχωρεί στον δανειστή το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική πώληση της περιουσίας του, αν δεν μπορέσει να τηρήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως ασφάλεια τόσο για τον δανειστή όσο και για τον δανειολήπτη.

Η Προσημείωση υποθήκης υπάγεται σε διπλή αναβλητική αίρεση, με τη μία πλευρά να αφορά την τελική εκδίκαση της απαίτησης προς τον δανειολήπτη που ασφαλίζεται, και με την άλλη πλευρά να αναφέρεται σε υποθήκη που πρέπει να καταστεί άμεση εντός 90 ημερών.

Μπορεί να χορηγηθεί για διάφορους λόγους, όπως για την αγορά ακινήτου, την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Προσημείωση υποθήκης πρέπει να καταγράφεται γραπτώς, να επικυρώνεται από το δικαστήριο και να καταχωρείται στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο. Αυτό παρέχει στον δανειστή την ασφάλεια ότι, αν ο δανειολήπτης αποτύχει να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, μπορεί να προχωρήσει στην αναγκαστική πώληση της περιουσίας του.

Συνοπτικά, η Προσημείωση υποθήκης είναι ένα σημαντικό νομικό μέσο που προσφέρει ασφάλεια και στις δύο πλευρές – τόσο στον δανειστή όσο και στον δανειολήπτη. Αποτελεί ένα νομικό μέσο που ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα στην Ελλάδα.

Το άρθρο 1276 του Αστικού Κώδικα περιγράφει την προσημείωση υποθήκης ως ένα εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης που υφίσταται υπό την αναβλητική αίρεση και που ενεργοποιείται με την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης.

Στο άρθρο 1277 αναφέρεται ότι η προσημείωση υποθήκης γίνεται μέσω ενός συμβολαιογραφικού έγγραφου, το οποίο καταχωρείται στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλάκειο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1278, η προσημείωση υποθήκης ισχύει για δέκα έτη από την ημερομηνία της καταχώρισής της.

Διαβάστε Επίσης  Η συρροή των εγκλημάτων

Επιπλέον, το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Ειδικού Νόμου Κατανομής Κοινωνικών Παροχών (ΕισΝΚΠολΔ) δίνει τη δυνατότητα στον προσημειούχο δανειστή να ασκήσει το εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, με αναδρομικά αποτελέσματα από την ημέρα της εγγραφής της προσημείωσης. Αυτό δίνει στον δανειστή το δικαίωμα να εκτελέσει την υποθήκη σε περίπτωση παραβίασης της απαιτήσεως.

Γενικά, η προσημείωση υποθήκης αποτελεί έναν ισχυρό νομικό μηχανισμό που παρέχει ασφάλεια στον δανειστή, επιτρέποντάς του να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα σε περίπτωση προβλημάτων με τον δανειολήπτη.

Ορισμένα πλεονεκτήματα και αναπηρίες της προσημείωσης υποθήκης περιλαμβάνουν:

Πλεονεκτήματα:

  1. Προσφέρει ασφάλεια στον δανειστή: Η υποθήκη παρέχει στον δανειστή την ασφάλεια ότι θα είναι σε θέση να αντλήσει τα χρήματά του αν ο δανειολήπτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
  2. Μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο επιτόκιο δανείου: Επειδή η υποθήκη δίνει εγγύηση στον δανειστή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο επιτόκιο για το δάνειο που προσφέρεται στο δανειολήπτη.
  3. Είναι ένα ευέλικτο νομικό εργαλείο: Η προσημείωση υποθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση διάφορων ειδών δανείων, καθιστώντας το ένα ευέλικτο μέσο για τους δανειολήπτες.

Μειονεκτήματα:

  1. Μπορεί να περιορίσει την οικονομική ελευθερία του δανειολήπτη: Καθώς η υποθήκη δίνει στον δανειστή το δικαίωμα να απαιτήσει την περιουσία του δανειολήπτη σε περίπτωση προβλημάτων, αυτό μπορεί να περιορίσει την οικονομική ελευθερία του δανειολήπτη.
  2. Μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστική εκποίηση της περιουσίας του δανειολήπτη: Εάν ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει την αναγκαστική εκποίηση της περιουσίας του, με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για τον δανειολήπτη.
Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για χρέη

Εάν σκέφτεστε να αναζητήσετε ένα δάνειο με προσημείωση υποθήκης, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για ακίνητα για να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα