Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου

Συμβολαιογραφική Αναγνώριση Τέκνου (Εκούσια Αναγνώριση): Αναλυτική Διαδικασία

Η συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου (εκούσια αναγνώριση) είναι η διαδικασία κατά την οποία ο πατέρας, δηλώνει ενώπιον συμβολαιογράφου ότι αναγνωρίζει το παιδί του που έχει γεννηθεί εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Σκοπός της Αναγνώρισης Τέκνου:

 1. Νομική Αναγνώριση της Πατρότητας:
  • Εγκαθιδρύεται συγγενικός δεσμός μεταξύ πατέρα και τέκνου.
 2. Ίσα Δικαιώματα:
  • Το παιδί αποκτά όλα τα δικαιώματα κληρονομιάς, διατροφής, επιμέλειας και γονικής μέριμνας, όπως ένα παιδί γεννημένο εντός γάμου.
 3. Πρόσβαση σε Παροχές:
  • Το αναγνωρισμένο παιδί μπορεί να διεκδικεί παροχές από το κράτος ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, με βάση την ιδιότητά του ως τέκνο.

Προϋποθέσεις για την Αναγνώριση:

 1. Συναίνεση της Μητέρας:
  • Απαιτείται η συναίνεση της μητέρας, εκτός αν έχει αποβιώσει ή της έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα.
 2. Απουσία Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης:
  • Κατά τη γέννηση του παιδιού, οι γονείς δεν πρέπει να είναι έγγαμοι ή να έχουν σύμφωνο συμβίωσης, καθώς αυτές οι καταστάσεις οδηγούν αυτόματα στην αναγνώριση της πατρότητας.

Διαδικασία Αναγνώρισης:

 1. Κλείσιμο Ραντεβού:
  • Επικοινωνήστε με συμβολαιογράφο για να κλείσετε ραντεβού.
 2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
  • Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας (εκδίδεται από το αρμόδιο δημαρχείο).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  • Αποδεικτικό γέννησης του παιδιού (π.χ., βεβαίωση μητρώου, πιστοποιητικό νοσοκομείου).
 3. Συμβολαιογραφική Πράξη:
  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη αναγνώρισης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των γονέων και του παιδιού, η ημερομηνία γέννησης, τυχόν συμφωνίες για την επιμέλεια και τη διατροφή, καθώς και η δήλωση αναγνώρισης από τον πατέρα.
 4. Υπογραφή και Καταχώριση:
  • Η πράξη υπογράφεται από τον πατέρα, τη μητέρα και τον συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια, καταχωρείται στο Ληξιαρχείο.
Διαβάστε Επίσης  Ασφαλιστικά Μέτρα Επιμέλειας και Διατροφής

Κόστος:

 • Το κόστος της διαδικασίας ποικίλλει ανάλογα με το συμβολαιογραφείο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

 • Η αναγνώριση τέκνου είναι αμετάκλητη.
 • Το αναγνωρισμένο τέκνο αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα είχε αν είχε γεννηθεί εντός γάμου.
 • Μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο για νομική συμβουλή και περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα