Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Σύμφωνο συμβίωσης Περιουσιακά

Όταν ένας σύντροφος διαλύει το συμφωνο συμβίωσης με τον θάνατο ενός από τα μέρη, ο επιζών σύντροφος έχει δικαιώματα κληρονομικά, τα οποία καθορίζονται από διάφορους παράγοντες:

Κληρονομεί εξ αδιαθέτου, όπως συμβαίνει με τον/τη σύζυγο στον γάμο.
Το ποσοστό κληρονομίας του επιζώντος συντρόφου εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη άλλων κληρονόμων.
Υπάρχει η δυνατότητα παραιτήσεως από το νόμιμο μερίδιο κατά τη σύναψη του συμφώνου.

Αναλόγως με την παρουσία τέκνων:

Αν υπάρχουν τέκνα:

Αν υπάρχουν τέκνα, ο επιζών σύντροφος κληρονομεί το 1/4 της περιουσίας.

Αν δεν υπάρχουν τέκνα:

Αν υπάρχουν γονείς του κληρονομούντος, ο επιζών σύντροφος κληρονομεί το 1/2 της περιουσίας.
Αν υπάρχουν αδέλφια του κληρονομούντος, ο επιζών σύντροφος κληρονομεί το 1/2 της περιουσίας.
Αν δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς έως την πέμπτη τάξη, ο επιζών σύντροφος κληρονομεί ολόκληρη την περιουσία.
Σχετικά με τη νόμιμη μοίρα, ο επιζών σύντροφος διατηρεί το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα, εκτός αν έχει παραιτηθεί κατά τη σύναψη του συμφώνου. Η παραίτηση μπορεί να είναι είτε αμετάκλητη, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης σε μεταγενέστερο χρόνο, είτε ανακλητή, με δυνατότητα ανάκλησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο διαθέτης μπορεί να αποφασίσει την κληρονομιά που θα λάβει ο/η εταίρος/εταίρα του ανεξαρτήτως της ύπαρξης παιδιών. Η διαθήκη έχει προτεραιότητα έναντι του νόμιμου μερισμού.

Σημαντικά Στοιχεία:

Σύγκριση με τον γάμο: Τα κληρονομικά δικαιώματα στη συμφωνία συμβίωσης είναι παρόμοια με αυτά του γάμου, εκτός από το δικαίωμα παραίτησης από τον νόμιμο μερισμό.

Συνιστάται να συμβουλευτείτε ένα νομικό για:

Την σύνταξη μιας νομικά ισχυρής συμφωνίας συμβίωσης.
Την αξιολόγηση της ανάγκης παραίτησης από τον νόμιμο μερισμό.
Την ερμηνεία των διατάξεων κληρονομικού δικαίου.

Διαβάστε Επίσης  Παντρεμένοι σε διάσταση

Συμφωνία Συμβίωσης – Νόμος 4356/2015:

Σημεία Ανανέωσης:

Αναγνώριση Οικογενειακής Σχέσης:

Οι υπογράφοντες θεωρούνται οικογένεια και έχουν δικαιώματα μεταξύ τους. Ισχύουν κανόνες προστασίας από την οικογενειακή βία.

Σεβασμός της Ιδιωτικής Αυτονομίας:

Δικαίωμα να ρυθμίζουν τις περιουσιακές τους σχέσεις, με σεβασμό στην ισότητα και την αλληλεγγύη. Έχουν το δικαίωμα να διατηρούν την περιουσιακή τους αυτοτέλεια και να επιλέγουν εάν θα παντρευτούν ή όχι.

Διατάξεις της Υποχρεωτικής Νομοθεσίας:

Απαιτείται η παροχή αποδείξεων πατρότητας για τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ρυθμίζει τα επωνύματα των μερών και των παιδιών. Καθορίζει ζητήματα γονικής μέριμνας.

Σύγκριση με τον προηγούμενο νόμο (3719/2008):

Επέκταση στις ομοφυλοφυλικές σχέσεις: Προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Ενισχύει την αναγνώριση των οικογενειακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στις περιουσιακές και οικογενειακές ρυθμίσεις.

Προσοχή:

Συνιστάται η συμβουλή ενός νομικού για τη σύνταξη μιας νομικά ισχυρής συμφωνίας συμβίωσης. Το κληρονομικό δίκαιο μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα