Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Σύμφωνο συμβίωσης στη Κύπρο

Το Σύμφωνο Συμβίωσης στην Κύπρο είναι ένας θεσμός που ρυθμίζεται από τον νόμο περί Πολιτικής Συμβίωσης του 2015 (νόμος αρ. 184(Ι)/2015).

Αυτός ο νόμος εισάγει την έννοια της Πολιτικής Συμβίωσης στη νομική δομή της Κύπρου, θεσπίζοντας μια συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων ατόμων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους.

Σύνοψη, ο νόμος αυτός ενσωματώνει την Πολιτική Συμβίωση στο νομικό πλαίσιο της Κύπρου. Ορίζει την Πολιτική Συμβίωση ως μια συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, για τη ρύθμιση της κοινής τους ζωής. Παρέχει παρόμοια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον γάμο, εκτός από τη δυνατότητα υιοθεσίας και την υποχρέωση διατροφής. Επίσης, περιλαμβάνει διαδικασίες για τη σύναψη και τη λύση της Πολιτικής Συμβίωσης.

Επιπλέον, ο νόμος καλύπτει:

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση της Πολιτικής Συμβίωσης.
Τις αρμοδιότητες του Ληξίαρχου.
Την έκδοση πιστοποιητικών.
Τις χρεώσεις που επιβάλλονται.
Σημαντικά σημεία περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2015 και ότι η σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης είναι δυνατή μόνο στα Επαρχεία. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής πληροφοριών όπως η διεύθυνση, απαιτείται ενημέρωση του Ληξίαρχου.

Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Κύπρο, αυτά είναι παρόμοια με αυτά του γάμου, με εξαίρεση τη ρύθμιση υιοθεσίας και διατροφής.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη σύναψη της Πολιτικής Συμβίωσης περιλαμβάνουν έγκυρο ταυτότητας ή διαβατήριο, ένορκη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό ελευθερίας γάμου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας), πιστοποιητικό λύσης γάμου ή διαζυγίου (σε περίπτωση διαζυγίου), και βεβαίωση από το αρμόδιο αρχείο (εάν ένα από τα άτομα είναι αλλοδαπός.

Διαβάστε Επίσης  Δικαίωμα επικοινωνίας παππού και γιαγιάς με το εγγόνι τους

Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διαδικασία σύναψης πολιτικής συμβίωσης περιλαμβάνουν:

Έγκυρο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Ένορκη δήλωση από κάθε ένα άτομο που πιστοποιεί ότι:
Δεν είναι παντρεμένο ή έχει άλλη νομική σχέση που να ισχύει.
Δεν έχει γνώση για οποιοδήποτε εμπόδιο για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης.
Έχει λάβει τη συγκατάθεση που απαιτείται ή δεν απαιτείται για την σύναψη πολιτικής συμβίωσης.
Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης με απόσταση, αν είναι εκδομένο εντός ή εκτός της Κύπρου αντίστοιχα.
Πιστοποιητικό ελευθερίας γάμου ή πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
Πιστοποιητικό λύσης γάμου ή διαζυγίου σε περίπτωση διαζυγίου.
Βεβαίωση από το αρμόδιο αρχείο σε περίπτωση αλλοδαπού.

Η διαδικασία συνίσταται στα εξής βήματα:

Συμπλήρωση και υπογραφή του έντυπου πολιτικής συμβίωσης από τα δύο άτομα.
Παρουσίαση των απαραίτητων εγγράφων στον Ληξίαρχο ή Έπαρχο.
Δήλωση ενώπιον του Ληξίαρχου από τα δύο άτομα ότι συμφωνούν για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης.
Ανάγνωση του κειμένου από τον Ληξίαρχο.
Υπογραφή του έντυπου πολιτικής συμβίωσης από τον Ληξίαρχο, τα δύο άτομα και δύο μάρτυρες.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα