Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πότε χάνει την επιμέλεια η μητέρα

Σύμφωνα με το ελληνικό νομικό σύστημα, η επιμέλεια των παιδιών ανήκει και στους δύο γονείς, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά ή αν αποφασίσει το δικαστήριο.

Αυτή η επιμέλεια περιλαμβάνει την εκτέλεση των δικαιωμάτων για τη φροντίδα, την εκπαίδευση, τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού. Η γονική επιμέριση περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση της περιουσίας και τη νομική εκπροσώπηση του παιδιού.

Σε περίπτωση που η μητέρα εντοπίσει ότι έχει κακή επιμέλεια των παιδιών, μπορεί να χάσει την επιμέλειά τους. Σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα, η κακή επιμέλεια περιλαμβάνει την παραβίαση των γονικών καθηκόντων, την καταχρηστική χρήση των γονικών δικαιωμάτων ή την αδυναμία των γονιών να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Παραδείγματα κακής επιμέλειας περιλαμβάνουν:

  1. Αμέλεια στην παροχή της αναγκαίας διατροφής, υγιεινής ή ιατρικής περίθαλψης στα παιδιά.
  2. Κακοποίηση ή εκμετάλλευση των παιδιών.
  3. Παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως η εκπαίδευση, η θρησκεία ή η ελευθερία έκφρασης.
  4. Εκτίθεση των παιδιών σε επικίνδυνες ή βλαβερές συνθήκες.

Η απόφαση για την ανάκληση της γονικής φροντίδας από τη μητέρα προκύπτει από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του άλλου γονέα ή του ίδιου του παιδιού. Σε αυτήν την απόφαση, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού, τα οποία αποτελούν το πρωταρχικό κριτήριο για την ανάκληση της γονικής φροντίδας.

Στην πραγματικότητα, η ανάκληση της γονικής φροντίδας από τη μητέρα είναι μια σπάνια διαδικασία. Οι δικαστές προτιμούν συνήθως να διατηρήσουν την γονική φροντίδα στους δύο γονείς, ακόμη και αν ένας από τους δύο έχει διαπράξει αδικήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρούν ότι είναι σημαντικό για το παιδί να έχει επαφή και με τους δύο γονείς του, προκειμένου να αναπτύξει μια ισορροπημένη προσωπικότητα.

Διαβάστε Επίσης  Μήνυση για μη καταβολή διατροφής

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η κακή φροντίδα της μητέρας είναι ιδιαίτερα σοβαρή, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της γονικής φροντίδας. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου η μητέρα έχει κακοποιήσει ή εγκαταλείψει το παιδί της, το δικαστήριο είναι πιθανό να αποφασίσει ότι το συμφέρον του παιδιού είναι να φροντίζεται από τον άλλο γονέα ή από τρίτο άτομο.

Καταλήγοντας, η ανάκληση της γονικής φροντίδας από τη μητέρα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχουν σοβαρά αιτήματα κακής φροντίδας. Το δικαστήριο λαμβάνει την απόφαση αυτή με βάση τα συμφέροντα του παιδιού, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο κριτήριο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα