Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκου

Στη χώρα μας η προστασία των τέκνων διασφαλίζεται με τους θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής ανηλίκου. Οι δύο θεσμοί σκοπεύουν να απομακρυνθεί ο ανήλικος από τη φυσική δυσλειτουργική του οικογένεια και να τοποθετηθεί σε μια ομαλότερη και υγειέστερη ανάδοχη ή θετή οικογένεια.

Όσον αφορά τον θεσμό της αναδοχής ανηλίκου, αυτός αποτελεί το προσωρινό και όχι οριστικό συμπλήρωμα της γονικής μέριμνας ή της επιτροπείας. Μετά από συμφωνία με τον επίτροπο ή με τους φυσικούς γονείς, είτε μετά από δικαστική απόφαση αναλαμβάνεται από τρίτους η πραγματική φροντίδα του τέκνου. Ωστόσο, δε μεταβάλλονται οι έννομες σχέσεις του επιτρόπου ή της φυσικής οικογένειας του ανηλίκου με τον ανήλικο.

Σύμφωνα με τον νόμο 4538/2018 και ειδικότερα στο άρθρο 8 ορίζεται πως κατάλληλοι να γίνουν ανάδοχοι είναι τα ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, με ή χωρίς παιδιά ή μεμονωμένα άτομα, σε χηρεία, άγαμα ή διαζευγμένα, με ή χωρίς παιδιά, που διατηρούν ωστόσο οποιοδήποτε συγγενικό δεσμό εξ’ αίματος με το ανήλικο τέκνο. Καθίσταται λοιπόν σαφές πως η συγγενική αναδοχή θα πρέπει να προτιμάται ώστε το περιβάλλον διαβίωσης του ανηλίκου να έχει μνήμες από την οικογένεια του και να μην είναι πλήρως ξένο. Ποιές είναι όμως οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί η ανάδοχη οικογένεια;

Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο Καμουζή στο Facebook

  1. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να έχουν τη διαφορά ηλικίας με τον ανήλικο που προβλέπεται στη νομοθεσία για την υιοθεσία. Οι ηλικιακοί περιορισμοί ωστόσο δεν ισχύουν επί συγγενικής αναδοχής.
  2. Τόσο οι ανάδοχοι γονείς όσο και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να μη πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και να έχουν καλή σωματική, διανοητική και ψυχική υγεία.
  3. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για όσα αδικήματα επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, καθώς και με εγκλήματα που σχετίζονται με το ευαίσθητο της παιδικής ηλικίας.
  4. Θα πρέπει οι ανάδοχοι γονείς να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και να καταβάλλουν προσωπική φροντίδα για τα βασικά έξοδα διατροφής, μορφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου ανηλίκου.
  5. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση π.χ. αιφνίδιος θάνατος γονέων και οι ανάδοχοι γονείς είναι εξ’ αίματος συγγενείς του τέκνου.
Διαβάστε Επίσης  Διαφορά μεταξύ κλοπής και υπεξαίρεσης.

Τα είδη της αναδοχής είναι τα ακόλουθα έξι: η φιλοξενία, η επείγουσα αναδοχή, η βραχυπρόθεσμη αναδοχή, η μεσοπρόθεσμη αναδοχή, η μακροπρόθεσμη αναδοχή και φυσικά η συγγενική αναδοχή. Στη χώρα μας η πιο συχνή αναδοχή είναι η μακροπρόθεσμη, η οποία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της μονιμότητας καθώς διαρκεί πολλά χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην υιοθεσία. Η δικαστική συμπαράσταση είναι επίσης μια πολύ σημαντική διαδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, ο νόμος έχει προνοήσει την αναδοχή ανηλίκου ώστε να αποφεύγεται το βίαιο και δυσμενές μέτρο της ιδρυματοποίησης του παιδιού. Σκοπός της αναδοχής είναι η επανένταξη του ανηλίκου στη φυσική του οικογένεια μόλις λυθούν τα προβλήματα που τη ταλανίζουν. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες ώστε να αποτελέσουν ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ανήλικο, μέχρι η φυσική του οικογένεια να μπορέσει να ξανά αγκαλιάσει στους κόλπους της το παιδί της.

Βρείτε τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα