Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Νομοθεσία για Ιδιωτικό Πάρκινγκ

Η στάθμευση αποτελεί ένα ουσιώδες θέμα, ιδίως σε αστικές περιοχές. Η νομοθεσία που αφορά τα ιδιωτικά πάρκινγκ ρυθμίζει πολλές πτυχές, όπως η διαδικασία δημιουργίας τους, η λειτουργία και η χρήση τους. Αυτός ο οδηγός σκοπεύει να βοηθήσει στην κατανόηση του νομικού πλαισίου που διέπει τα ιδιωτικά πάρκινγκ.

  1. Δημιουργία Ιδιωτικού Πάρκινγκ:

Άδειες:

Απαιτείται οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομία. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον άδειες, όπως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Χωροθέτηση:

Το πάρκινγκ πρέπει να συμμορφώνεται με τις πολεοδομικές διατάξεις και τους όρους δόμησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από γειτονικά οικόπεδα, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Προδιαγραφές:

Το πάρκινγκ πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός και αερισμός. Πρέπει να παρέχει κατάλληλες ράμπες, διαδρόμους και θέσεις στάθμευσης.

  1. Λειτουργία Ιδιωτικού Πάρκινγκ:

Κανόνες λειτουργίας:

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να θεσπίσει κανόνες λειτουργίας, όπως ωράριο λειτουργίας, απαγορεύσεις στάθμευσης, κ.λπ. Οι κανόνες πρέπει να είναι γραπτοί και να αναρτώνται σε εύκολα προσβάσιμα μέρη.

Χρεώσεις:

Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να χρεώνει τη χρήση του πάρκινγκ. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι δίκαιες και να συμμορφώνονται με τυχόν ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Ευθύνη:

Ο ιδιοκτήτης φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που προκύπτουν στο εσωτερικό του πάρκινγκ. Πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών.

Χρήση Ιδιωτικού Πάρκινγκ:

Δικαιώματα Χρήστη:

Ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας που έχουν θεσπιστεί από τον ιδιοκτήτη. Έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πάρκινγκ κατά τον ορισμένο χρόνο και με την κατάλληλη πληρωμή, εφόσον υπάρχουν χρεώσεις.

Συντήρηση:

Διαβάστε Επίσης  Έξωση Ενοικιαστή λόγω κακής συμπεριφοράς

Ο χρήστης οφείλει να διατηρεί το περιβάλλον του πάρκινγκ καθαρό και να αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο χώρο ή σε άλλα οχήματα.

Δικαιώματα Ιδιοκτήτη:

Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την πρόσβαση σε άτομα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας. Έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων.

Αλλαγές στη Χρήση:

Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας και τις χρεώσεις, ενημερώνοντας εγκαίρως τους χρήστες για τις αλλαγές αυτές.

Συμπεράσματα:

Η ορθή λειτουργία των ιδιωτικών πάρκινγκ απαιτεί την συμμόρφωση του ιδιοκτήτη και των χρηστών προς τους κανόνες και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευνοϊκής χρήσης τους για όλους τους ενδιαφερόμενους μερικούς.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα