Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και στράτευση

Δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, που επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα μας αναζητώντας ένα καλύτερο επαγγελματικό αύριο. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας, είχε αναμφίβολα σημαντικό αντίκτυπο, τόσο στις δυνατότητες το νέων για ανεύρεση εργασίας, όσο και στις απολαβές που θα μπορούσαν να λάβουν από τις ανευρεθείσες εργασίες

‘Όμως όπως όλα τα φαινόμενα, έτσι και το φαινόμενο του brain drain, η διαρροή δηλαδή του επιστημονικού δυναμικού της χώρας εκτός της Ελλάδος, είχε πολλαπλές συνέπειες, μία από αυτές ήταν και τα ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση στράτευσης το μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Πριν αναφερθούμε όμως, στη κατηγορία των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, θα πρέπει να κατανοηθεί πως είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να έχει τις προϋποθέσεις, για να θεωρηθεί μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και εντελώς διαφορετικό, να έχει λάβει το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο απονέμεται μετά από εξέταση των αρμοδίων αρχών, για το αν ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πράγματι έχει τις προϋποθέσεις που εκ του νόμου ορίζονται, για την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Ας δούμε όμως τη συγκεκριμένη προβληματική από νομοθετική σκοπιά.

Τι αναφέρει το άρθρο 1 του νόυμου 3421/2005 για την υποχρέωση στράτευσης

Κατά το άρθρο 1 του νόμου 3421/2005, όλοι οι Έλληνες από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τι 31η του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 45ο έτος ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Παράγοντες όπως, η κατάσταση υγείας του υποψήφιου προς στράτευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ή ακόμη και η ιδεολογία, μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της θητείας, καθώς και τον τρόπο που θα εκπληρωθεί η θητεία. Στο άρθρο 25 παράγραφος 1, του νόμου 3421/2005, αναφέρεται αναλυτικά η περίπτωση των μόνιμων κατοίκου εξωτερικού. Συγκεκριμένα, για να χαρακτηριστεί κάποιος ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε Επίσης  Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

Ειδικότερα, θα πρέπει ο υποψήφιος προς στράτευση είτε, να έχει η κυρία και μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικό για τουλάχιστον 11 έτη αδιαλείπτως σε μία ή περισσότερες χώρες, είτε να έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες. Επιπροσθέτως, άλλη μία προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για να χαρακτηριστεί κάποιος ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού είναι, να μην υπερβαίνει η παραμονή του στην Ελληνική επικράτεια, το χρονικό διάστημα των έξι μηνών συνεχόμενα ή διακεκομμένα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Πως όμως αποκτάται, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού;

Για να αποδειχθεί πως κάποιος, έχει τη στρατολογική ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, θα πρέπει να έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, χορηγείται από την ελληνική προξενική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας έχει ο αιτών την κατοικία του, κατά την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς στράτευση είχε περισσότερες κατοικίες στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθεί στην τελευταία κατοικία που είχε, ενόσω βρισκόταν στο εξωτερικό. Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού χάνεται, είτε εάν ο στρατεύσιμος απελάθηκε από τη χώρα διαμονής στο εξωτερικό, είτε αν παρέμεινε στην Ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών συνεχόμενα ή διακεκομμένα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθώς θεωρείται πώς επαναπατρίστηκε.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από το 45ο έτος της ηλικίας του, τότε αναβιώνονται οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις και μάλιστα πλήρως. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα του κάθε στρατεύσιμου, μετά από τη συμπλήρωση 33 του έτους ηλικίας του, να προβεί σε εξαγορά της στρατιωτικής θητείας του και να υπηρετήσει για μόλις 20 ημέρες. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, απαλλάσσει τον ανυπότακτο από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία μας, για το αδίκημα της ανυποταξίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξαίρεση έχει αναδρομικό χαρακτήρα και ισχύει για τις κλήσεις στις οποίες δεν εμφανίστηκε, μέχρι να αποκτήσει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Διαβάστε Επίσης  Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

Μέχρι λοιπόν να συμπληρωθούν τα αναφερθέντα όρια, ο στρατεύσιμος καλείται από τις μονάδες κατάταξης και του επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως το πρόστιμο ανυποταξίας των 6 χιλιάδων ευρώ, καθώς και ποινικές διαδικασίες από τα αρμόδια στρατιωτικά δικαστήρια της χώρας. Ως εκ τούτου η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και συγκεκριμένα το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, ώστε ο στρατεύσιμος να απεμπλακεί από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του αδικήματος ανυποταξίας. Συνοψίζοντας, για να χαρακτηριστεί κάποιος στρατεύσιμος μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει η κυρία και μόνιμη εγκατάσταση του να βρίσκεται στο εξωτερικό για 11 τουλάχιστον συναπτά έτη ή να έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον έτη.

Η εγκατάσταση στο εξωτερικό σε περισσότερες χώρες

Και στις δύο περιπτώσεις, η εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορεί να είναι σε μία ή και σε περισσότερες χώρες. Θα πρέπει μάλιστα, η παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, να μην υπερβαίνει το χρονικό διάστημα έξι μηνών, είτε συνεχόμενα, είτε διακεκομμένα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού απονέμεται στο στρατεύσιμο, μετά από έλεγχο και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν πως ο στρατεύσιμος πράγματι έχει μόνιμη εγκατάσταση, για τα αναφερθέντα χρονικά διαστήματα, σε χώρα ή χώρες του εξωτερικού.

Τέλος, τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα αρμόδια προξενεία προκειμένου να απονεμηθεί η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού είναι μισθωτήρια κατοικίας, συμβάσεις εργασίας, λογαριασμοί κοινοχρήστων, καθώς και άλλα αποδεικτικά έγγραφα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα