Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Μήνυση για υπεξαίρεση

Ολοκληρωμένος Οδηγός για την Σύνταξη Αναφοράς για Υπεξαίρεση

Τι σημαίνει η υπεξαίρεση;

Η υπεξαίρεση είναι μια ποινική πράξη που αντιμετωπίζεται νομικά και τιμωρείται με ποινές φυλάκισης, που μπορεί να φτάσουν έως και δύο χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα, η υπεξαίρεση ορίζεται ως η πράξη με την οποία κάποιος παράνομα αποκτά κινητή ιδιοκτησία που δεν του ανήκει, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή η κινητή ιδιοκτησία κατέληξε στην κατοχή του.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά για υπεξαίρεση;

Η μήνυση για υπεξαίρεση μπορεί να υποβληθεί από τον πληγέντα, δηλαδή το άτομο που θεωρείται ως θύμα της παράνομης πράξης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πληγέντας πρέπει να είναι ο νόμιμος κάτοχος της κινητής ιδιοκτησίας που αφαιρέθηκε.

Πότε πρέπει να υποβληθεί η αναφορά;

Η αναφορά για υπεξαίρεση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα που ο πληγέντας έλαβε γνώση της παράνομης πράξης.

Πώς γίνεται η υποβολή της αναφοράς;

Η αναφορά για υπεξαίρεση υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, όπου οι νομικοί αξιωματούχοι θα εξετάσουν την υπόθεση και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τα γεγονότα.

Πώς μπορεί να συνταχθεί μια μήνυση:

Για να συντάξετε μια μήνυση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τα προσωπικά στοιχεία του αποστολέα, περιλαμβανομένου του ονοματεπώνυμο, της διεύθυνσης και της ιδιότητας του.
 2. Τα προσωπικά στοιχεία του κατηγορούμενου, περιλαμβανομένου του ονοματεπώνυμο, της διεύθυνσης και της ιδιότητας του.
 3. Το περιουσιακό στοιχείο που υπεξαιρέθηκε.
 4. Το χρόνο και τον τόπο της υπεξαίρεσης.
 5. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο αποστολέας.

Παρακάτω παραθέτω δύο παραδείγματα μηνύσεων για υπεξαίρεση:

Παράδειγμα 1:

Διαβάστε Επίσης  Παραπλάνηση και Παραπληρόφορηση

Στον Εισαγγελέα του Πλημμελειοδικού Δικαστηρίου Αθηνών

Μήνυση

Εγώ, ο/η [ονοματεπώνυμο], κάτοικος της [διεύθυνση], και ιδιότητα [ιδιότητα παθόντος], καταγγέλλω τον/την [ονοματεπώνυμο], κάτοικο/κάτοικη της [διεύθυνση], για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, ο/η κατηγορούμενος/η, κατά την κατοχή του/της το ποσό των [ποσό] ευρώ, το οποίο ανήκε σε εμένα, το αφαίρεσε παράνομα χωρίς την άδειά μου. Η εν λόγω πράξη διαπράχθηκε στις [ημερομηνία] στην περιοχή της Αθήνας.

Ως αποδεικτικά στοιχεία παραθέτω:

 1. Τον τραπεζικό λογαριασμό μου, από τον οποίο αφαιρέθηκε το ποσό.
 2. Τις τραπεζικές κινήσεις του/της κατηγορούμενου/ης.

Παρακαλώ να διενεργηθεί προανάκριση και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του/της κατηγορούμενου/ης.

Παράδειγμα 2:

(Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα ίδια προσωπικά στοιχεία όπως στο παράδειγμα 1, αλλά να τα προσαρμόσετε ανάλογα με την κατάστασή σας και τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής σας).

Συμβουλές για την σύνταξη μιας μήνυσης υπεξαίρεσης:

 1. Σαφής και συνοπτική σύνταξη είναι απαραίτητη.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η μήνυση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα προσωπικά στοιχεία του θύματος και του κατηγορούμενου, τα στοιχεία της περιουσίας που υπεξαιρέθηκε, τον χρόνο και τον τόπο της υπεξαίρεσης, καθώς και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση.
 3. Η μήνυση πρέπει να φέρει την υπογραφή του θύματος.
 4. Αν ο προσφέρων την μήνυση δεν είναι σε θέση να τη συντάξει ο ίδιος, μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη ενός δικηγόρου. Ο δικηγόρος θα τον βοηθήσει να καταγράψει τα γεγονότα και να συντάξει τη μήνυση επαρκώς.
 5. Εάν η μήνυση υποβληθεί εντός του προθεσμιακού χρόνου και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, η Εισαγγελία θα διενεργήσει προανάκριση για να εξετάσει την υπόθεση της υπεξαίρεσης. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη του αδικήματος, η Εισαγγελία θα παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο Δικαστήριο.
Διαβάστε Επίσης  Υπόθαλψη - Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα